Etikett: handel

Bilder från IKEA-presskonferensen

Av , , Bli först att kommentera 12

Tre bilder från tisdagens presskonferens tillsammans med IKEA och IKANO.  På fotona: I samtal med massmedia, i bussen på väg ut till Entré Syd samt en bild från själva pressträffen med politiker, tjänstemän, media och IKEA-representanter.

IKEA!

Av , , 2 kommentarer 18

Detta är en glädjens dag för oss i Umeå!

Som ni redan har sett på nätet, så har vi idag tagit ett stort steg närmare en IKEA-etablering i Umeå. IKEA har bestämt sig för var de vill bygga sitt varuhus i Umeå. Vi har på eftermiddagen i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott tagit beslut om en gemensam avsiktsförklaring/markreservation med IKEA och IKANO.

IKEA är alltså intresserade av att utveckla ett område vid Entré Syd för handelsändamål.

Detaljplanering skall påbörjas omedelbart och avsikten är att överlåtelse av området ska ske före årsskiftet. Snabba puckar alltså. IKEA:s avsikt är att tillsammans med IKANO uppföra ett IKEA-varuhus på ca 32-36.000 m2, samt övrig detaljhandel på ca 36-40.000 m2. Detaljplanen ska medge handel och kontor, ge förutsättningar för byggandet av ett IKEA-varuhus samt lokaler för detaljhandel inklusive livsmedel. Planen ska även medge exempelvis restaurang, lager, snabbmat och försäljning av drivmedel.

Vi har nu på eftermiddagen haft presskonferens tillsammans med IKEA- och IKANO-representanter. Platsen var just Entré Syd. Nu ska vi göra allt från kommunens sida för att den fortsatta processen ska löpa så smidigt som möjligt.

En IKEA-etablering innebär många nya arbetstillfällen till Umeå och vår region. Det här kommer innebära att Umeå som handelsstad stärks avsevärt, och att Umeå som Norrlands tillväxtmotor ytterligare förstärks.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Umeå – framtida storstaden i norr!

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK har jag inne en debattartikel med anledning av de nya fördjupningar av översiktsplaner (Umeå, och de centrala stadsdelarna) som skall behandlas av kommunfullmäkige på måndag.

Artikeln i dess helhet bifogas nedan.

 

Låt oss bygga storstaden i Norrland!

Vi står inför ett paradigmskifte i Umeå. Efter fyra års arbete tar kommunfullmäktige på måndag beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med förslaget till dels ny fördjupning för Umeå, dels ny fördjupning för de centrala stadsdelarna ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Men efter beslutet år 2006, med efterföljande direktiv 2007, om att ta fram en ny översiktsplan så kan vi äntligen gå till beslut. Som moderat är jag mycket stolt över resultatet.

I november 2007 väckte moderaterna frågan i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Vi hittade snabbt enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200~000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad. Moderaternas vision är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad som kan erbjuda bästa tänkbara möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Låt oss gå framåt tillsammans och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

 

Intervju i Västerbottensnytt apropå IKEA

Av , , Bli först att kommentera 13

Dagens nyhet – IKEA!

Av , , 12 kommentarer 15

Telefonen går varm efter morgonens nyhet i VK-tidningen om att IKEA är intresserade av att etablera sig i Umeå. En välskriven artikel, men det är viktigt att understryka att inga beslut ännu är tagna.

Att få IKEA till Umeå står sedan många, många år högst upp på de allra flestas önskelistor. Det är ingen hemlighet. Det går inte nog att understryka hur betydelsfullt och viktigt det vore för Umeå. För umeborna, för vår kommun, för vår region, för jobben och den framtida tillväxten. Självklart ska vi göra allt för att IKEA ska välja att etablera sig här i Umeå. 

Storstaden i norr

Av , , 15 kommentarer 11

Debattartikel som är publicerad i dagens VK.

Umeå måste bli mer storstad!

Umeå fortsätter växa befolkningsmässigt och för oss som tror på tillväxt är detta synnerligen positivt. Norrland behöver en stark tillväxtmetropol. Vår uttalade ambition måste vara att Umeå skall vara ett kraftcentrum för tillväxt. Storstaden i norr.

