Etikett: ekonomin

Välbesökt Morgonpass på Äpplet

Av , , Bli först att kommentera 6

Inser att man inte längre är van vid lite minusgrader….. Termometern står på -18 och det är ju vanligtvis inte jättekallt. Men då det varit så pass varmt iövrigt i vinter så blir man ju nästan "chockad" av kylan när det blir så här. Att döma av kommentarer tidigare på morgonen bland några av gästerna på Morgonpasset så var jag inte ensam om den uppfattningen.

Idag var det förövrigt nytt rekord på arrangemanget Morgonpasset. Över 200 personer var på plats på Restaurang Äpplet. Näringslivsföreträdare, politiker, tjänstemän, studenter – alla hade slutit upp till ett frukostseminarium som denna gång gästades av Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank, som redogjorde för läget i väldsekonomin och prognoser för den fortsatta utvecklingen. Många orsosmoln och osäkerheter.

Det gäller att ha ordning på ekonomin. Jag är glad över att bo i Sverige.

S tar inte ansvar

Av , , 1 kommentar 10

I dagens VF hade jag och MUF:s distriktsordförande i Västerbotten, Terese Andersson, inne vår insändare om konsekvenserna av S-förslaget till budget, med ökade skattebördor på företag och hushåll.

Det enda märkliga var att VF hade klippt bort mitt namn som undertecknare……

Bifogar insändaren, så som den skickades in till VF i ursprunligt skick.

 

S tar inte ansvar för de unga som moderaterna gör

Socialdemokraterna lägger en tung skattebörda på både företag och hushåll, totalt över 20 miljarder kronor i sin nya budget.

Bland skattehöjningarna återfinns höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT – avdrag och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna som skattehöjningen inbringar används framförallt till stora satsningar på mer utbyggda bidragssystem. Allt detta motverkar arbetslinjen och människor, inte minst ungdomar, kommer återigen att systematiskt hamna i och fastna i utanförskap.

S-budgeten försvagar återhämtningen i ekonomin. Moderaterna vill ta ansvar för ekonomin och se till att alla har ett arbete. Det görs bland annat genom sänkta inkomstskatter för de som tjänar minst och sänkta arbetsgivaravgifter för unga vilket möjliggör att fler unga kan anställas och få ett arbete.

Genom att göra det lättare för människor att få ett arbete skyddar moderaterna de offentliga finanserna i en mycket stormig ekonomisk tid i övriga världen. Arbetslinjen gynnar alla, även de unga, och förbättrar förutsättningarna för fortsatt svensk välfärd.

Anders Ågren
Länsförbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Terese Andersson
Distriktsordförande
MUF Västerbotten

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Budgetberedning

Av , , Bli först att kommentera 10

De politiska partierna är mitt uppe i budgetöverläggningarna inför beslut om 2012-års budget för Umeå kommun.

De styrande socialdemokraterna/vänsterpartiet lägger sitt förslag den 24 maj och Alliansen presenterar sitt ekonomiska alternativ den 31 maj. Slutgiltigt beslut tas sedan i kommunfullmäktgie den 20 juni.

Den positiva utvecklingen för svensk ekonomi får genomslag även för Umeås del. Som väntat så har skatteintäkterna ökat jämfört med den plan som antogs förra året, men sedan finns det ett antal osäkerhetsmoment i allt också.  Om detta återkommer jag längre fram i sedvanlig iordning.

Nu väntar fortsatt budgetberedning på stadshuset.

Trevlig helg!

Viktigt fortsätta med jobbskatteavdrag

Av , , 1 kommentar 9

I flera medier uppmärksammades igår att  det blir mindre pengar kvar i plånboken under år 2011, jämfört med de goda år som varit tidigare. Skattesänkningar, låg ränta och låg inflation har tidigare bidragit till att många hushåll haft mer pengar att röra sig med men nu blir det tuffare. Höjda bolåneräntor och stigande priser på bensin, el etc gör att det blir mindre pengar kvar.

