Etikett: jämställdhet

Lyft fram kvinnliga pionjärer i nya muséet!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK skriver Ola Nordebo förtjänstfullt om två kvinnliga pionjärer i Umeåpolitiken: högerns Helena Ljungberg och den frisinnade Anna Grönfeldt. Båda invaldes i stadsfullmäktige i Umeå på 1910-talet, och blev därmed historiska. Helena Ljungberg som den första kvinna på landsorten i Sverige att bli fullmäktgieledamot.

Även för 100 år sedan var alltså Umeå i främsta ledet när det gäller att bryta mark för jämställdhet och i andra frågor. Men som Nordebo konstaterade i sin ledare så var det sällan vederbörande fick uppskattning under sin verksamma tid – ofta kommer berömmet efteråt, när personerna i fråga inte längre är i stånd att höra de positiva omdömena. Jag kan bara instämma i de avslutande orden om vi borde bli lite bättre, och då inte bara inom politiken för den delen, att ge beröm och visa uppskattning för dem som gör det där lilla extra, de som Olof Kleberg benämnde som samhällsbärarna.

För egen del så lämnade jag år 2010 in en motion till Umeå kommunfullmäktige med förslag på att uppmärksamma åtminstone två framstående kvinnnor i Umeås historia med statyer i stadens offentliga rum, men tyvärr avslogs motionen av fullmäktige. Trots att det finns ett antal statyer i Umeå (alla män), så ville man inte hedra var sig Helena Ljungberg eller Margot Wikström (S) med statyer.

Men det kanske vore något för det nya kvinnohistoriska muséet som skall rymmas inom Kulturväven? Att också uppmärksamma de politiska kvinnliga pionjärerna i Umeå? Kanske får vi se såväl högerns Helena Ljungberg, frisinnade Anna Grönfeldt som socialdemokratiska Margot Wikström på framträdande plats i anslutning till muséet?

Eller är det att hoppas på för mycket? Är det fortfarande så att bara män kvalificerar sig för att bli hedrade med statyer i Umeå?

 

Ordna arbetskläder av god kvalitet till förskollärarna!

Av , , 6 kommentarer 11

I fredags lämnade jag in en fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S), apropå rapporterna om dålig kvalitet på de arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller för förskollärarna i Umeå kommun.

I dagens Folkbladet följer jag upp med en insändare på samma tema:

Ordna riktiga arbetskläder för personalen inom förskolan

I lokalmedia har det sista tiden varit ett antal insändare om arbetskläderna för personalen inom förskolan. Signalerna är att kvalitén på arbetskläderna är dåliga. Vi måste ta synpunkterna på allvar!

Vid fullmäktige i december 2010 antogs Umeå kommuns jämställdhetsplan. Syftet med planen var att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. En viktig del i planen var frågan om arbetskläder.

Arbetskläder, inköpta av arbetsgivaren, har varit en självklarhet för flera mansdominerade yrkesgrupper inom Umeå kommun. Stora yrkesgrupper där kvinnor utgör flertalet har däremot missgynnats. En av dessa grupper är personal anställda inom förskoleverksamheten. Beslutet blev därför att erbjuda personalen inom förskolan lämpliga arbetskläder för utomhusaktiviteter. För och grundskolenämnden beslutade också att detta skulle gälla för personal i familjedaghem och fritidshem.

Det här var ett beslut som var mycket positivt. Nu har vi kunnat läsa insändare från personal som menar att kläderna knappt går att använda. Jag har även talat med ett antal förskolelärare som jobbar inom Umeå kommun, vid olika förskolor, och de delar uppfattningen om den bristande kvalitén. De tvingas även fortsättningsvis använda sina privata kläder då den av kommunen inköpta ”skalklädseln” inte står emot regn och kyla.

Det är ju i så fall ett stort misslyckande, och måste ordnas till. Kläderna måste ju kunna användas även då det inte är sommar och sol. Menar vi allvar med att kommunen ska behandla manliga och kvinnliga arbetsgrupper likvärdigt måste vi såklart se till att de arbetskläder som köps in även till kvinnodominerade yrkesgrupper går att använda!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

M-styrda kommuner måste gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster

Av , , Bli först att kommentera 5

Tidigar i höst skrev jag tillsammans med Elisabeth Svantesson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, om att landets moderatstyrda kommuner måste gå i bräschen för att erbjuda heltidstjänster till de kommunanställda. Det är en jämställdhetsfråga!

Vi ser i torsdagmorgonens nyhetsflöde att det finns mycket arbete kvar att göra på den fronten, runt om i landets kommuner. Bara var åttonde kommun erbjuder deltidsanställda rätt att gå upp till heltid.

