Etikett: företagare

Sämre placering för Umeå i rankinglistan om företagsklimat

Av , , 2 kommentarer 11

För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv genomför utifrån en rad olika parametrar. För Umeås del är det mycket illa att år efter år hamna på dåliga placeringar i denna, den kanske tyngsta rankinglistan. I år tappar vi från plats 187 (redan det en dålig plats) till plats 190. Detta samtidigt som exempelvis Sundsvall och Luleå avancerar på listan.
 
Men kanske är det den politiska vänstersvängen efter valet 2010 som nu också börjat få genomslag? När Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet får vänsterns förakt för företagare genomslag i praktisk politik. I det senaste budgetdokumentet strök de alla skrivningar om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. Likaså strök de alla formuleringar om att uppmuntra bildandet av intraprenader. Det är inte en bra väg för vår kommun.
 
Den här undersökningen visar återigen att Umeå måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar. Annars är vi snart "sämst i klassen".
 
 

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VF och VK skriver vi gruppledare för Allianspartierna i Umeå om vikten av att lyssna på de synpunkter som kommer från företagare i Umeå.

Insändaren bifogas nedan:

 

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen presenterat en undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året. Umeå kommun får dessvärre ett dåligt resultat: 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar i rankingen sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Det här duger inte. Varje år brukar det i vår stad bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från socialdemokraternas sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång, med påståendet att SN är någon form av kamporganisation för Alliansen. Men resultatet av SKL:s ranking visar att vi faktiskt ligger ännu sämre till.

Umeå kommun måste anstränga sig mer på område efter område för att förbättra företagsklimatet. I kontakten med företagare finns det helt uppenbart mycket att förbättra: bättre dialog, ökad lyhördhet och snabbare handläggning av ärenden för att nämna några exempel. Att detta fungerar är avgörande för ett positivt företagsklimat.


Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson
Gruppledare (C)

Veronica Kerr
Gruppledare (KD)

 

Företagsklimatet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

Lämnade i torsdags in denna interpellation till Lennart Holmlund (S), med anledning av ännu en undersökning som pekar på problem med hur vi hanterar kontakterna med företag i Umeå kommun. Interpellationen kommer att diskuteras på fullmäktige den 31 november.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Heldag med företagsbesök

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag ska vi som är valda till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ut på en rad intressanta företagsbesök i Umeå.

Sedan några år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med lokala företagare. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

Idag blir det besök på fem olika företag. Vi hörs!

Umeås företagslots på plats

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens morgontidningar kan vi läsa att Umeå kommun nu har anställt en särskild företagslots. Men personen i fråga ska inte göra allt arbete själv, utan hela organisationen ska bli bättre på att hjälpa företagarna rätt i kontakterna med Umeå kommun.

Vi i Allianspaertierna har under ett antal år drivit frågan att inrätta en s.k. företagslots i Umeå kommun. Detta i likhet med ett 60-tal andra kommuner i landet.  Därför är det särskilt glädjande att se att det ni blir verklighet.

Företagslots ska fungera som företagens kanal in i den kommunala "byråkratin". Via lotsen får de sökande exempelvis information om tillgång till de blanketter som krävs för olika ärenden. Lotsen ska även driva på ärenden och ha företagarens behov i fokus. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter.

Inrättandet av en företagslots är en viktig åtgärd för att arbeta med en förbättring av företagsklimatet.

Viktigt att vara ute och träffa företagare

Av , , 4 kommentarer 13

Idag skriver Karina Folkesson om  företagsklimatet i Västerbottens kommuner, och den kommunranking som publiceras av Svenskt Näringsliv i maj. Undersökningen har ju blivit den "tyngsta" inom sitt område och något som nästan alla kommuner i landet nu använder sig för att jämföra och utveckla sig.

I Umeå fortsätter tyvärr det styrande partiet med Lennart Holmlund (S) i spetsen att strunta i undersökningen och vilka lärdomar man kan dra. Tvärtom blir socialdemokraterna lika vansinniga varje gång resyultatet publiceras.

En av de viktigaste slutsatserna för att skapa ett bättre företagsklimat, oberoende egentligen av vem man pratar med, är att politiker och tjänstemän måste vara ute och träffa företagare ofta. Att inbjuda till dialog, att få höra synpunkter på vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i den egna kommunen. Och hur kommunen kan bli bättre på att ge goda förutsättningar för etablerade och nya företag.

Igår var vi från näringslivsutskottet ute på en rad intressanta företagsbesök: Nymans Däckservice, Smidesproffsen, Aptum AB, Tryggsystem i Umeå AB och  Z-Profil. Vi fick många bra synpunkter, bl.a. en diskussion om osund kommunal konkurrens, vilket i alla fall jag tar med mig i det fortsatta arbetet.

På återhörande!

 

Anders Borg (M) besöker Umeå idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag får Umeå besök av finansminister Anders Borg.

På programmet står bl.a. träff med studenter, företagare och besök på Designhögskolan. Allmänheten är varmt välkommen att lyssna på honom uppe på Aula Nordica, Umeå Universitet, idag kl. 10.00-11.00 då han ska tala om det ekonomiska läget. 

På återhörande!