Etikett: företagande

En scenförändring på gång?

Av , , 1 kommentar 11

Att vi moderater varit starkt kritiska mot samarbetet mellan S och V i Umeå är ju ingen nyhet. De samregerar sedan valet 2010, och jag varnade tidigt för den vänstersväng i lokalpolitiken som skulle bli resultatet av S/V-styret. Det tog inte lång tid förrän jag skulle bli sannspådd. Men nu har det gått snart tre år och nu verkar även socialdemokraterna böja inse sitt misstag. På något annat sätt jag jag inte tolka Holmlunds blogginlägg från igår.

Han skriver så här: ”Promenader ger även tid att lyssna på radion och idag hörde jag den framgångsrikaste kommunpolitikern Vänsterpartiet har, Stig Henriksson i Fagersta som har haft egen majoritet sedan början 2000 talet  ge lovord över LOVen som han infört. Han tycker det de gamla bör själv få välja vilka som ska sköta om en när det gäller de mest intima delarna. Han såg inga som helst problem utan tyckte att det var viktigt att få välja vilja som ska sköta om en när man blir gammal. Ett bra system där individen väljer sa han och slippa det krångliga upphandlingssystemen. Jag tror vi var den kommun som var först ute men vi kalkar det inte LOV utan eget val. Det finns vänsterpartister som också är kloka som Stig och satsar på företagande och även har sänkt skatter. Så resonerar inte de flesta V-are . De diskuterar bara hur mycket resurser man ska förbruka inte hur de skapas”

Okej, tala om att svänga 180 grader! Holmlund tycker altså att vänsterpartister som är för valfrihet inom hemtjänsten, sänker skatter och satsar på företagande är kloka. Lysande! Det är i så fall helt nya toner med tanke på samstyret mellan honom och Tamara Spiric (V) de senaste åren. Därifrån har vi ju aldrig hört någon förståelse för privata alternativ, valfrihet, företagande eller behovet av rimliga skattenivåer. Synd bara att Holmund under de goda ekonomiska åren i Umeå aldrig sänkte skatten när han hade möjlighet. Åtminstone de senaste åtta åren skulle han kunnat sänkt kommunalskatten utan att ha behövt göra besparingar i välfärden, då Umeå har bland de högsta skattenivåerna i hela landet och samtidigt gjort stora överskott. Men det gjorde aldrig de styrande socialdemokraterna. Och de senaste tre åren har man hand i hand med vänsterpartiet gått i motsatt riktning, och bl.a. motarbetat privata alternativ inom äldreomsorgen.

Men det är hur som helst intressant. Holmlund underkänner därmed i praktiken Socialdemokraternas eget samregerande med Vänsterpartiet de senaste tre åren och riktar indirekt – men uppenbar – kritik mot samarbetspartnern i Umeå. Är det en indikation om vad som väntar i höst?

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Dags att säga farväl till ”epoken Holmund”. Moderaterna står redo.

Av , , 5 kommentarer 16

I dagens VK skriver jag på insändarplats om socialdemokraternas långa maktinnehav i Umeå, deras tydliga vänstersväng under innevarande mandatperiod och det kommande lokala maktskiftet i valet 2014.

Bifogas nedan.

Dags för maktskifte och Alliansstyre i Umeå

Tillväxt, nya jobb och full sysselsättning står i centrum för moderaternas politik i Umeå. I valet 2014 så får umeborna chansen att vända blad i kommunen, rösta bort socialdemokraterna och vänsterpartiet och låta ”epoken Holmlund” ersättas av något nytt.

Umeå har de senaste 18 åren styrts av socialdemokraterna, men i valet om två år är det hög tid för förändring. Moderaterna utmanar socialdemokraterna på allvar och vår ambition är att denna gång vinna över väljare direkt från (S). Tillsammans med övriga partier i Alliansen jobbar vi för ett maktskifte. Historiskt så brukar Allianspartierna i vår kommun ”byta” väljare mellan varandra vid valen, medan (S) sitter kvar i orubbat bo. Så blev det också i valet 2010, där M gick fram på bl.a. centerns bekostnad. Den trenden ska vi bryta.

Umeå är utan tvekan en bra stad att leva i, men samtidigt är det mycket som kan bli bättre. Vi moderater vill att Umeå ska vara en kommun där företagande uppmuntras så att jobben kan bli fler. Ett Umeå där mindre barngrupper i förskolan och god äldreomsorg är viktigare än att satsa pengar på omfattande administration.

