Etikett: förskolan

På måndag i fullmäktige: förskolans arbetskläder på dagordningen!

Av , , 2 kommentarer 6

Förra veckan lämande jag in en s.k. enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) om kvalitén på arbetskläderna i förskolan, som arbetsgivaren tillhandahåller. Frågan kommer upp till diskussion nu på måndag i kommunfullmäktige.

Det verkar dock redan nu som att det finns hopp om bot och bättring. Representanter från de två styrande partierna – Margareta Rönngren (S) och Tamara Spiric (V) som båda sitter i för- och grundskolenämnden – har i insändare denna vecka skrivit att de vill bidra till att kvalitén ska bli bättre i den kommande upphandlingsomgången. Så bra!

Ja, något annat svar vore ju inte acceptabelt. Självklart ska vår personal inom förskolan ha kläder som klarar alla väderslag, och inte bara när det är sol och värme.

Men det är ju beklagligt att det ska behöva ta flera år med icke-fungerande arbetskläder innan någon reagerar – och agerar.

Intressant besök på förskolan Matrisen idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Parallellt med dörrknackningskampanjer och annat, så är moderaterna i Umeå ute på en rad olika verksamhetsbesök inom framförallt förskolan och äldreomsorgen. Detta för att vi ska få in synpunkter på hur det fungerar idag, vad som kan göras bättre och vad vi kan göra på lokalpolitisk nivå. Genom att träffa experterna ute i verksamheterna blir vi också bättre som politiker.

Idag har jag och två av mina partivänner Eva Zetterström (vänster på bild) och Anna Lidman (till höger) besökt förskolan Matrisen ute på Östtegs industriområde. Vi träffade rektor PO Nilsson som ni också ser på fotot ovan, som berättade utförligt om verksamheten: antalet avdelningar, personalfrågor, lokaler, bussförbindelser och annat i stort och smått. Ett mycket bra besök!

För egen del var det andra gången jag besökte förskolan Matrisen. Förra gången var våren 2009, och vi hann träffa några ur personalen som jag även mötte vid första besöket.

Vi fick med oss ett antal frågor som vi har anledning att återkomma till. Däremot var det glädjande att kunna konstatera att bussförbindelserna kommer att förbättras efter sommaren (i september tror jag), då antalet turer till Östteg kommer att utökas påtagligt.

 

Studiebesök på förskolan Fröhuset

Av , , Bli först att kommentera 10

Som ett led i att utveckla moderaternas politik på förskolans och skolans område besöker vi under våren ett stort antal förskolor, både i Umeå och på andra orter.

På tisdagsförmiddag besökte jag och mina partikollegor Leif Lundgren och Christer Fessé en förskola på Böleäng, närmare bestämt förskolan Fröhuset. Där vi fick vi ett mycket bra mottagande av Ewa-Lisa Wärme, som gav oss en genomgång av verksamheten: pedagogik, arbetstider, barngrupper, personalstyrka, lokaler, ekonomi samt utvecklingen över tid i yrket. Vi hann också med en rundvandring i lokalerna.

Inte minst frågan om barngruppernas storlek var en viktig fråga, både för barnens och personalens vidkommande. Mindre barngrupper är också en fråga som vi i Alliansen drivit hårt de senaste åren. Hög tid att förverkliga målet om 15 barn/barngrupp i Umeå.

Sammantaget ett mycket intressant studiebesök!

Alliansen jobbar för mindre klasstorlekar i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK och Vf finns den här annonsen från Alliansen att beskåda. Vi driver sedan ett antal år frågan om mindre klasstorlekar i grundskolan. Vår uppfattning är att det bidrar till en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare – därigenom också bättre resultat i skolarbetet.

Tidigare har vi också skrivit om det på insändarplats:

Mindre klasser bra för elever och lärare

Alliansen i Umeå vill se mindre klasstorlekar i grundskolan, eftersom färre elever per klass har många fördelar. Tyvärr säger de styrande socialdemokraterna nej.

Både VK och VF har skrivit på nyhetsplats om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Margareta Rönngren (S) anser emellertid att mindre klasstorlekar är en klassfråga, i den bemärkelsen att mindre klasser endast skulle gynna barn till höginkomsttagare (!). Vi inom Alliansen anser tvärtom att mindre klasstorlekar ger en god arbetsmiljö för alla elever, oavsett om de har låg- eller höginkomsttagare som föräldrar.

Det är dock en skrämmande syn som Socialdemokraterna och Margareta Rönngren redovisar när de på fullt allvar menar att mindre grupper i skolan endast gynnar barn till rika. Alla barn har faktiskt rätt till lugn och ro i skolan, oavsett vilken bakgrund de har!

Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att minska klasstorlekarna på våra grundskolor i Umeå. Det är ett förslag som gynnar både elever och lärare.

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)

Dags för mindre klasstorlekar i Umeås grundskolor!

Av , , 2 kommentarer 7

I onsdagens VK och VF kunde vi läsa artiklar om fördelarna med mindre klasstorlekar inom grundskolan. Enligt en forskarstudie så lyckades eleverna bättre i skolan om de gick i en klass med färre elever, jämfört med klasser där elevantalet var större. Detta borde vara vägledande för skolpolitiken i Umeå också!

Studien bekräftar mycket av den linje som vi inom Allianspartierna i Umeå har drivit, med kravet på bl.a. minskade klasstorlekar inom grundskolan. Tidigare har vi inom oppositionen lyckats få socialdemokraterna att ge upp motståndet mot mindre barngrupper i förskolan – nu är det dags att få dem att acceptera mindre klasser i grundskolan.

Bättre resultat för eleverna, bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare!