Därför är också diskussioner kring byggande och planeringen av staden mycket central för Umeås utveckling under kommande decennier. En fråga som ständigt är högaktuell är hur den framtida staden skall byggas. Högt eller lågt? Tätt eller glest? För den historieintresserade är det känt att dessa debatter funnits i Umeå under flera generationer umebor. En genomläsning av praktverket ”Umeå stads historia 1888-1972” visar att planeringsdiskussioner ständigt avlöst varandra. Att det blir en rejäl debatt kring planer och projekt som Staden mellan broarna, höga hus, byggande på Ön och annat är inte anmärkningsvärt utan följer tvärtom en gammal tradition i vår stad.

I stadsbyggnadsfrågor delar jag i stora delar den uppfattning som bl.a. VK:s ledarskribent Ola Nordebo vid tidigare tillfälle anfört, senast i en krönika den 11/12 2010. Han argumenterade med glöd för att bygga högre, bygga tätare, bygga iögonfallande och erbjuda en utpräglat urban miljö i Umeå. Nordebo formulerade i krönikan det många umebor anser.

Den synen på stadsbyggnad delas också av oss moderater. I valet 2010 gick vi till val på att program som bl.a. förespråkade att vi ska ”bygga stad” i Umeå. En stor del av den kommande befolkningstillväxten ska ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år. Ön och Lundåkern är exempel på kommande områden. Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet och en blandning av gammalt och nytt.

Det förslag till fördjupad översiktsplan som fullmäktige kommer att ta beslut om under 2011, uppfyller i många avseenden dessa ambitioner. Det är en efterlängtad uppdatering av översiktsplanen för de centrala stadsdelarna, som därmed kommer att underlätta för dem som har ambition att förtäta centrum och bygga högre där så bedöms lämpligt. Det kommer också underlätta och möjliggöra ambitiösa och spännande stadsutvecklingsprojekt i framtiden.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för ett växande Umeå.

Men målsättningen för Umeå måste vara att ta upp konkurrensen med de större städerna i söder och börja spela i en högre division. Exempelvis så väljer ca 6000 umebor att flytta från Umeå varje år. Många av dessa flyttar söderut. Tänk om vi lyckades behålla en större del av dessa människor i Umeå – genom att kunna erbjuda jobb, goda karriärmöjligheter och attraktiva bostadsområden.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc.

Norrland behöver en stark tillväxtmotor – vissa kallar det för huvudstad – och självfallet ska vi axla den rollen. Den moderata visionen är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad i ständig förändring och tillväxt, där man inte slår sig till ro utan fortsätter mot nya utmaningar. Där överklagningar har ersatts av nybyggaranda. Vi vill se en stad med storstadskvaliteter och samtidigt nära till naturen. Universitet, näringsliv och det offentliga i stark samverkan.

De vägval vi gör i byggandet av staden är ett av de mest strategiskt viktiga beslut vi kommer att fatta. Låt oss gå framåt och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

Vi måste skapa bättre planberedskap för handel

Av , , Bli först att kommentera 7

Alliansen Umeå skriver i dagens VK om behovet av en ny handelspolitik i vår kommun. Bifogas nedan.

 

Umeå går miste om många nya jobb

I VK (6/9) konstaterade Svensk Handel att Umeå har halkat långt efter både Sundsvall och Luleå när det gäller handelsetableringar.  Vi är väl medvetna om problemet.

Alliansen Umeå har föreslagit åtgärder just för att komma tillrätta med detta och möjliggöra fler handelsetableringar till Umeå. Kommunen måste ha en betydligt bättre planberedskap än vad som är fallet idag – vi vet t.ex. att många företag uttryckligen vill etablera sig i anslutning till handelsområdet på Ersboda, men Umeå kommun har ingen mark att erbjuda där. Konsekvensen har blivit att företagen etablerat sig på andra orter eller avvaktar.

Det innebär att Umeå går miste om både nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter – allt för att de styrande socialdemokraterna hårdnackat har pekat med hela handen mot Klockarbäcken och struntat i företagens önskemål om andra alternativ. Låt företagen få möjlighet att avgöra mellan flera olika lokaliseringsalternativ, och vad som passar just deras företag bäst, är vårt budskap.

Nu är det dags att öppna för mer handelsetableringar i Umeå. Detta görs enklast genom att rösta på något av Allianspartierna den 19 september!

