Etikett: fördjupad översiktsplan

Vi som älskar Umeälven

Av , , 2 kommentarer 7

 

Igår fick jag ett trevligt besök på stadshuset. Två av eldsjälarna bakom gruppen "Vi som älskar Umeälven", Anna Bandling och Hannah Hedengran – besökte mig och överlämnade tårta, samt en rad förslag de samlat ihop av engagerade umebor om hur vi kan förbättra och utveckla området utmed Umeälven, så att det blir ett ännu bättre och mer uppskattat besöksmål.

Alla som är någorlunda aktiva på sociala medier – oavsett det är på facebook, twitter eller instagram – har säkert stiftat bekantskap med gruppen "Vi som älskar Umeälven". Ett imponerande opinionsarbete genom att smart använda sociala medier för att uppmärksamma allt fantastiskt som man kan uppleva utmed Umeälven.

Vill du ta del av alla förslag som de lämnade över till mig? Klicka då¨HÄR!

Ny plan med sikte på Umeälven som utvecklingsstråk

Av , , 2 kommentarer 9

Lite i skuggan av debatten om den fördjupade översiktsplanen över Nydala är det även en annan fördjupning som är på väg upp till beslut i fullmäktige: Fördjupning för älvslandskapet.

Parallellt med att vi "bygger stad" och satsar på förtätning så måste vi i Umeå bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som Umeälven ger: kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, ett utvecklat båtliv men även boende utmed älven.

En viktig ambition är att öka tillgänglighet och trygghet, liksom att göra älven mer synlig från olika platser genom att bli bättre på att röja sly och annat. Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare.

I debatten blir det lätt att vi snävar in och enbart fokuserar på synpunkter kring hushöjder, antal våningar och dylikt i centrum. För en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som älvslandskapet erbjuder för att snabbt och enkelt komma ut i naturen, njuta av fina kulturmiljöer som alltför få är medvetna om.

Men den fördjupade översiktsplan för älvslandskapet, som också skall antas av fullmäktige i oktober, lägger vi till ytterligare en viktig pusselbit i förutsättningarna för utvecklandet av allas vårt Umeå.

8 av 10 umebor positiva!

Av , , 5 kommentarer 10

Nedanstående insändare har jag fått publicerad i dagens VK:

8 av 10 umebor positiva till höga tillväxtambitioner!

Det finns olika uppfattningar om Umeås framtida utveckling och detta speglas just nu i en intressant artikelserie i VK. Bland befolkningen finns det en positiv syn på fortsatt tillväxt. I en opinionsundersökning (VK 24/5) är 78 procent positiva till det omdebatterade befolkningsmålet på 200.000 invånare senaste år 2050.

Därmed kan vi en gång för alla avliva myten att umeborna är tillväxtfientliga. 8 av 10 applåderar alltså våra höga befolkningsmål. Detta glädjer mig särskilt, då det var vi moderater som lyfte frågan om höjda tillväxtambitioner i samband med ett fullmäktigemöte i november 2007.

Nyckeln till framgång är att göra Umeå till en ännu mer attraktiv stad än idag. Vi måste kunna erbjuda en miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Det handlar om allt ifrån tillgång till jobb, skola i toppklass, positivt företagsklimat till attraktiva och trygga bostadsområden. Och såklart mycket mer. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

 I valet 2010 gick (M) till val på att "bygga stad" i Umeå. En stor del av den kommande befolkningstillväxten ska ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Även detta får stöd i opinionsundersökningen. 55% är positiva till att bygga höghus i centrala delarna. Det förslag till fördjupad översiktsplan som KF kommer att ta beslut om under 2011, uppfyller i många delar dessa ambitioner.

8 av 10 umebor vill att staden ska växa starkt även fortsättningsvis. Det är uppmuntrande läsning för oss som jobbar för såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Tillväxt är en garant för vår gemensamma välfärd: skola, vård och omsorg.

 Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

Umeborna säger JA till Umeås tillväxtambitioner!

Av , , 1 kommentar 9

Umeborna säger JA till Umeås befolkningsmål på 200.000 invånare! Ja, så skulle också de braskande rubrikerna kunna låta idag. VK har gjort en rad opinionsmätningar, som alla är intressanta. Men det är tyvärr, som jag tidigare konstaterat, tydligen en tvingande regel att lyfta fram de negativa rubrikerna. Men det är ju en fråga för media själv.