Därför lyftar jag nu frågan till kommunfullmäktige på måndag den 27 februari. Har lämnat in en fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren, med nedanstående lydelse.

 

Enkel fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):

Delar du uppfattningen att det är positivt med mindre skolklasser i grundskolan?

Både VK och VF skriver i artiklar den 22 februari om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Alliansen Umeå har länge drivit frågan om mindre klasstorlekar i Umeå. Vi har också i vårt budgetalternativ föreslagit mer resurser för att kunna minska antalet elever per klass på högstadiet. Den aktuella studien har dock följt elever på mellanstadiet.

Mina frågor till Margareta Rönngren (S) är därför:

– Delar du uppfattningen att det – generellt sett – är positivt med mindre skolklasser?
– Är du beredd att arbeta för färre elever per klass i Umeås grundskolor under kommande år?

 

Umeå 2012-02-22

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Mindre barngrupper i förskolan

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid dagens fullmäktige har jag bl.a. diskuterat barngruppernas storlek på förskolorna i Umeå. Detta i samband med en s.k. enkel fråga, som jag hade ställt till Margareta Rönngren (S).

En studie som nyligen publicerades konstaterade, återigen, att den enskilt viktigaste åtgärden för att minska buller och ljudnivåer i förskolan är mindre barngrupper. Störst effekt gavs när man minskade från 17 till 15 barn/barngrupp.

Målet om 15 barn per barngrupp är en fråga som Alliansen Umeå länge har kämpat för. Nu finns det politisk enighet om att minska till 15 barn/grupp vilket är positivt.

Men med tanke på hur länge måluppfyllelsen har skjutits fram år efter år, och att socialdemokraterna t.o.m. försökte stryka målet för några år sedan, så är detta en viktigt fråga att bevaka.

För barnens skull. För förskolepersonalens skull.

När når Umeå kommun målet om 15 barn/grupp i förskolan?

Av , , Bli först att kommentera 10

Med anledning av dagens artiklar i lokaltidningarna – om det positiva med mindre barngrupper i förskolan för att minska buller och stress – så har jag väckt en fråga kring detta till kommande fullmäktige.

Jag frågar Margareta Rönngren (S) när hon bedömer att  Umeå kommun kommer att nå det sedan tidigare beslutade målet om 15 barn i barngrupperna. Det är hög tid att uppfylla målsättningarna. Både personalen och barnen är vinnare på detta.

 

Mindre barngrupper i förskolan med Alliansen

Av , , 1 kommentar 7

I dagens VF är det ett reportage om situationen på våra förskolor och skolor i Umeå. Bland det som nämns från personalens sida så är mindre klasstorlekar och mindre barngrupper prioriterat för att förbättra situationen både för barn/elever och lärare.

Jag kan konstatera att det är sådant som vi fyra partier i Alliansen Umeå driver stenhårt, och som vi dessutom har finansierat i vårt alternativa budgetförslag för Umeå kommun.

Men så länge (S) sitter vid makten så stannar tyvärr ambitionerna vid fina ord. Vill man få det verkställt så är det dags att rösta på Alliansen.

Alliansen Umeå presenterade valmanifest!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag under lunchen presenterade Alliansen Umeå vårt gemensamma valmanifest. Med 18 dagar kvar till valet ökar vi nu takten ytterligare. Bifogar nedan det pressmeddelande som skickades ut efteråt. (Manifestet kommer senare i eftermiddag att läggas upp på vår gemensamma hemsida):

 

Pressmeddelande 2010-09-01
 
Alliansen Umeå presenterade valmanifest
 
– Umeå behöver ett nytt aktivt ledarskap som sätter jobben främst, tar ansvar för kommunens ekonomin, håller ihop Umeå, rustar oss med kunskap och utvecklar välfärden.säger Anders Ågren (M), Sven-Olof Edvinsson (C), Britt-Marie Lövgren (FP) och Anders Sellström (KD) i en kommentar.
 
Alliansen Umeå presenterade i dag sitt gemensamma valmanifest som ger besked om politiken för nästa mandatperiod.
 
Några av huvudpunkterna i manifestet är mindre barngrupper i förskolan, minskade klasstorlekar på högstadiet, ökad byggnadstakt av boenden för äldre, sänkt kommunalskatt och ett förverkligande av Staden mellan broarna med ett nytt Kulturens Hus.
 
 

 

 
Läs mer på www.alliansforumea.se

 

Umeborna förtjänar ett nytt politiskt ledarskap!

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK finns en intressant artikel om socialdemokraternas respektive Alliansens vallöften inför valet i Umeå år 2006.

 Trots att vi i Alliansen befinner oss i opposition lokalt så har vi lyckats få igenom ett antal av de vallöften vi gick till val på förra gången, däribland inrättandet av en företagslots, samt ett permanentande av eget val inom hemtjänsten. Det är ett gott betyg.
 
Jag noterar samtidigt att de styrande socialdemokraterna skyller sina misslyckanden med att uppfylla sina vallöften bl.a. på att regeringen dragit undan pengar från kommunen. Suck, suck. Vår Alliansregering har ju som bekant tillfört stora summor pengar till kommunsektorn, och Umeå kommun är inget undantag. Därför har vi också kunnat se att Umeå kommun gör stora ekonomiska överskott år efter år under den här mandatperioden – trots att vi genomlidit den värsta internationella krisen sedan 1930-talet.
 
Om Alliansen vinner valet även lokalt i Umeå den 19 september, så kommer vi att kunna genomföra betydligt fler av våra prioriterade frågor. Sänkt kommunalskatt, mindre barngrupper i förskolan m.m.
 
Nu spottar vi i nävarna och ökar takten. Umeborna förtjänar ett nytt politiskt ledarskap!