Etikett: ekonomin

Det svänger friskt!

Av , , Bli först att kommentera 13

För några dagar sedan så presenterade SCB sin stora opinionsundersökning där de rödgröna hade en stor ledning. Idag kom SIFO-mätningen, som tvärtom ger Alliansen ledningen och Moderaterna är största parti. I fyra av de sex senaste mätningarna leder nu Alliansen.

 Allt tyder hur som helst på en mycket jämn valspurt fram till den 19 september.
 
Alla insatser från våra kandidater och partiaktiva räknas. Alla insatser är viktiga.
 
I Umeå håller vi moderater för första gången på med dörrknackning i stadsdel efter stadsdel. Vi lyssnar, diskuterar och delar ut lite informationsmaterial till dem som vill ha. Vi har också blivit bättre på att vara där människor är – och ägnar mindre tid till interna sammanträden. Mer tid utanför COOP och ICA, än inne i de slutna mötesrummen. Även här har det på senare år skett en välkommen kulturförändring i partiet.
 
I slutändan måste alla väljare ställa sig frågan: Vilket parti, och vilken sida, har bäst politik för jobben, ekonomin etc?
 
Fler och fler anser att moderaterna är det partiet!

Det ljusnar för ekonomin

Av , , 1 kommentar 4

Fler tecken pekar nu på stabilisering och begynnade återhämtning i såväl den internationella som svenska ekonomin. 

Enligt prognoser som vår finansminister Anders Borg presenterade idag blir BNP-tillväxten minus 4,9 procent jämfört med tidigare förväntade minus 5,2 procent för 2009. Och arbetslösheten blir 8,5 mot tidigare prognos på 8,9 procent. För nästkommande år, 2010, förväntas tillväxten bli 2,0 mot tidigare prognos 0,6 procent. Arbetslösheten väntas dock bli fortsatt hög, 10,7 procent, men ändå något mindre än vad man tidigare trott, 11,4 procent. Det visar att Sverige lyckas väl i förhållande till många andra länder, och att det nu kommer att börja ljusna på den ekonomiska fronten.

Det svänger förövrigt fram och tillbaka i opinionen. I en undersökning som publicerades idag så tappar (S) medan (M) ökar. Det intressanta är dock kommentarerna från dem som gjort undersökningen. Analysen är att socialdemokraterna tappar i opinionen när de får publicitet för sin politik, medan de verkar gynnas opinionsmässigt av att det inte skrivs om dem. Intressant….

Avslutningsvis så har Lennart Holmlund (S) i dagens VK en debattartikel som refererar till en ekonomisk tiddskrift som bl.a. behandlar Umeås ekonomiska situation och styrning. Om det är samma artikel som jag har läst så har Holmlund undvikit att nämna det råd som lämnas till just Umeå kommun – att vi borde sänka den höga kommunalskatten. Men om detta skriver såklart Lennart Holmlund inte en rad!Jag tänkte återkomma i den frågan lite längre fram.

1 kommentar
Etiketter: , , ,