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Sven-Olov Edvinsson, gruppledare (C)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Anders Sellström, gruppledare (KD)

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Debatt om handelspolitiken med Holmlund (S) idag

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har jag debatterat handelns förutsättningar i Umeå med bl.a. Lennart Holmlund (S), Saknas på bild gör miljöpartiets representant, som anslöt lite senare när vi körde igång. Inledningen av debatten kommer att sändas ikväll kl. 18.30, och resten läggs ut på webben.

Efter debatten kan jag kontatera att handeln i Umeå är ytterligare en anledning till varför socialdemokraterna måste röstas bort detta val. År efter år går, och sossarna hävdar i sten att det inte finns några problem för handelsföretag att etablera sig här.

Trots att vi vet att företag vill hit, närmare bestämt Ersboda, men det finns ingen attraktiv mark för dem där de kan etablera sig. De tomter som funnits för stora nyetableringar är nu mer eller mindre slut. Vi i Alliansen har ju föreslagit att kommunen måste skaffa sig en betydligt bättre planberedskap får att kunna ta emot stora externa handelsetableringar. Den framförhållningen finns inte idag, i alla fall inte i anslutning till Ersboda.

Handeln är en framtidsbranch, och det finns goda möjligheter till en ökad tillväxt inom detta område för Umeå. Det handlar om hundratals nya jobb, många miljoner i ökade skatteintäkter och därmed också ökad tillväxt.

Men det kräver en ny handelspolitik i Umeå! En tillåtande och möjliggörande liberal handelspolitik!

Umeå går miste om många nya jobb pga stelbent politik

Av , , Bli först att kommentera 12

I gårdagens VK konstaterade Svensk Handel att Umeå har halkat långt efter både Sundsvall och Luleå när det gäller handelsetableringar. 

Alliansen Umeå har föreslagit åtgärder just för att komma tillrätta med detta och möjliggöra fler handelsetableringar till Umeå. Kommunen måste ha en betydligt bättre planberedskap än vad som är fallet idag – vi vet att många företag uttryckligen vill etablera sig i anslutning till handelsområdet på Ersboda, men Umeå kommun har ingen mark att erbjuda där. Konsekvensen har blivit att företagen etablerat sig på andra orter eller avvaktar.

Det innebär att Umeå går miste om både nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter – allt för att de styrande socialdemokraterna hårdnackat har pekat med hela handen mot Klockarbäcken och struntat i företagens önskemål. Låt företagen avgöra själva vad som passar bäst, är vårt budskap.

Nu är det dags att öppna för mer handelsetableringar i Umeå. Detta görs enklast genom att rösta bort (S) vid valet om 12 dagar!

Bättre planberedskap för nya företagsetableringar

Av , , Bli först att kommentera 3
Den här insändaren hade vi, gruppledare för Allianspartierna i Umeå, införd i gårdagens VK.

 

Bättre planberedskap för nya företagsetableringar

I VK (29/6) kan vi läsa en glädjande nyhet om en nyetablering i vår kommun. NetOnNet ska öppna butik i Umeå och invigningen ska ske hösten 2011. Det är positivt och kommer leda till ytterligare arbetstillfällen i Umeå. Enligt uppgift 30 nya jobb. Mycket positivt!

Samtidigt som vi applåderar en ny etablering väcker det frågor om var kommande etableringar ska kunna ske i vår kommun. Sedan en tid tillbaka är det brist på attraktiva tomter för handel, och många företag som är intresserade har problem med att finna de lägen som de vill ha. Och (S) har hittills uppvisat ett förbluffande ointresse för bristen på tomtytor för handel.

Från Alliansen har vi föreslagit att Umeå kommun måste skapa sig en bättre planberedskap för att kunna tillmötesgå de företag som vill komma till Umeå och öppna nya butiker. Så sent som i samband med fullmäktigesammanträdet i juni röstade socialdemokrater och övriga vänsterpartier nej till vårt förslag om bättre planberedskap och att öppna upp för mer handelsytor i Umeå.

Handeln måste ges bättre tillväxtmöjligheter. För att möjliggöra detta krävs en Alliansseger i Umeå i höstens val.

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Sven-Olov Edvinsson

gruppledare(C)

Britt-Marie Lövgren

gruppledare (FP)

Anders Sellström

gruppledare (KD)
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,