Fler män än kvinnor har heltidsarbete. Vi moderater tror på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter och inte lagstiftare som ska avgöra vilka arbetsvillkor som ska gälla på arbetsmarknaden. Men på kommunal nivå, där politiker är arbetsgivare, bör heltidsarbete prioriteras. Moderatstyrda kommuner bör därför gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster.

För 11 år sedan lovade (S) att införa rätt till heltid för alla deltidsanställda. Det skedde inte under de år man satt i regering och har heller inte skett i de flesta av de kommuner där man i dag styr. Fast Alliansstyrda kommuner har inget att yvas över heller. Bland de kommuner i landet som styrs av alliansen erbjuder elva procent rätt till heltid för deltidsanställda.

Detta är en av många frågor som är viktig för jämställdheten i Sverige. Ofrivilligt deltidsarbete drabbar den enskilde på flera sätt: svårt att leva på sin lön, och sämre pension när man blir äldre.

Här har landets alla moderata kommunpolitiker ett ansvar att agera!

 

M-styrda kommuner måste gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster

Av , , Bli först att kommentera 7

Tillsammans med Elisabeth Svantesson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, fick jag i helgen en debattartikel publicerad på Norran.se om att Sverige har mycket kvar att göra för att vårt land ska bli jämställt.

Nya moderaternas politik innebär på område efter område att viktiga steg tas för att välrdens mest jämställda land ska bli ännu mer jämställt.

Debattartikeln bifogas nedan:

Världens mest jämställda land är för ojämställt

Världens mest jämställda land är fortfarande alltför ojämställt. Trots att Sverige har en av världens mest jämställda arbetsmarknader, och högst sysselsättningsgrad bland kvinnor i EU, är skillnaden i sysselsättningsgrad och lön mellan kvinnor och män fortfarande för stor. Strukturerna på arbetsmarknaden måste förändras och politiska reformer måste till.

Efter sex år med Alliansen är det tydligt att kvinnor gynnats av vår politik. Omkring 54 procent av sysselsättningsökningen förra året tillföll kvinnorna. Men mycket finns fortsatt att göra för att öka jämställdheten och kvinnors sysselsättningsgrad. Enligt riksdagens utredningstjänst skulle Sveriges BNP öka med omkring 10 procent om män och kvinnor jobbade lika mycket – det illustrerar att vi har mycket arbete kvar att göra. Och vi har idéer för det.

Utvärderingar från Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet visar att jobbskatteavdragen har större effekt för kvinnors arbetskraftsdeltagande än för män. På lång sikt väntas de öka antalet arbetade timmar med 2,9 procent för kvinnor jämfört med 1,8 procent för män. Sedan regeringen tillträdde har kvinnor i högre utsträckning än män fått behålla mer pengar och fått ökad makt över sin egen försörjning samtidigt som arbetsutbudet ökat. Fler jobbskatteavdrag skulle gynna denna utveckling.

Många arbetsgivare i välfärdssektorn (där majoriteten av de anställda är kvinnor) är en förutsättning för fler karriärvägar och att kunna påverka sin lön. Lagen om valfrihetssystem har gett goda resultat och 80 procent av de nystartade välfärdsföretagen hade 2010 en kvinnlig ägare eller VD. Även RUT-avdragen är viktiga ur jämställdhetsperspektiv. Huvuddelen av de anställda i branscher som utför hemmanära tjänster är kvinnor och företagen drivs oftast av kvinnor. Socialdemokraterna vill begränsa välfärdsföretagandet och RUT. Vi tror tvärtom att det är viktigt att underlätta för kvinnors företagande och entreprenörskap.

Fler män än kvinnor har heltidsarbete. Vi tror på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter och inte lagstiftare som ska avgöra vilka arbetsvillkor som ska gälla på arbetsmarknaden. Men på kommunal nivå, där politiker är arbetsgivare, bör heltidsarbete prioriteras. Moderatstyrda kommuner bör därför gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster.

Nya Moderaternas politik skapar förutsättningar för ökad jämställdhet i hemmen och möjlighet till karriärutveckling. De tre nämnda förslagen skulle än mer främja kvinnors företagande och öka antalet arbetade timmar. Arbetet fortsätter för att världens mest jämställda land ska bli jämställt.

