Etikett: företagsklimat

Sämre placering för Umeå i rankinglistan om företagsklimat

Av , , 2 kommentarer 11

För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv genomför utifrån en rad olika parametrar. För Umeås del är det mycket illa att år efter år hamna på dåliga placeringar i denna, den kanske tyngsta rankinglistan. I år tappar vi från plats 187 (redan det en dålig plats) till plats 190. Detta samtidigt som exempelvis Sundsvall och Luleå avancerar på listan.
 
Men kanske är det den politiska vänstersvängen efter valet 2010 som nu också börjat få genomslag? När Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet får vänsterns förakt för företagare genomslag i praktisk politik. I det senaste budgetdokumentet strök de alla skrivningar om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. Likaså strök de alla formuleringar om att uppmuntra bildandet av intraprenader. Det är inte en bra väg för vår kommun.
 
Den här undersökningen visar återigen att Umeå måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar. Annars är vi snart "sämst i klassen".
 
 

Ny vecka!

Av , , Bli först att kommentera 9

Var lite tidigare än vanligt på stadshuset imorse. Passade på att korrekturläsa stämmohandlingarna inför den moderata länsförbundsstämman i Västerbotten som går av stapeln lördag den 21 april.

Nu väntar träff med gruppledarna för Allianspartierna. Därefter möte med Svenskt Näringsliv för att under några timmar diskutera företagsklimat och företagens betydelse i Umeå. Sedan diskussion om bl.a. Kvarkentrafiken.

Härligt med ny vecka – full fart! 🙂

Kommunfullmäktige i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är det snart dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Vi har som bekant möte med fullmäktige en gång i månaden i Umeå, och idag måndag den 31 oktober är det alltså dags. Vi kör igång kl. 09.00.

Den här gången ska vi behandla bl.a. delårrapporten (tertial 2) samt ett stort antal interpellationer. Själv har jag lämnat in en interpellation om företagsklimatet, som är ställd till Lennart Holmlund (S).

Interpellationen bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VF och VK skriver vi gruppledare för Allianspartierna i Umeå om vikten av att lyssna på de synpunkter som kommer från företagare i Umeå.

Insändaren bifogas nedan:

 

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen presenterat en undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året. Umeå kommun får dessvärre ett dåligt resultat: 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar i rankingen sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Det här duger inte. Varje år brukar det i vår stad bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från socialdemokraternas sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång, med påståendet att SN är någon form av kamporganisation för Alliansen. Men resultatet av SKL:s ranking visar att vi faktiskt ligger ännu sämre till.

Umeå kommun måste anstränga sig mer på område efter område för att förbättra företagsklimatet. I kontakten med företagare finns det helt uppenbart mycket att förbättra: bättre dialog, ökad lyhördhet och snabbare handläggning av ärenden för att nämna några exempel. Att detta fungerar är avgörande för ett positivt företagsklimat.


Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson
Gruppledare (C)

Veronica Kerr
Gruppledare (KD)

 

Företagsklimatet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

Lämnade i torsdags in denna interpellation till Lennart Holmlund (S), med anledning av ännu en undersökning som pekar på problem med hur vi hanterar kontakterna med företag i Umeå kommun. Interpellationen kommer att diskuteras på fullmäktige den 31 november.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Plats 125 av 166

Av , , 2 kommentarer 13

Genom åren brukar det vara mycket debatt när Svenskt Näringsliv släpper sin årliga kommunranking om kommunernas företagsklimat. I Umeå brukar undersökningen alltid bortförklaras av de styrande i (S) med att Svenskt Näringsliv är något av en borgerlig kamporganisation.

Häromdagen kom dock Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en egen kommunranking av företagsklimatet, som har varit efterlängtad inte minst från socialdemokratiskt håll. Äntligen skulle man få en objektiv undersökning.

Vi såg alla resultatet.

Umeå hamnar på plats 125 av de 166 kommuner som deltog i undersökningen. Mycket illa, med andra ord.

I undersökningen har man tillfrågat de företag som haft kontakt med kommunerna år 2010 angående bygglov, markupplåtelse, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd. De betygsätter kommunernas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Generallt hamnar Umeå sämre än snittet i landet. Och sammantaget hamnar Umeå tillsist på plats 125 av 166.

Umeå kommun har inte råd att slarva när det gäller frågor som bemötande, effektivitet, tillgänglighet och annat. Det försämrar våra förutsättningar att klara tillväxtmålen och få fler företag att blomstra i vår kommun. INte minst gäller detta de mindre företagen, som inte har samma muskler och resuser som de stora.

Inom kommunen antog vi nyligen en handlingsplan för att förbättra bemötande och annat när det gäller företagen, så det var verkligen ett beslut rätt i tiden.

Men samtidigt är jag bekymrad över att de styrande inom socialdemokraterna och Väsnterpartiet inte riktigt bryr sig. När undersökning efter undersökning – nu också den som utförts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – ger Umeå dåliga betyg, så måste även de i det röda laget ta dessa signaler på allvar!

Fullmäktiges näringslivsdag

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade vi en heldag med näringslivsfrågor. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare var inbjudna dels till information om nuläge &utvecklingstrender i Umeås näringsliv och dess olika branscher, dels ett antal företagsbesök under eftermiddagen. Själv besökte jag Volvo Lastvagnar och produktionsbolaget Tiljan. Det var en intressant dag. Det blev också väldigt tydligt, när vi lyssnade till Maria Gårdlund (VD Sweco Eurofutures AB), hur viktigt det är med fortsatt tilläxt i Umeå. Befolkningstillväxten är A och O. Storleken spelar roll, och inte minst yngre människor flyttar till städerna där det är större utbud och mångfald.