Målet om 200.000 invånare senast år 2050 visar sig ha ett ännu starkare stöd än tidigare. 8 av 10 umebor tycker att det är en bra målsättning. Därmed kan vi avliva myten om att umeborna är negativa till det starka fokus på tillväxt, befolkningsökning etc som har debatterats och diskuterats under senare år. De som vill bevara Umeå som det är idag, eller drömmer sig tillbaka till 1950-talets småstad är i tydlig minoritet. Umeborna vill se ett starkt växande Umeå!

Likaså är umeborna positiva till att förtäta och bygga höghus i centrala Umeå. Även det en viktig signal, om att det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen är på rätt väg. Även en signal om att vi ligger helt rätt när vi arbetar för att bygga en tät stad, där fler människor kan bo centralt. Bra för miljön!

Däremot är en stor andel negativa till en flytt av nuvarande stadsbibliotek. Kanske har vi varit dåliga på att förklara vikten av att flytta biblioteket. Och att biblioteket faktiskt kommer att få bättre och modernare lokaler. Kanske har vi varit dåliga på att göra kopplingen mellan projektet "Staden mellan broarna" och ett Stadsbibliotek som en förutsättning – utifrån kommunens sida – för byggandet av kulturhuset. Men det förändrar inte det faktum att det parti jag representerar, moderaterna, tycker att det är ett bra beslut att flytta stadsbiblioteket.

Nu iväg på möte. Måste dock avsluta med att berömma Komatsu Forest, som visar vägen genom att donera hela 35 miljoner kronor till Dragonskolan. Pengarna finansierar ett nytt teknikcentrum. Storslaget och imponerande. Heja Komatsu!

Höghus på Ön

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VF finns en artikel om den interpellation jag lämnat in angående de kommande byggnationerna på Ön, och min fråga om varför inte Bostaden längre avser att bygga höghus på Ön.

Det är då verkligen inte i linje med vad jag uppfattade var den politiska viljan när förslaget till ny fördjupad översiktsplan antogs. Enligt moderaternas mening möjliggörs högre hus just genom översiktsplanen. Om nu vissa tolkar det på motsatt sätt, så krävs det förtydliganden. Men jag förutsätter att de styrande socialdemokraterna och Lennart Holmlund (S) delar min uppfattning i denna fråga.

Ju högre man bygger, desto mindre mark behöver man ta i anspråk på området.

Frågan kommer upp till diskussion på fullmäktige i december.

Varför ska man inte kunna bygga höghus på Ön?!?

Av , , Bli först att kommentera 11

Med förvåning läste jag i veckan att AB Bostaden har övergivit planerna på att bygga ett flertal höghus på Ön, när det om några år är dags att bygga nytt på det området.

Anledningen sägs vara att Umeå kommun inte vill det, och att Bostaden gör som kommunen vill.

Moderaterna är ett av partierna som stod bakom den fördjupade översiktsplanen för Ön, och vår ambition var bl.a. att möjliggöra att man skulle kunna bygga högt. Ju högre man bygger, desto mindre behöver man inkräkta på angränsande områden. Riktlinjen med ett snitt på 5 våningar i gatuplan var ju ett genomsnitt, och vi var tydliga med från politiken att beträffande hushöjderna på norra delen av Ön skulle kunna gå högre än 9 våningar. Detta för att ett flertal av våra partier ville se hushöjder på upp till åtminstone 12 våningar.

Om AB Bostaden nu tolkar beslutet som att kommunfullmäktige inte vill att de ska bygga högt, så är det då tvärtemot den uppfattning som vi moderater företräder. Jag har också den bestämda minnesbilden av att de partier som stod bakom den fördjupade översiktsplanen för Ön, alla hade uppfattningen att man gärna såg höghus på Ön.

Jag har därför idag lämnat in en interpellation till Lennart Holmlund (S) i ärendet, så frågan kommer att diskuteras på fullmäktigesammanträdet i december.

Självklart ska man kunna bygga höghus på Ön – jag hoppas att Lennart Holmlund (S) delar min uppfattning!