Anders Ågren (M), Förbundsordförande för moderaterna i Västerbotten

Elisabeth Svantesson (M), Ordförande i riksdagens Arbetsmarknadsutskott
 

Bra stämning på Sverigemötet i Örebro

Av , , 2 kommentarer 7

Tydligen är vi närmare 2000 moderater på plats i Örebro, och våra årliga kommundagar som numera går under namnet Sverigemötet. Riktigt bra stämning. Igår höll bl.a. statsminister Fredrik Reinfeldt tal (bilden ovan. Temat var: Jobben, jobben, jobben.

Under dagarma erbjuds möjligheterna att gå på olika seminariepass. Lyssnade till finansmarknadsminister Peter Norman, som talade om finansiella läget, det kommunala utjämningssystemet m.m.

Ett annat pass handlade om moderaterna och jämställdheten. Fick glädjande rapporter från det seminariet om att Moderaterna i Umeå och Västerbotten lyftes fram som goda exempel, när det gällde att öka den kvinnliga representationen bland våra förtroendevalda. Vi har jobbat målmedvetet med detta och uppenbarligen varit framgångsrika.

Från Västerbotten är det förövrigt 23 moderata förtroendevalda på plats från såväl kommun-, landsting- som riksdagsnivå.

På återhörande!

Internationella Kvinnodagen idag!

Av , , 2 kommentarer 11

Idag uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen. Nedanstående är något av allt det som händer i Umeå:

PRESSMEDDELANDE

Internationella kvinnodagen uppmärksammas i Umeå

På internationella kvinnodagen torsdag 8 mars arrangerar Umeå kommun flera aktiviteter i Glashuset på Rådhustorget. Intresserade medborgare är välkomna att diskutera makt, kön och jämställdhet i Umeå kommun och lära sig mer om arbetet för jämställdhet.

– Kommunen ska vara en pådrivande aktör när det gäller jämställdhet och det ska genomsyra alla verksamheters arbete. Torsdag 8 mars är ett tillfälle att visa upp det arbete som sker, men också synliggöra det arbete som återstår, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

Program för torsdag 8 mars:
• Frukostföreläsning om ny avhandling "Rädsla för våld och könade maktrelationer: Hantering av hot i det offentliga rummet i Sverige", Linda Sandberg, Umeå centrum för genusstudier. Café Schmäck, klockan 08.30–09.15 (se inbjudan i bilaga).
• Linda Gustafsson, Umeå kommuns jämställdhetsstrateg, och företrädare för projekten "Normstorm i Umeåregionen" och "Ledningskraft" och finns i Glashuset för att berätta om och diskutera jämställdhetsarbete i kommunen.
• Under dagen kommer korta föredrag att hållas, till exempel berättar Kicki Fagerlund om "Du är Queen" och Jenny Saba Persson om "Crossing Boarders".
• Filmklipp kommer att visas ut mot Rådhustorget och material om jämställdhet finns att ta del av.

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år. Då uppmärksammas brister på jämställdhet och kvinnors situation över hela världen.
 

Jämställda bolag presterar bättre!

Av , , Bli först att kommentera 10

En artikel i Dagens Industri denna vecka tog upp skillnanderna mellan privata företag där det enbart är män i ledningen, kontra företag där även kvinnor finns med i toppen. En omfattande undersökning av konsultjätten McKinsey, där man intervjuat 1500 företagsledare i olika länder och olika brascher.

Resultatet var entydigt. Företag som även har kvinnor i företagsledningen, istället för enbart män (som det länge sett ut på många håll och tyvärr ser ut även idag) presterar bättre på område efter område : "..kvinnligt ledarskap är särskilt effektivt för personalutveckling, förväntningar och belöningar, inspiration samt deltagande i beslutsfattande". Och som sagt så ger det resultat i ekonomiska termer. Bättre avkastning etc.  

Dags för fler privata företag att släppa in kvinnor på ledande befattningar – det gynnar det enskilda företaget, det gynnar de anställda, det gynnar ägarna.

Vänstern vill mäta talartiden….

Av , , 1 kommentar 14

Tamara Spiric och vänsterpartiet i Umeå vill mäta talartiden och se hur den fördelas i fullmäktige mellan män och kvinnor. Vänsterpartiets misstanke är att männen pratar längre tid i talarstolen. Tydligen anser också vänsterpartiet att ju längre tid en folkvald står i talarstolen, desto mäktigare är den personen.

(Den inställningen kan förvisso förklara varför debatter urartar och vissa talare förlänger debatterna och mer eller mindre ockuperar talarstolen – och inte sällan är det företrädare för….ja just det, vänsterpartiet.)