Detta understryker bara behovet och nödvändigheten av att fortsätta sänka skatten, dels för dem som arbetar (via jobbskatteavdraget), dels för landets pensionärer.

Ser att Lennart Holmlund också uppmärksammar på sin blogg att människor får mindre pengar kvar i plånboken. Men det intressanta är vad han inte skriver.

Hade socialdemokraterna fått igenom sin politik hade det nämligen inte blivit några skattesänkningar och då hade människor haft betydligt mindre pengar kvar i plånboken, månad efter månad, år efter år. Då hade undersköterskan, läraren. polisen, metallaren haft en hel månadslön mindre att röra sig med per år. Bara pga (S) ovilja att göra det mer lönsamt att arbeta.

Tack vare en ansvarsfull politik har regeringen möjlighet att under kommande år fortsätta på den inslagna vägen, och sänkt skatt både pensionärer och dem som arbetar är högprioriterat.

 

Bästa tillväxten på 40 år (!)

Av , , 2 kommentarer 13

Det går bra nu. Igår kunde vi höra i olika medier att den svenska tillväxten var den högsta på 40 år (!). Efter en tuff internationell finanskris, så växer nu svensk ekonomi så det knakar. 

Enligt di.se så steg sysselsättningen med 2,8 procent under fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta steg 2,4 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 4,0 procent. Arbetsproduktiviteten ökade med 5,7 procent i näringslivet. BNP ökade med 5,5 procent under helåret 2010 jämfört med 2009. Det är den största uppgången sedan 1970.

Stabilitet, ansvarstagandei den ekonomiska politiken, arbetslinje, skattesänkningar och satsning på forskning och välfärd – sådant lönar sig i längden.

Sverige ses nu som ett ekonomiskt föredöme – det är väl bara enstaka bloggare på vänsterkanten som fortsätter hävda motsatsen. Men verkligheten är de rödgrönas fiende.

Läget för kommunerna

Av , , 3 kommentarer 8

I dagens VF svarar jag på en av Lennart Holmlunds debattartiklar apropå läget för de svenska kommunerna. Jag konstaterar att kommuner och landsting gjort starka resultat två år i rad, nu senast rekordöverskott, och att även prognoserna för överskotten år 2011 skrivs upp.

 

Sluta svartmåla verkligheten, Holmlund

S-kommunalrådet Lennart Holmlund fortsätter i VF (21/1) att beskriva läget för den svenska ekonomin i så dystra termer som möjligt. Men verkligheten talar ett annat språk. Landets kommuner och landsting gör rekordöverskott, och det vet rimligen de socialdemokratiska kommunpolitikerna också.

Holmlund anklagar regeringen för att ha skönmålat sina prognoser, och höjer ett varningens finger för att det nu kommer att drabba välfärden. Suck, suck.

Svensk ekonomi beskrivs internationellt som Europas tigerekonomi. Förra veckan sade OECD:s generalsekreterare att ”den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump” och konstaterade att Sverige är en ö av välstånd i annars mycket osäkra vatten. Starka statsfinanser, och med en ekonomisk tillväxt som är oerhört kraftfull. Har Holmlund missat detta?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i december en rapport om läget för kommunsektorn, som redovisar starka resultat för andra året i rad. För 2010 visar resultatet på plus 19 miljarder. För år 2011, som Holmlund oroar sig för, visar bedömningen att det ser bättre ut än vad man tidigare trodde. Ett överskott för sektorn på sju miljarder 2011 jämfört med tre miljarder i tidigare prognos.

Tack vare ett bra utgångsläge blir det alltså överskott i kommunsektorn även 2011. Men trots att Lennart Holmlund tar ut extremt hög kommunalskatt av umeborna, så ropar han ändå på mer pengar från Alliansregeringen år efter år. Kanske han borde fundera på hur han hushåller med de resurser han redan förfogar över?