Till de umeåbor som tycker att Lennart Holmlund (S) varit ett stabilt och tryggt val, så ska jag ärligt konstatera att han genom åren bidragit med många positiva beslut för kommunens tillväxt. På många områden har vi också samarbetat på ett positivt sätt – utan käbbel och bråk för bråkandets egen skull. Som lugnande ord för den som möjligen står och väger mellan (M) och (S), så ligger våra partier nära varandra i just tillväxt- och infrastrukturfrågor. Det är viktigt att kunna vara pragmatisk och se till stadens bästa – det är en viktig egenskap för alla politiker som gör anspråk på att styra.

Men varje epok kommer till ett slut. Ett för långt maktinnehav riskerar att leda till stagnation och en nöjdhet med sakernas tillstånd. Det är helt uppenbart att detta har skett inom dagens styrande socialdemokrati. Tyvärr har (S) i Umeå politiskt gått flera steg åt vänster, och befinner sig inte längre i den politiska mittfåran. Tvärtom har de under sitt samregerande med Vänsterpartiet blivit mer hårdföra ideologiskt. De vill införa 6-timmars arbetsdag, de vill begränsa umeåbornas möjlighet till valfrihet, ser mer negativt på företagande m.m. Med en sådan vänstersväng hotas den gamla ”Umeandan”, och inte lär det bli bättre när Holmlund ersätts av någon annan i S-partiet. Holmlund har ändå varit en garant för att politiken inte spårat ur i vänsterdiket.

Välstånd och välfärd skapas genom arbete. Vi behöver arbeta mer i Sverige, inte mindre. Nu har sossarna i Umeå ställt sig på samma sida som Vänsterpartiet i den kampen – och kämpar för minskad arbetstid.

Valet i september 2014 står mellan de nya moderaterna och de gamla socialdemokraterna. Ett (S) som i Umeå mer och mer verkar utvecklas till ett rent vänsterparti. Det är dags att vända blad även i Umeå. Moderaterna och övriga Allianspartier står redo.

Anders Ågren
Moderat kommunalråd
Umeå

Umeågalan 2012 idag!

Av , , Bli först att kommentera 7

Så är det dags för en av årets höjdpunkter i Umeå – näringslivsgalan, som går under namnet Umeågalan.

Galan, som startade år 2004, arrangeras gemensamt av : Företagarna Umeå, Marknadsföreningen i Umeå, Umeå kommun, Umeå universitet, Västerbottens Handelskammare, Almi Företagspartner Nord, Umeå Fabriks- och Hantverksförening.

I år är lokalerna fyllda till bredden och det är tydligen deltagarrekord: 780 personer.

Under dagen och kvällen kommer vi dels att få se hur framgångsrika företagare i Umeå uppmärksammas och får priser, dels kommer vi att få lyssna till intressana föredrag. Bland talarna nu i eftermiddag finns Alf Rhen och Laila Bagge på programmet. Även Sverker Olofsson är på plats och skall som moderator leda samtalen på förmiddagen.

Allt som allt borgar det för en spännande dag uppe på Universum!

Alliansen i Umeå: utred förekomsten av snedvriden konkurrens

Av , , 1 kommentar 9

Idag har Allianspartierna i Umeå lämnat in en motion om att utreda förekomsten av ev osund konkurrens från kommunens sida (kommunala bolag etc) gentemot privata aktörer på marknaden. I en enkät har en stor andel företagare i Umeå uppgett att de upplever detta som ett problem, och vi vill ha en gedigen genomgång om det ligger någonting i dessa synpunkter.

Vi lämnade in en liknande motion för fem år sedan som tyvärr inte blev bifallen. Men skam den som ger sig!

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

Snedvriden konkurrens i Umeå kommun?
För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler jobb är ett positivt företagsklimat.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I en skrift från Svenskt Näringsliv ”Företagens betydelse i Umeå” (2012), så beskriver exempelvis företaget Aptum hur de upplever en osund konkurrenssituation då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar.

Vi har hört många andra exempel genom åren. Företagare och företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är påtagligt. I rapporten Osund konkurrens för miljarder framtagen år 2006 av Svenskt näringsliv uppskattades exempelvis den osunda konkurrensens storlek i Umeå till 108 miljoner kronor.