I en artikel i VF idag är både jag och Britt-Marie Lövgren (FP) intervjuad och jag delar Britt-Maries uppfattning att klimatet i fullmäktige inte skiljer sig mellan kvinnor och män – däremot är det stundtals ett hett debattklimat men det är inte kopplat till vilket kön debattörerna har. Visst används s.k. härskartekniker av några politiker men även där kan vi som är med konstatera att de som gör sig skyldiga till det är såväl manliga som kvinnliga politiker. Om (V) vill mäta talartid borde de inte behöva skriva en motion – det är ju bara att sitta där med tidtagarur eller klocka. Varje mobiltelefon har ju numera tidtagning om inte annat. Det kan vänstern börja med redan nästa sammanträde.

Allvarligt.  Kvinnor och män som är folkvalda ledamöter i fullmäktige har faktiskt exakt samma möjligheter att göra sin röst hörd. Ingen tildelas mer eller mindre talartid p.g.a. kön.

Själv tycker jag att vi borde fokusera på VIKTIGA jämställdhetsfrågor, som hur vi ska kunna få ned de höga sjuktalen som finns i kvinnodominerade yrken. Eller hur vi ska få upp lönerna inom desamma. Och hur de med låga inkomster, oftast kvinnor, ska kunna behålla mer av sin lön efter skatt. Och att ingen ska kunna lönediskrimineras p.g.a. sitt kön.

Men jag är ju å andra sidan moderat.

När ska förskolepersonalen få arbetskläder av arbetsgivaren?

Av , , Bli först att kommentera 13

Inför måndagens fullmäktige har jag lämnat in en fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren.

Vid fullmäktigesammanträdet i december antogs nämligen Umeå kommuns jämställdhetsplan. Syftet med planen är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.
 
En viktig del i planen är frågan om arbetskläder. Som konstaterades så har arbetskläder, inköpta av arbetsgivaren, varit en självklarhet för flera mansdominerade yrkesgrupper inom Umeå kommun. Stora yrkesgrupper där kvinnor utgör flertalet har däremot missgynnats.
 
En av dessa grupper är personal anställda inom förskoleverksamheten. Beslutet blev därför att erbjuda personalen inom förskolan lämpliga arbetskläder för utomhusaktiviteter. Jag vill därför på måndag få svar av Rönngren (S) om hur detta beslut kommer att verkställas: När kommer beslutet att vara genomfört? När kommer förskolans personal få sina arbetskläder av Umeå kommun?
 
Detta är en viktig fråga ur såväl ekonomisk- som jämställdhetssynvinkel. Kvinnodominerade yrken ska inte missgynnas på det sätt som skett hittills!

Fortsatt förnyelse

Av , , 2 kommentarer 5

  Idag är det fullt upp. Klev upp tidigare än vanligt och jobbade undan lite (läs: förberedde veckans sammanträden) och sedan startade raden av möten med en telefonkonferens kl. 08.00.

  Förövrigt är vänsterpartiet tydligen störd över att moderaterna nu på allvar tar itu med jämställdhetsfrågorna och att vi uppdaterar vår politik även på detta viktiga område. Det har märkts både på bloggar och insändarsidorna. Med anledning av det så hade jag inne följande svar till Spiric i dagens VF.

  Håll tillgodo!

  Moderaterna fortsätter att förnya sig

            

           Vänsterns Tamara Spiric skriver i VF (9/11) apropå att moderaterna i Umeå har beslutat om att ha varvade listor – man, kvinna – på valsedlarna. Spiric konstaterar skadeglatt att moderaterna är minst 20 år efter övriga partier.

             

             

           Synpunkterna var väntade, men det bjuder jag faktiskt på! Jag är stolt över att moderaterna i Umeå, under min ledning, för första gången på 100 år nu har tagit steget och infört varvade listor. Under många år har man i mitt parti försökt att uppnå jämn könsfördelning på annat sätt, men utan framgång. Så visst har det tagit längre tid än hos övriga partier, men bättre sent än aldrig. Eller hur?

            

            

           Moderaterna har under senare år genomgått väldigt stora förändringar, både åsiktsmässigt och kulturmässigt. Partiet har omprövat gamla ståndpunkter, rensat ut gammal bråte och breddat partiet såväl åsiktsmässigt som personmässigt. Detta arbete är inte färdigt utan fortsätter. Vårt parti har varit dåliga på jämställdhetsfrågor och det är något som vi nu tar itu med på bred front. Som ett led i detta inför vi nu varvade listor på valsedlarna.

            

            

           Nya moderaterna fortsätter sin förnyelse, och jag och övriga umemoderater ska dra vårt strå till stacken för att vi inte längre ska ses som en broms i jämställdhetsfrågorna.

             

             

           Anders Ågren, moderat kommunalråd. Umeå