Sammanfattningsvis en lyckad näringslivsdag!

Heldag med företagsbesök

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag ska vi som är valda till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ut på en rad intressanta företagsbesök i Umeå.

Sedan några år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med lokala företagare. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

Idag blir det besök på fem olika företag. Vi hörs!

Ett bättre företagsklimat på programmet

Av , , 1 kommentar 11

På Folkets Hus i Umeå samlas idag bl.a. kommunala tjänstemän och politiker till en utbildning som syftar till att förbättra kommunens bemötande av företag m.m.. Utbildningen heter "Förenkla – helt enkelt" och anordnas av SKL i samarbete med Tillväxtverket.

En stark tillväxt i kommunen är beroende av ett framgångsrikt näringsliv. För kommunens del gäller det att i alla sammanhang söka att underlätta för företag i deras kontakter med olika kommunala instanser. Snabb och effektiv hantering av ärenden står högt upp på dagordningen. Liksom att förståelsen för företagares villkor blir större.

På återhörande!

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Ett bättre företagsklimat med Alliansen!

Av , , 2 kommentarer 10

I dagens VK finns den första delen i en artikelserie som granskar vad partierna vill i Umeå, och del ett handlar om företagsklimatet. Vi har jobbat ingående med frågan om hur vi kan på ett bätre företagsklimat i Umeå.

Många av punkterna sammanfaller med det som efterfrågas i artiklarna – bättre planberedskap för handel, mer uppdelade upphandlingar, snabbare handläggningstider.

Alliansens ambition är att Umeå ska rankas bland topp-10 i Sverige när det gäller företagsklimat. Det är inte någon åtgärd i sig, så klart, men ett sätt att kunna mäta sig och få ett kvitto på att Umeå är på rätt väg.

Innan sommaren presenterade vi i Alliansen Umeå en rapport där vi redogjorde för ett antal förslag, som alla syftar till bättre förutsättningar för företagande i Umeå. Hela rapporten kan ni läsa här.

 

Några av Alliansens förslag:• Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt

drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

• Skapa bättre planberedskap för handels- och företagsetableringar i

attraktiva lägen. Företag ska kunna välja mellan flera olika markområden

planlagda för handel när de vill etablera sig i Umeå. Ett uppenbart

bekymmer idag.

• Fortsatta satsningar på befintliga företagsinkubatorer. En särskild

satsning görs på inkubatorer för unga med fokus på kreativa näringar och

hållbar utveckling.

• Fler företagsinkubator inrättas för att fler ska kunna få chansen.

• Stegvis sänkt kommunalskatt i enlighet med tidigare budgetförslag från

Alliansen

• Det ska finnas en coach för anställda inom Umeå kommun som vill starta

eget.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera inspirationsträffar och

genomförande av starta-eget utbildning för anställda inom kommunen och

de kommunala bolagen för de som så önskar. Utbildningarna ska

exempelvis beröra hur man medverkar till avknoppningar av egen

verksamhet samt hur de går tillväga för att delta i offentliga

upphandlingar.

• När kommunen gör upphandlingar ska det eftersträvas att göra så kallade

delade upphandlingar. När upphandling genomförs ska affärsmässighet

och endast relevanta krav som går att kontrollera efterfrågas.

• En förenklingsgrupp tillsätts i syfte att se över hur den kommunala

servicen mot allmänheten kan förenklas och snabbas upp.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en lista/funktion där företag

får möjlighet att rapportera in kommunal verksamhet, som upplevs som

osund konkurens. Snabb respons skall ske på hur kommunen behandlar

synpunkterna.

• AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kommun reduceras

genom successiv försäljning från dagens ca 45 % till ca 30 %. Slutfört

senast innan utgången av 2013.

• Tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag på hur delar av det

kommunala bostadsbolaget Bostaden AB: s hyresrätter kan ombildas till

bostadsrätter om de boende så vill.

• Verksamheten inom Tekniska nämnden ska i största möjliga mån

upphandlas och därmed konkurrensutsättas. Upphandling ska särskilt ske

inom städ och IT-verksamhet. Principen skall vara att verksamheten sköts

via entreprenörer.

• Riktade näringslivssatsningar för att öka antalet kvinnliga företagare samt

företagare bland personer med utomnordisk bakgrund.

• I de fall kommunen inte klarar att hålla de garantier och servicenivåer

som utlovats skall kompensation ges till kommunmedborgarna eller

aktuellt företag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta dessa fram riktlinjer

och målsättningar.

• För att aktivt minska ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland

invandrare ska kommunen via upphandling av rekryteringsaktiviteter, t.ex.

via bemanningsföretag, stimulera jobbanskaffning i Umeå. Alla branscher

skall omfattas av satsningen på nystartsjobb och således inkludera

offentliga, privata och ideella arbetsgivare. Kommunstyrelsen får i

uppdrag att utarbeta regler och riktlinjer för denna satsning.

• Inrätta ett näringslivskommunalråd med ansvarsområde näringsliv,

företagande och tillväxt.

• En kartläggning görs för att tillskapa och utveckla fler mötesplatser för

utbyte av idéer och företagande.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,