I den senaste kommunrankingen från Svenskt Näringsliv som presenterades i april 2012, så fanns följande fråga med till de svarande företagarna: "I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" Svaren var klart bekymmersamma för kommunens del. Umeå hamnade på plats 271 av landets 290 kommuner. I stort sett sämst i hela landet, om vi lyssnar till Umeås företagare som svarat på enkäten alltså.

För fem år sedan skrev vi från Allianspartierna i Umeå en liknande motion som denna, men den blev tyvärr inte bifallen. Vi ser fortfarande behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken omfattning som Umeå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. Därför är det av allra största viktigt att kartlägga företeelserna och presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun kartlägger inom vilka områden som det förekommer snedvriden konkurrens från Umeå kommun, genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform, gentemot andra aktörer.
Att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja den snedvridna konkurrensen.

 

 

Anders Ågren (M)

Peder Westerberg (FP)

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)
 

Beklaglig vänstersväng i Umeå

Av , , 2 kommentarer 16

Med anledning av gårdagens artikel i VK om det starka genomslaget för Vänsterpartiet i Umeå efter valet har jag fått in nedanstående insändare i dagens tidning.

 

Beklaglig vänstersväng i Umeå
 

VK har i en artikel (6/8) gått igenom några av partiernas valmanifest i Umeå, och kommit till slutsatsen att Vänsterpartiet fått starkt genomslag i Umeå efter valet 2010. Ja allt annat vore ju förvånande, med tanke på att socialdemokraterna och Vänsterpartiet numera styr tillsammans. Det är en mycket beklaglig utveckling, framförallt gällande synen på betydelsen av privat företagsamhet och attityden till företagande i vår kommun. Jag har varnat för detta upprepade gånger.

Föraktet för företagande slår igenom med vänstern vid rodret, och vi såg vad som hände förra året vid antagandet av budget 2012 för Umeå kommun. Då lyckades de i ett slag radera ut alla skrivningar om konkurrensutsättning. Vi kan se hur den styrande majoriteten systematiskt i budgetdokumenten har rensat ut alla skrivningar till styrelser och nämnder beträffande direktiven med alternativa driftsformer, entreprenader och konkurrensutsättning. Vi kan även se hur intraprenader – det som vi alla var överens om en gång i tiden – inte längre är välkomna i Umeå kommuns verksamheter. Även detta har strukits när (S) och (V) styr tillsammans. Deras linje är tydlig och ligger fast.

Men tyvärr är det ett konkret resultat av att Vänsterpartiet sitter vid makten i Umeå sedan valet 2010. På många andra politiska områden i Umeå har de glädjande nog inte fått något inflytande – exempelvis när det gäller de stora planeringsfrågorna. Där hålls de kort – och socialdemokraterna gör ansvarsfullt upp med Allianspartierna över blockgränsen – men när det gäller frågan om privata alternativ och konkurrensfrågor har de fått fritt spelrum.

Vänsterpartiets ideologi får genomslag, och socialdemokraterna följer med av bara farten. Det är inte på något sätt gynnsamt för företagsklimatet i Umeå.

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Välbesökt Morgonpass på Äpplet

Av , , Bli först att kommentera 6

Inser att man inte längre är van vid lite minusgrader….. Termometern står på -18 och det är ju vanligtvis inte jättekallt. Men då det varit så pass varmt iövrigt i vinter så blir man ju nästan "chockad" av kylan när det blir så här. Att döma av kommentarer tidigare på morgonen bland några av gästerna på Morgonpasset så var jag inte ensam om den uppfattningen.

Idag var det förövrigt nytt rekord på arrangemanget Morgonpasset. Över 200 personer var på plats på Restaurang Äpplet. Näringslivsföreträdare, politiker, tjänstemän, studenter – alla hade slutit upp till ett frukostseminarium som denna gång gästades av Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank, som redogjorde för läget i väldsekonomin och prognoser för den fortsatta utvecklingen. Många orsosmoln och osäkerheter.

Det gäller att ha ordning på ekonomin. Jag är glad över att bo i Sverige.

Vänstern en broms för tillväxten

Av , , Bli först att kommentera 9

Följande replik på (V) publicerad i dagens VF:

 

Vänstern är en broms för Umeås tillväxt

Vänsterpolitikern Irina Enbuska von Schantz (15/11) menar i en replik att Vänsterpartiet inte är tillväxtfientligt. Tyvärr pekar deras agerande i kommun- och rikspolitiken på motsatsen.

