Etikett: inspektioner

Alliansen: Inför en kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 14

Nedanstående pressmeddelande har Alliansen i Umeå skickat ut nu på morgonen.

Pressmeddelande 2012-02-28:

Alliansen vill inrätta en kommunal kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå

Äldreomsorgen runt om i landet har under den senaste tiden varit utsatt för hård granskning. Debatten kring kvaliteten inom äldreomsorgen har debatterats, så också i Umeå. Alliansen i Umeå föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen inrättar en central trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen. Enheten ska bl.a. ha till ansvar att göra inspektioner på äldreboenden för att säkerställa trygghet och kvalitet.

Redan i dag sker vissa uppföljningar och inspektioner inom äldreomsorgen i Umeå. Det finns även ett flertal olika sätt för att lämna klagomål, detta kan till exempel göras på nätet eller via telefon. Det som kommunen dock har saknat är en central enhet som systematiskt har arbetat med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt utvecklas på så sätt en viktig kunskapsbank om äldreomsorgens kvalitet.

– Den nya enheten, som ska arbeta med att ta fram en helhetsbild av äldreomsorgen i kommunen, kommer också att ge viktig information om hur vi långsiktigt kan arbeta för att förebygga brister och uppnå högsta möjliga kvalitet. Vi kommer även att veta exakt vilka aktörer eller verksamheter som behöver stöd i sitt förebyggande arbete för att risker inte ska kunna uppstå, säger Alliansens gruppledare i en gemensam kommentar.

Inspektionerna ska ske såväl anmälda som oanmälda, och de ska genomföras på både kommunala och privata enheter för att kunna säkerställa trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Ha koll på hur restaurangerna sköter hygienen

Av , , Bli först att kommentera 12

Miljö- och hälsoskydd sköter Umeå kommuns livsmedelsinspektioner. Sedan i oktober 2011 läggs resultatet av deras inspektioner ut på nätet, så att alla kan ta del av dem. Bl.a. tittar man på hur maten förvaras och hanteras. Om detta kan vi läsa i dagens VK.

Mycket bra initiativ! Det är självklart av intresse för dem som besöker en pizzeria, en restaurang eller krog att veta hur ansvarigt företag sköter hygienen på arbetsplatsen. Det blir också ett starkt incitament för dem som hittills inte har skött sig, att bättra sig. Annars tappar de nog snabbt sina kunder.

Vill du kolla på de inspektioner som hittills genomförts, klicka HÄR.