Etikett: förvaltning

Frågor till Holmlund (S) inför fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu har kommunpolitiken i Umeå kört igång på högvarv igen, efter att det varit lite lugnare under sommaren.

Jag har lämnat in en interpellation (se nedan) där jag ställer några frågor till Lennart Holmlund, med anledning av den nya förvaltningsorganisationen. Det kommer många negativa synpunkter från medarbetare på olika nivåer i kommunen – alltifrån otydligt ledarskap till sämre stöd. Och har det blivit några kostnadsreduceringar som det var tänkt? Frågorna kommer besvaras vid kommunfullmäktigesammanträdet den 29/8.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
Vad blev det av de 100 miljonerna?
 
I december 2009 beslutade kommunfullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. De gamla förvaltningsgränserna revs bort och avsikten var att den nya organisationen skulle kunna ge bättre service till medborgarna och samtidigt minska administrationen. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2010.
 
Från tjänstemannahåll fick vi politiker höra att den nya organisationen skulle kunna ge besparingar på hela 100 miljoner kronor – pengar som skulle frigöras för att förstärka verksamheten i välfärden.
 
Nu har det gått över ett och ett halvt år sedan den nya organisationen infördes. Men om det hittills har gett några egentliga besparingar är ännu höljt i dunkel. Samtidigt hör vi allt oftare från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya förvaltningsorganisationen tvärtom har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlig ledning i den kommunala organisationen till sämre stöd.
 
 
Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:
 
1.      Hur mycket pengar har hittills kunnat ”frigöras” genom införandet av den nya förvaltningsorganisation? Var har besparingarna i så fall skett?
 
2.      Är du nöjd med resultat, så här långt, av den nya förvaltningsorganisationen?
 
 
 
Umeå 2011-08-05
 
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)