Etikett: elever

Mer fysisk aktivitet under skoldagen

Av , , 2 kommentarer 5

I dagens VK skriver jag, fritidsnämndens viceordförande Lennart Johansson och ledamoten i för- och grundskolenämnden Terese Andersson om det moderata förslaget att öka inslagen med fysisk aktivitet i skolan. Insändaren bifogas nedan:

 

Mer fysisk aktivitet i skolan!

Moderat skolpolitik har traditionellt varit fokuserad på mycket teori, plugg och betyg. Och det är såklart viktigt. Men vi har tyvärr nonchalerat idrottens och den fysiska aktivitetens betydelse för eleverna. Detta håller nu på att ändras, vilket vi välkomnar.

Forskningen visar att elever som rör på sig regelbundet får bättre resultat i skolan och att det blir mer lugn i klassrummet när eleverna får röra på sig mer under skoltid. Enligt uppgift är det vanligaste för landets grundskolelever att ha en till två lektioner i Idrott och Hälsa varje vecka. Det ligger under de rekommendationer som finns kring fysisk aktivitet för unga, som säger att man ska motionera minst en timme varje dag. Stillasittandet på ungdomars fritid har under en lång tid ökat.

En ambition som visat sig framgångsrik är att införa fysisk aktivitet dagligen på schemat. Det behöver inte vara traditionella idrottslektioner varje dag, men det ska vara planerade aktiviteter som alla elever deltar i.

Genom att satsa på mer fysisk aktivitet under skoldagen förbättras både elevernas studieresultat och deras hälsa. Detta välkomnar Moderaterna i Umeå.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Lennart Johansson, viceordförande i fritidsnämnden (M)
Terese Andersson, ledamot i för- och grundskolenämnden (M)
 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Positivt med mindre klasstorlekar

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag och övriga Alliansgruppledare om fördelarna med mindre klasstorlekar i grundskolan.

Bifogas nedan:

 

Mindre klasser bra för elever och lärare

Alliansen i Umeå vill se mindre klasstorlekar i grundskolan, eftersom färre elever per klass har många fördelar. Tyvärr säger de styrande socialdemokraterna nej.

Både VK och VF har skrivit på nyhetsplats om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Margareta Rönngren (S) anser emellertid att mindre klasstorlekar är en klassfråga, i den bemärkelsen att mindre klasser endast skulle gynna barn till höginkomsttagare (!). Vi inom Alliansen anser tvärtom att mindre klasstorlekar ger en god arbetsmiljö för alla elever, oavsett om de har låg- eller höginkomsttagare som föräldrar.

Det är dock en skrämmande syn som Socialdemokraterna och Margareta Rönngren redovisar när de på fullt allvar menar att mindre grupper i skolan endast gynnar barn till rika. Alla barn har faktiskt rätt till lugn och ro i skolan, oavsett vilken bakgrund de har!

Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att minska klasstorlekarna på våra grundskolor i Umeå. Det är ett förslag som gynnar både elever och lärare.

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)

(S) vill inte minska klasstorlekarna i Umeås grundskolor

Av , , 6 kommentarer 12

På förmiddagen svarade för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) på en fråga som jag ställde apropå klasstorlekarna i grundskolan.

Färre elever per klass ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, med lugn och ro i klassrummet och därmed också bättre förutsättningar för goda skolresultatet. Sen är det självklart också en rad andra faktorer som spelar in i hur slutresultatet blir.

Jag undrade om hon delade uppfattningen att det – generellt sett – var positivt med färre elever per klass inom grundskolan. Och om hon var beredd att arbeta för detta även i Umeå.

Alliansen Umeå har ju kämpat för mindre klasstorlekar i Umeå, men socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte tillfört de pengar som krävs för att möjliggöra detta. Inte heller har man omprioriterat medel för ändamålet.

Tyvärr var Margareta Rönngren inte särskilt positivt till Alliansens idé. Hon ansåg att det framförallt var barn till höginkomsttagare som gynnas av mindre klasser, och att det dessutom inte fanns pengar.

Inte pengar? Kommunsektorn har gjort rekordöverskott år efter år, så också Umeå kommun. Men ändå har Margareta Rönngren (S) mage att påstå att regeringen inte tillskjuter tillräckligt mycket pengar för att Umeå kommun ska kunna genomföra detta.

Det är ju socialdemokraterna som har styrt Umeå de senaste 17 åren. Då kan man inte skylla på någon annan.

Snor till sig elever?

Av , , Bli först att kommentera 15

Såg på morgonnyheterna ett inslag från Västerbottensnytt om friskolor som är intresserade av att starta i Skellefteå, men där de styrande socialdemokraterna säger nej. Att socialdemokraterna är motståndare till valfrihet är ju ingen nyhet så det höjde jag inte på ögonbrynen över, men det var en annan sak jag fastade för i inslaget.

Det var när reportern skulle förklara de eventuella konsekvenserna av att friskolorna skulle få starta i Skellefteå. Reporterna sa ”då snor dom till sig elever motsvarande…” och beskrev vad elevantalet då skulle motsvara i Skellefteå

Men det säger något om verklighetsbilden hos reportern. Bara ett problem.

Friskolor ”snor” inte elever från kommunala skolor. Lika lite som kommunala skolor ”snor” elever från friskolor. Det är elever och föräldrar som väljer att gå i en viss skola, och det är ju något oerhört positivt. Det kallas valfrihet. Om sedan eleven väljer att gå i en kommunal skola eller en friskola – ja, det är ju helt upp till eleven och dennes föräldrar. Men att likna den valprocessen med att de olika huvudmännen håller på att ”sno” elever av varandra är ju högst anmärkningsvärt. För att uttrycka sig diplomatiskt.

Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet.

Av , , Bli först att kommentera 8

Debatten inför valrörelsen präglas hittills av den ekonomiska politiken, jobb och tillväxtfrågor. Samtidigt är det många andra områden som också är viktiga för väljarna, inte minst skolfrågor. Här har Alliansregeringen fört en tydlig linje med fokus på kunskap och arbetsro.

 Men vad vill oppositionen? Moderaterna presenterade i veckan en rapport som försöker gå igenom vad de rödgröna partierna vill på skolans område, men det är inte lätt att få några konkreta svar. Hittills har Mona Sahlin & Co inte presenterat en gemensam politik på området.
 
Det vore t.ex. intressant att få veta:
 
Vill de rödgröna avskaffa betygen? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa betygen.
 
Vill de rödgröna förbjuda läxor i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill förbjuda läxor.
 
Vill de rödgröna ha möjligheten att som sista utväg kunna flytta elever som mobbar eller är det offren som ska tvingas byta skola? Ingen vet. Men vi vet att Miljöpartiet INTE tycker att mobbare ska kunna flyttas till en annan skola.
 
Vill de rödgröna uppmuntra eller bekämpa valfrihet i skolan? Ingen vet. Men vi vet att Vänsterpartiet vill avskaffa föräldrars och elevers rätt att fritt välja skola.
 
Av de rödgröna partiernas ställningstaganden hittills är det omöjligt att veta vilken skolpolitik de tänker driva. Det vore intressant att få svar innan valet.