Etikett: friluftsområde

Stugmiljön kring Nydalasjön

Av , , Bli först att kommentera 10

Nedanstående insändare om framtiden för Nydalastugorna, skriven av oss fyra gruppledare i Allianspartierna, var publicerad i torsdagens VK:

 

Bevara så mycket som möjligt av stugmiljön kring Nydalasjön

Alliansens engagemang för Nydalastugorna är känt sedan lång tid tillbaka, och nu närmar sig avgörandet för kvarvarande stugor. Förslaget till Fördjupning för Nydala kommer att behandlas av kommunfullmäktige någon gång under hösten. Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön.

Från Alliansen anser vi att detaljplaneläggning av området med stugorna är en nödvändighet för att trygga stugmiljön, likväl som att kommunen inte exproprierar de privatägda stugorna i enlighet med vänsterpartiets och socialdemokraternas linje.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området.

Den kulturinventering som gjorts har konstaterat att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Detta understryker bara vikten av att låta stugorna fortsätta spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön kring sjön.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Nydalastugorna bidrar till ökad upplevd trygghet. Däremot behöver stugägarna – både de privata ägarna och de som hyr av kommunen – mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

 

Nydalastugorna och framtiden för området

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare i Alliansen om Nydalastugornas framtid. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt försöka bevara stugmiljön kring Nydalasjön.

 

Stugorna förhöjer upplevelsen av Nydalaområdet

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. I VK (27/7) skriver ett stort antal stugägare – både de som äger själva och de som hyr av kommunen – om Nydalastugornas framtid med en vädjan om att inte gå vidare med rivningsplanerna. Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag innebär dödsstöten för de allra flesta små stugorna. Vi som tillhör Allianspartierna i Umeå vill i största möjliga mån bevara stugmiljö runt sjön.

Efter en motion från oss i Alliansen som lämnades in år 2005 tvingades kommunen göra temporärt stopp i inlösningen och rivningen av fritidsfastigheterna kring sjön. Ett beslut från 1981 sa att alla stugorna skulle lösas in från de privata ägarna och rivas, men vi har hela tiden menat att det var ett felaktigt beslut. Fortfarande finns ett stort antal fritidshus runt sjön som inte är inlösta eller hunnit rivas. Det finns också ett massivt stöd från allmänheten, inte minst manifesterat via Nätverket för Nydalas nyttjare, att bevara stugorna. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att de fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området.

En kulturinventering av stugorna, vilket också var ett krav i vår motion, genomfördes på uppdrag av kommunen. Slutsatserna var tydliga. Det konstaterades att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare.

Detta understryker bara vikten av att låta stugorna fortsätta spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön kring sjön. Men lika viktigt att understryka är att stugorna inte står i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Nydalastugorna bidrar till ökad upplevd trygghet. Däremot behöver stugägarna mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

De styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill endast att kommunen (!) ska äga stugor runt sjön. Men oavsett om stugorna ägs privat eller av kommunen så är en grundförutsättning att området detaljplaneläggs – annars kan vi inte säkerställa Nydalastugornas framtid i den nuvarande stugmiljön. Om kommunen avstår från en detaljplaneläggning kommer stugorna att fortsätta förfalla.

Alliansens engagemang för Nydalastugorna är känt sedan lång tid tillbaka, och nu närmar sig avgörandet för kvarvarande stugor. Från Alliansen anser vi att detaljplaneläggning av området med stugorna är en nödvändighet för att trygga stugmiljön, likväl som att kommunen inte exproprierar de privatägda stugorna i enlighet med vänsterpartiets och socialdemokraternas linje.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)