Etikett: grundskolan

Alliansen jobbar för mindre klasstorlekar i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK och Vf finns den här annonsen från Alliansen att beskåda. Vi driver sedan ett antal år frågan om mindre klasstorlekar i grundskolan. Vår uppfattning är att det bidrar till en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare – därigenom också bättre resultat i skolarbetet.

Tidigare har vi också skrivit om det på insändarplats:

Mindre klasser bra för elever och lärare

Alliansen i Umeå vill se mindre klasstorlekar i grundskolan, eftersom färre elever per klass har många fördelar. Tyvärr säger de styrande socialdemokraterna nej.

Både VK och VF har skrivit på nyhetsplats om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Margareta Rönngren (S) anser emellertid att mindre klasstorlekar är en klassfråga, i den bemärkelsen att mindre klasser endast skulle gynna barn till höginkomsttagare (!). Vi inom Alliansen anser tvärtom att mindre klasstorlekar ger en god arbetsmiljö för alla elever, oavsett om de har låg- eller höginkomsttagare som föräldrar.

Det är dock en skrämmande syn som Socialdemokraterna och Margareta Rönngren redovisar när de på fullt allvar menar att mindre grupper i skolan endast gynnar barn till rika. Alla barn har faktiskt rätt till lugn och ro i skolan, oavsett vilken bakgrund de har!

Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att minska klasstorlekarna på våra grundskolor i Umeå. Det är ett förslag som gynnar både elever och lärare.

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)

Positivt med mindre klasstorlekar

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag och övriga Alliansgruppledare om fördelarna med mindre klasstorlekar i grundskolan.

Bifogas nedan:

 

Mindre klasser bra för elever och lärare

Alliansen i Umeå vill se mindre klasstorlekar i grundskolan, eftersom färre elever per klass har många fördelar. Tyvärr säger de styrande socialdemokraterna nej.

Både VK och VF har skrivit på nyhetsplats om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Margareta Rönngren (S) anser emellertid att mindre klasstorlekar är en klassfråga, i den bemärkelsen att mindre klasser endast skulle gynna barn till höginkomsttagare (!). Vi inom Alliansen anser tvärtom att mindre klasstorlekar ger en god arbetsmiljö för alla elever, oavsett om de har låg- eller höginkomsttagare som föräldrar.

Det är dock en skrämmande syn som Socialdemokraterna och Margareta Rönngren redovisar när de på fullt allvar menar att mindre grupper i skolan endast gynnar barn till rika. Alla barn har faktiskt rätt till lugn och ro i skolan, oavsett vilken bakgrund de har!

Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att minska klasstorlekarna på våra grundskolor i Umeå. Det är ett förslag som gynnar både elever och lärare.

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
gruppledare (C)
Veronica Kerr
gruppledare (KD)

(S) vill inte minska klasstorlekarna i Umeås grundskolor

Av , , 6 kommentarer 12

På förmiddagen svarade för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) på en fråga som jag ställde apropå klasstorlekarna i grundskolan.

Färre elever per klass ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, med lugn och ro i klassrummet och därmed också bättre förutsättningar för goda skolresultatet. Sen är det självklart också en rad andra faktorer som spelar in i hur slutresultatet blir.

Jag undrade om hon delade uppfattningen att det – generellt sett – var positivt med färre elever per klass inom grundskolan. Och om hon var beredd att arbeta för detta även i Umeå.

Alliansen Umeå har ju kämpat för mindre klasstorlekar i Umeå, men socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte tillfört de pengar som krävs för att möjliggöra detta. Inte heller har man omprioriterat medel för ändamålet.

Tyvärr var Margareta Rönngren inte särskilt positivt till Alliansens idé. Hon ansåg att det framförallt var barn till höginkomsttagare som gynnas av mindre klasser, och att det dessutom inte fanns pengar.

Inte pengar? Kommunsektorn har gjort rekordöverskott år efter år, så också Umeå kommun. Men ändå har Margareta Rönngren (S) mage att påstå att regeringen inte tillskjuter tillräckligt mycket pengar för att Umeå kommun ska kunna genomföra detta.

Det är ju socialdemokraterna som har styrt Umeå de senaste 17 åren. Då kan man inte skylla på någon annan.

Dags för mindre klasstorlekar i Umeås grundskolor!

Av , , 2 kommentarer 7

I onsdagens VK och VF kunde vi läsa artiklar om fördelarna med mindre klasstorlekar inom grundskolan. Enligt en forskarstudie så lyckades eleverna bättre i skolan om de gick i en klass med färre elever, jämfört med klasser där elevantalet var större. Detta borde vara vägledande för skolpolitiken i Umeå också!

Studien bekräftar mycket av den linje som vi inom Allianspartierna i Umeå har drivit, med kravet på bl.a. minskade klasstorlekar inom grundskolan. Tidigare har vi inom oppositionen lyckats få socialdemokraterna att ge upp motståndet mot mindre barngrupper i förskolan – nu är det dags att få dem att acceptera mindre klasser i grundskolan.

Bättre resultat för eleverna, bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare!

Därför lyftar jag nu frågan till kommunfullmäktige på måndag den 27 februari. Har lämnat in en fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren, med nedanstående lydelse.

 

Enkel fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):

Delar du uppfattningen att det är positivt med mindre skolklasser i grundskolan?

Både VK och VF skriver i artiklar den 22 februari om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Alliansen Umeå har länge drivit frågan om mindre klasstorlekar i Umeå. Vi har också i vårt budgetalternativ föreslagit mer resurser för att kunna minska antalet elever per klass på högstadiet. Den aktuella studien har dock följt elever på mellanstadiet.

Mina frågor till Margareta Rönngren (S) är därför:

– Delar du uppfattningen att det – generellt sett – är positivt med mindre skolklasser?
– Är du beredd att arbeta för färre elever per klass i Umeås grundskolor under kommande år?

 

Umeå 2012-02-22

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Förslag om flexibel skolstart

Av , , 3 kommentarer 14

Den 19 oktober lade regeringen fram ett förslag om mer flexibel skolstart i grundskolan, vilket Skolverket nu skall utreda. Vi behöver onekligen arbeta med att individanpassa skolan.


Med en sådan form av individanpassad skolstart för barnen ökar möjligheten att få börja skolan när man faktiskt är mogen för det. Barnen som grupp har då en chans att ha ungefär samma nivå i mognad vilket gör att skolan i många fall kan ha en mer jämn nivå i det som lärs ut. Det är hur som helst viktigt att man i den svenska skolan är mer flexibel för att på så sätt kunna anpassa skolan till varje individs speciella behov, förutsättningar och önskemål.

 

Flexibel skolstart är ett steg på vägen.