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Mer pengar i plånboken fr.o.m. januari 2012!

Av , , 4 kommentarer 15

I en intervju i Rapport igår så förklarade Reinfeldt (M) att det skulle bli ett femte steg i jobbskatteavdraget fr.o.m. 1 januari 2012, om ekonomin fortsätter utvecklas positivt.

Enligt tidigare beräkningar skulle ett femte steg i skattesänkingarna innebära 190-375 kr mer i plånboken per månad, för alla dem som arbetar. Och den gruppen blir dessutom som bekant större och större då ekonomin går för högvarv och fler och fler nyanställs.

Inte nog med det. Reinfeldt öppnade dessutom för ytterligare sänkt skatt för pensionärerna och ännu fler steg i jobbskatteavdraget under kommande år. Allt givetvis under förutsättning att ekonomin så tillåter.

Sammantaget: mycket goda nyheter för svenskarna!

BNP-tillväxten 5% i år!

Av , , Bli först att kommentera 11

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) så utvecklas den svenska ekonomin rekordstarkt just nu. De skriver upp tillväxten till fem procent i år och konstaterar att optimismen i den privata tjänstesektorn aldrig har varit så stor.

Alla sektorer i näringslivet bidrar till lyftet. Detta är verkligen ljuv musik. Vi har ju nyligen sett i vårt närområde hur fler människor får fast jobb igen. Senast Volvo Lastvagnar.

Sverige leder vägen när ekonomin nu återhämtar sig!

”Sverige klassens ljus”

Av , , 1 kommentar 16

Att det finns en bred insikt hos svenska folket om att vårt land klarat krisen bra, är ju ingen nyhet. Alliansregeringen fick också förnyat förtroende i valet tidigare i år.

Men det är glädjande när det hela tiden kommer nyheter som understryker att den positiva utvecklingen fortsätter, trots fortsatt finansiell oro i vår omvärld. Det vara bara någon dag sedan vi kunde läsa i DI (19/11) att "Sverige är klassens ljus" enligt OECD:

"Sverige går starkt i en trögare omvärld enligt OECD:s prognosbild. Sveriges BNP-tillväxt uppgår till omkring 3,3 procent de närmaste två åren. Det kan jämföras med Eurozonens snittillväxt på 1,7 och 2 procent för 2011 respektive 2012 eller USA:s  2,3 respektive 2,8, enligt OECD:s prognos."

Det behövs en regering som tar ansvar, och främjar ekonomisk tillväxt. Bra att folket valde Alliansen igen!

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Dags för skatteåterbäring till umeborna?!?

Av , , 2 kommentarer 9

Umeå kommun går mot ett osannolikt bra resultat för år 2010. I år igen, ska väl tilläggas. Det prognostiserade överskottet för hela kommunkoncernen i Umeå – 312 MILJONER KRONOR – motsvarar omkring 1,5 kr i kommunalskatt.

 Resultatet visar flera saker. Dels att regeringen mer än väl har stöttat kommunerna med ökade statsbidrag under krisen (Umeå gör liksom resten av Kommun-Sverige överskott), dels att S-styrda Umeå har för hög kommunalskatt.
 
En prognos är en prognos.
 
Men med den är prognosen skulle man av överskottet kunna ge en rejäl ”skatteåterbäring” till Umeås alla hushåll. Fördelat på Umeås ca 54.000 hushåll skulle det innebära en skatteåterbäring på ca 5700 kr per hushåll. Fördelat på varje invånare skulle det motsvara ca 2700 kr/umebo.
 
Nu är det inte tillåtet att göra på det här sättet, och man kan inte riktigt räkna så heller.
 
Men siffrorna visar en uppenbar sak. Umeås höga kommunalskatt medför att umeborna betalar tusentals kronor för mycket i skatt VARJE ÅR.
2 kommentarer
Etiketter: , , , ,