Etikett: halvtidsfrigivning

Varför släppa ut mördare och våldtäktsmän efter halva tiden?

Av , , 1 kommentar 5

De rödgröna har nu presenterat en gemensam budget, men ger tyvärr inga besked om rättspolitiken.

Vissa saker vet vi dock. Både vänstern och miljöpartiet är emot skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Både V och MP vill ta bort livstidsstraffet för mord. Vänsterpartiets mest angelägna reform på rättsområdet är dessutom att återinföra halvtidsfrigivningen, vilket innebär att redan låga straff i all praktik skulle göras ännu lägre. Osäkerheten för svensk brottsbekämpning blir omfattande om de rödgröna skulle anförtros inflytande över rättspolitiken.
Men det vore intressant om vi kunde få besked innan valet. Kommer socialdemokraterna att acceptera ett återinförande av halvtidsfrigivningen för kriminella?
Och den kanske intressantaste frågan: varför släppa ut mördare, våldtäktsmän och kvinnomisshandlare efter halva tiden?
1 kommentar
Etiketter: , ,

Skärpta straff eller halvtidsfrigivning?

Av , , 15 kommentarer 14

Tack vare Alliansregeringen får vi äntligen se hur Sverige bryter med en flumtradition som levt kvar sedan 1970-talet, där det varit låga straff som gällt för allvarliga brott. Nu skärps straffen för grov misshandel, grov våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och andra grova våldsbrott. Straffen blir mer rimliga och i linje med det allmänna rättsmedvetandet.

Men vad vill egentligen vänsterpartierna: s, mp och v? Vänsterpartiet vill återinföra halvtidsfrigivningen, vilket innebär att de kriminella släpps ut efter halva strafftiden. Vänstern vill också, liksom miljöpartiet, avskaffa livstidsstraffet. Nu måste Mona Sahlin ge besked om vilken politik socialdemokraterna vill föra tillsammans med övriga vänsterpartier.

Vill socialdemokraterna också återinföra halvtidsfrigivningen och avskaffa livstidsstraffet?