Etikett: Internationella kvinnodagen

Internationella Kvinnodagen idag!

Av , , 2 kommentarer 11

Idag uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen. Nedanstående är något av allt det som händer i Umeå:

PRESSMEDDELANDE

Internationella kvinnodagen uppmärksammas i Umeå

På internationella kvinnodagen torsdag 8 mars arrangerar Umeå kommun flera aktiviteter i Glashuset på Rådhustorget. Intresserade medborgare är välkomna att diskutera makt, kön och jämställdhet i Umeå kommun och lära sig mer om arbetet för jämställdhet.

– Kommunen ska vara en pådrivande aktör när det gäller jämställdhet och det ska genomsyra alla verksamheters arbete. Torsdag 8 mars är ett tillfälle att visa upp det arbete som sker, men också synliggöra det arbete som återstår, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

Program för torsdag 8 mars:
• Frukostföreläsning om ny avhandling "Rädsla för våld och könade maktrelationer: Hantering av hot i det offentliga rummet i Sverige", Linda Sandberg, Umeå centrum för genusstudier. Café Schmäck, klockan 08.30–09.15 (se inbjudan i bilaga).
• Linda Gustafsson, Umeå kommuns jämställdhetsstrateg, och företrädare för projekten "Normstorm i Umeåregionen" och "Ledningskraft" och finns i Glashuset för att berätta om och diskutera jämställdhetsarbete i kommunen.
• Under dagen kommer korta föredrag att hållas, till exempel berättar Kicki Fagerlund om "Du är Queen" och Jenny Saba Persson om "Crossing Boarders".
• Filmklipp kommer att visas ut mot Rådhustorget och material om jämställdhet finns att ta del av.

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år. Då uppmärksammas brister på jämställdhet och kvinnors situation över hela världen.
 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Internationella kvinnodagen!

Av , , 4 kommentarer 13

Idag firas den Internationella kvinnodagen. Det är 100 år sedan den första kvinnodagen firades. Mycket positivt för jämställdheten har hänt under den tidsperioden, men mycket återstår.

Det går inte att blunda för missförhållanden och orättvisor som kvarstår i vårt land på olika områden – i stort som smått. Här kommer några (inte i någon rangordning, dock): Kvinnor som får lägre lön än sina manliga kollegor, mäns våld mot kvinnor, högre sjuktal i kvinnodominerade yrken, kvinnor äger mindre, kvinnor bestämmer mindre, kvinnodominerade yrken där personalen till skillnad från i manligt dominerade inte får sina arbetskläder betalda av arbetsgivaren. Etc etc.

Det krävs ett hårt och målinriktat arbete för att nå ett jämställt samhälle. Sverige har kommit en bit på vägen, men mycket arbete återstår!