Etikett: Earth Hour

Earth Hour på lördag kl. 20.30-21.30

Av , , Bli först att kommentera 4

På lördag är det dags för den världsomspännande klimatmanifestationen Earth Hour. Då släcks ljuset på många platser i landet under en timmes tid för att uppmärksamma klimatfrågan. Jag är glad att Umeå kommun deltar. Tidigare genom åren har Umeå valt att avstå deltagande men förra året – 2011 – blev det ändring, då en Alliansmotion om att Umeå kommun skulle delta blev bifallen.

Och på den vägen är det. En symbolhandling javisst, men en nog så viktig sådan.

Earth Hour har växt för varje år och genom att medverka visar vi att även Umeå värnar om miljön, och bryr sig om vår planets sårbarhet. Genom att visa en vilja att hushålla med el, kan kommunen verka som gott exempel för kommuninvånarna och därmed bidra till att fler får upp ögonen för sparsam elanvändning. Dessutom ger Earth Hour ett utmärkt tillfälle att prata om miljöengagemang och miljöfrågor på ett konkret sätt i skolorna.
 

Här kan du läsa mer om vad som händer i Umeå med koppling till Earth Hour.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Umeå deltar i Earth Hour!

Av , , 1 kommentar 10

Ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen beslutade idag på förmiddagen – tvärtemot förhandstipsen – att förorda ett bifall till Alliansmotionen om deltagande i den världsomspännande klimatmanifestationen Earth Hour.

Tidigare år har Umeå kommun valt att avstå deltagande men nu blir det alltså ändring. Tekniska nämnden hade tyvärr föreslagit att motionen skulle bevaras, men det är positivt att det blev ändring när frågan nu hanterades av politikerna i arbetsutskottet.

En symbolhandling javisst, men en nog så viktig sådan! Det skulle sända märkliga signaler om Umeå ännu ett år avstod från att delta i denna breda manifestation för vår miljö.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Dags för Umeå att delta i Earth Hour!

Av , , Bli först att kommentera 13

Umeå måste delta i klimatmanifestationen Earth Hour!

Allianspartierna i Umeå lämnade idag in en motion där vi föreslår att Umeå kommun ska delta i den världsomfattande klimatmanifestationen Earth Hour den 26 mars.
Genom att delta i denna klimatmanifestation kan vi bidra till att göra medborgarna uppmärksamma på vår viktiga gemensamma uppgift att minska klimatpåverkan. Vi får dock inte glömma att symbolpolitik är och förblir symbolpolitik. Det är tveklöst så att det kommunen gör i övrigt inom miljöområdet har betydligt större effekt på miljön än denna manifestation.
 
Men när fler och fler kommuner, regioner och länder deltar i klimatmanifestationen väcker det många frågor, av negativt slag, om Umeå inte visar sitt engagemang genom att delta även i denna manifestation.
 
Det har en viktig symbolisk betydelse att delta.
 
 
 
Följande pressmeddelande har skickats ut på förmiddagen:
 
Pressmeddelande 110121:
 
Alliansen föreslår att Umeå ska delta i miljömanifestationen Earth Hour den 26 mars!
 
Den 26 mars förra året genomfördes vad som beskrivs som världens största miljömanifestation – Earth Hour. 128 länder, 70 av Sveriges kommuner och varannan svensk deltog 2010. Ännu fler länder, kommuner, skolor, föreningar och människor väntas ställa upp i år. Alliansen Umeå föreslår nu i en motion lämnad till kommunfullmäktige att även Umeå kommun ska delta.
 
Alliansen Umeå väljer nu att tillsammans ta upp frågan eftersom att medverka i denna världsomspännande demonstration är ett handfast sätt för Umeå kommun att visa miljömedvetenhet och verka som ett föredöme för kommunmedborgarna. Earth Hours syfte är att deltagarna i manifestationen släcker alla lampor och minimerar sin elanvändning under 1 timme (26 mars kl. 20.30 – 21.30) för att visa att man är bekymrad över klimathotet.
 
Ett deltagande har en viktig symbolisk funktion, och det är hög tid att Umeå visar sitt miljöengagemang även genom denna manifestation, förklarar Alliansens gruppledare i ett gemensamt uttalande.