Etikett: handelspolicy

Klockarbäcken

Av , , 2 kommentarer 15

Idén om Klockarbäckens handelsområde sträcker sig en tid tillbaka i tiden och lyftes fram i samband med att den gamla handelspolicyn togs fram. VK skriver om detta i dagens tidning. 

Från Moderaterna så var vi motståndare till den handelspolicy som fastställdes år 2000. Vi lade fram ett eget förslag som inte vann bifall. Moderaterna har sedan dess drivit frågan om att skrota handelspolicyn, som nu slutligen har gått i graven.

I VK kan vi läsa att det norska fastighetsutvecklingsbolag som haft till uppdrag att locka etableringar till Klockarbäcken förmodligen kommer att dra sig ur det arbetet. Orsaken uppges vara det fjärde handelsområdet, där nu IKEA är på väg att etablera sig. Ok.

Samtidigt ska vi ha i minnet att man inte har lyckats locka några nya etableringar till området under ett flertal år, trots att IKEA inte tidigare varit aktuellt i diskussionerna.

Ett av problemen för Klockarbäcken har varit osäkerheten kring exakt när och var den nya ringleden skall dras. En osäkerhet, som drabbat området men som snart kommer att vara undanröjd. Trafikverket väntas ta beslut om dragningen av Västra Länken om några månader. Om detta sedan kan vända trenden, vet varken jag eller någon annan. En annat minus för Klockarbäcken har varit avsaknaden av livsmedelsförsäljning som annars är ett starkt dragplåster för ett område.

Under flera år så hänvisade Umeå kommun potentiella nya aktörer inom handeln just till Klockarbäcken, medan man sade nej till dem som hellre ville lägga sig uppe vid Ersboda handelsområde. Problemet var just det att flera aktörer då valde att vänta med att komma till Umeå, för att de inte var intresserade av Klockarbäcken. Det är ett faktum.

Detta innebar att Umeå under flera år gick miste om handelsetableringar, och därmed nya jobb och skatteintäkter. Till slut blev denna strategi ohållbar. Vi moderater har drivit linjen att öppna upp för handelsetableringar på andra ställen än Klockarbäcken. Att fullfölja Strömpilen, öppna upp Ersboda för mer handel och även ha planberedskap för nya områden som kan vara attraktiva för företag som vill etablera sig i Umeå. Företagen vet själva bäst vad som passar just för deras verksamhet. Umeå kommun ska se till att ha så attraktiva lägen som möjligt för handelsföretagen. Sedan är det umeborna själva som avgör om en handelsetablering är lyckad eller ej, genom valet av var de väljer att handla. 

Umeå har under en lång rad år halkat efter i utvecklingen av sällanköpshandeln i Norrland. Andra städer har utvecklats betydligt bättre. Med den IKEA-etablering som nu rycker allt närmare så har vi alla möjligheter i världen att vända trenden och återta flaggan som handelsmetropolen nummer ett i norr.

Det är på tiden!

Bra att företag kan välja det område som passar bäst

Av , , Bli först att kommentera 12

På Västerbottensnytt var det ett inslag om att vissa är kritiska mot det nya planerade handelsområdet "Entré Syd". Man menar att handeln ska koncentreras till så få platser som möjligt.

Från moderaterna har vi under lång tid drivit linjen att Umeå kommun ska kunna erbjuda de företag som vill etablera sig i Umeå, OLIKA platser att välja mellan. Vill ett företag etablera sig på Ersboda ska det finnas tillgänglig mark där att tillgå, vill man ligga på Klockarbäcken eller Strömpilen ska det finnas möjlighet där.

På samma sätt är vi positiva till att det i den framtida planeringen av Umeås handel ska möjliggöras företagetableringar på Entré Syd om det finns företag som vill etablera sig just där. Vi anser att företagen själva är kompetenta att avgöra var de bör lokalisera sig, och sedan är det konsumenterna som väljer var de vill handla.

Det är helt i linje med den moderata handelspolitiken i Umeå. Det är också av den anledningen som vi under många år drivit frågan om att skrota den kommunala handelspolicyn, eftersom den inskränkte etableringsmöjligheterna för handeln i Umeå.

Nu är vi på rätt väg!

Dags för ny handelspolitik i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är helt uppenbart att vi behöver en ny handelspolitik i Umeå. Det visar inte minst denna debatt, där sossarna fortsätter i samma gamla hjulspår.

Rösta för maktskifte i Umeå den 19 september!

Debatt om handelspolitiken med Holmlund (S) idag

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har jag debatterat handelns förutsättningar i Umeå med bl.a. Lennart Holmlund (S), Saknas på bild gör miljöpartiets representant, som anslöt lite senare när vi körde igång. Inledningen av debatten kommer att sändas ikväll kl. 18.30, och resten läggs ut på webben.

Efter debatten kan jag kontatera att handeln i Umeå är ytterligare en anledning till varför socialdemokraterna måste röstas bort detta val. År efter år går, och sossarna hävdar i sten att det inte finns några problem för handelsföretag att etablera sig här.

Trots att vi vet att företag vill hit, närmare bestämt Ersboda, men det finns ingen attraktiv mark för dem där de kan etablera sig. De tomter som funnits för stora nyetableringar är nu mer eller mindre slut. Vi i Alliansen har ju föreslagit att kommunen måste skaffa sig en betydligt bättre planberedskap får att kunna ta emot stora externa handelsetableringar. Den framförhållningen finns inte idag, i alla fall inte i anslutning till Ersboda.

Handeln är en framtidsbranch, och det finns goda möjligheter till en ökad tillväxt inom detta område för Umeå. Det handlar om hundratals nya jobb, många miljoner i ökade skatteintäkter och därmed också ökad tillväxt.

Men det kräver en ny handelspolitik i Umeå! En tillåtande och möjliggörande liberal handelspolitik!