Etikett: fullmäktige. överskott

Kommunfullmäktige i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är det snart dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Vi har som bekant möte med fullmäktige en gång i månaden i Umeå, och idag måndag den 31 oktober är det alltså dags. Vi kör igång kl. 09.00.

Den här gången ska vi behandla bl.a. delårrapporten (tertial 2) samt ett stort antal interpellationer. Själv har jag lämnat in en interpellation om företagsklimatet, som är ställd till Lennart Holmlund (S).

Interpellationen bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 4

Så var det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde.

Idag är det genomgång och behandling av årsredovisningen för 2010. Vi kan konstatera att det för åttonde året i rad blev ett ekonomiskt överskott för Umeå kommun, och denna gång All-time high. Ökade statsbidrag, högre skatteintäkter än förväntat och högre intäkter från vattenkraften i Stornorrfors är några av förklaringarna till rekordöverskottet.

Vi hörs!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,