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för att höja skatterna, och i förekommande fall (som i Umeås) behålla redan höga skattenivåer. Enbuska von Schantz menar tydligen att den politiken gynnar småföretagare. Vänsterpartiets motstånd till entreprenader och valfrihet på det lokala planet är ytterligare exempel på hur deras tillväxtfientliga politik aktivt motverkar privata aktörer.

Att borgerligheten skulle minska den sociala och ekonomiska tillväxten är absurt. Alliansen har en rad förslag som ökar möjligheterna till ekonomisk tillväxt. Vi underlättar för nyföretagande genom ytterligare satsningar på företagsinkubatorer, vi vill införa s.k. utmaningsrätt för privata företag gentemot offentlig verksamhet och vi underlättar för människor att starta företag och anställa fler. Ju fler människor som kommer i arbete, desto mer resurser till välfärden.

Moderaterna och alliansen vill främja all företagsamhet, från småföretag till storföretag – det gynnar den sociala och ekonomiska tillväxten. Vänsterpartiet agerande är, tyvärr, en broms för Umeås tillväxt.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Företagande är grunden för fortsatt tillväxt i Umeå!

Av , , 4 kommentarer 12

I dagens pappersversion av VK har jag fått följande insändare publicerad:

 

Företagande är grunden för fortsatt tillväxt i Umeå!
 
Det är positivt att Umeå växer. Det är positivt att invånarantalet nu vuxit till nästan 115.000 invånare. Det finns också goda möjligheter till fortsatt befolkningstillväxt, men det kräver en politik som uppmuntrar företagande och tillväxt.
 
Personligen är jag djupt bekymrad över konsekvenserna av det politiska samarbete som nu inleds mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet i Umeå.
 
En grundförutsättning för att Umeå ska fortsätta växa och vara en attraktiv kommun är ju nämligen att det finns jobb. Jobb, som innebär att fler kan flytta hit och färre som behöver flytta p.g.a. att det saknas arbetstillfällen i vår kommun. Vänsterpartiets negativa inställning till privata företagare och investerare är allmänt bekant. Det har också understrukits nyligen av utfall dels mot Balticgruppen, dels mot de planer som Bäckbacka AB har med nytt äldreboende på Backenområdet. Detta är förmodligen bara början.
 
Tyvärr verkar historien upprepa sig. Vi minns hur det gick förra gången när S och V styrde tillsammans år 1998-2002. Kommunen präglades av en i många delar företagsfientlig politik och vi fick då se en stagnerande befolkningsutveckling.
 
En grundförutsättning för att det ska finnas arbete för alla är ett gott företagsklimat. Ett stort ansvar för att kommen ska kunna utveckla ett bra företagsklimat ligger hos de styrande kommunpolitikerna och där står Umeå idag inför en stor utmaning. Vänsterpartiets inflytande är ett uppenbart hot mot Umeås fortsatta tillväxt.
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Upprop för ett bättre företagsklimat!

Av , , 2 kommentarer 7

Moderaterna presenterar idag ett upprop för ett bättre företagsklimat på hemsidan www.flerjobb.se.

Syftet är att engagera landets företagare i den moderata valkampanjen, tydliggöra kopplingen mellan jobb och företagande och öka vår närvaro i diskussionen om hur Sverige ska få fler framgångsrika entreprenörer. Vi vill också ha respons på den moderata politiken för att uppmuntra företagande.

Besök gärna www.flerjobb.se och skriv på uppropet för ett bättre företagsklimat!

Intressant om företagsklimat på Rex igår

Av , , Bli först att kommentera 10

Alliansen i Umeå har tillsatt fyra arbetsgrupper inför valet i höst. Uppgiften är att ta fram konkreta förslag på hur olika områden kan förbättras i Umeå. Den arbetsgrupp som jag själv är ordförande för fokuserar på näringslivsfrågor, företagsklimat och tillväxtfrågor.

Som ett led i arbetet arrangeras externa träffar och offentliga möten. Igår träffade vi medlemmar i Företagarna Umeå på Rex, Vardagsrummet. Vi fick under 1,5 timme en bra dialog om företagsklimtatet i Umeå, och goda tankar kring vad som kunde förbättras. Allt ifrån kommunal osund konkurrens gentemot det privata näringslivet, hur den kommunala förvaltningen fungerar etc etc.

Det är farligt med politiker och partier som tror att de har svaren på precis allt. Att lyssna är en kvalitet som fler borde ta till sig.

Nu fortsätter vårt gemensamma arbete i Alliansen och ett gemensamt valmanifest ska presenteras efter sommaren.