Etikett: kommunen

Riv upp beslutet om enhetliga korvvagnar i Umeå

Av , , 2 kommentarer 12

Riv upp beslutet om enhetliga korvvagnar i Umeå – det är min uppmaning till Tekniska nämnden.

Beslutet om enhetliga kommunala korvvagnar togs för flera år sedan, och mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan dess.

Den här historien börjar bli mer och mera skruvad, och rent ut sagt pinsam för Umeå kommun. I Helmer Holms fall så är det ju dessutom inget alternativ att använda en öppen vagn – då är alternativet att han slutar helt.

Idén med de specialdesignade korvvagnarna var väl förmodligen att  det skulle bli fint och ordnat på gågatan. Jag tror inte att vi var så många som brydde oss nämnvärt den gången när beslutet togs i Tekniska nämnden för ett antal år sedan. Det var liksom ingen stor grej utan möttes i alla fall av mig med en axelryckning. Då hade ingen heller sett hur vagnarna skulle se ut eller vara designade.

Nu har det gått några år. Och nu börjar det bli en grej av det hela. Större än vad vi kan tro. I det lilla som en symbol för den kommunala överheten som fattar okänliga och byråkratiska beslut, utan att lyssna.

Allvarligt talat – vad ger detta egentligen för bild av Umeå kommun?  Är detta den känsla som vi vi vill förmedla med Umeå? Likriktning är A och O till varje pris?

Ju längre debatten pågått, desto mer tveksam har i alla fall företrädarna i mitt parti blivit. Jag anser att den linje som moderaternas viceordförande i tekniska nämnden, Stefan Nordström, accepterade var en lämplig kompromiss: låt korvförsäljarna välja frivilligt om de ska använda kommunernas vagnar eller egna vagnar. Kommunen har ju haft en kostnad för att ta fram vagnarna, så det är väl i sak bra om nån nu skulle vilja hyra dem. Dock utan tvång.

Men tydligen var det inte så enkelt, och uppfattningen om vad som gäller verkar skilja sig åt. 

Drömmen om enhetliga korvvagnar lever vidare och är högst aktuell. Nu ska man använda dem under en försöksperiod till att börja med. Men det verkar inte vara frivilligt?

Så min uppmaning idag till partiernas företrädare i Tekniska nämnden är: skippa prestigen i den här frågan och ompröva beslutet om kommunala korvvagnar. Riv upp beslutet om enhetlighet, och låt det vara frivilligt att hyra kommunens vagnar om man så vill.

Jag är nämligen inte sämre än att jag kan ändra uppfattning om jag har haft fel. Jag hoppas att fler kan komma till samma slutsats.

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

Av , , 4 kommentarer 13

Insändare som publicerades i dagens VK:

 

Alliansen vill öka stödet till BRIS i Umeå

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som bedriver en mycket angelägen verksamhet och fungerar som ett stöd genom att hjälpa barn och unga som mår dåligt och aktivt söker samtalsstöd själva. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och samhället.

Alliansen i Umeå vill satsa på barnens välbefinnande och stötta denna betydelsefulla verksamhet och de utsatta barn som behöver en vuxen person att prata med. I en motion till kommunfullmäktige har vi föreslagit att Umeå kommun bör höja stödet till BRIS. Det handlar i sammanhanget om små summor, men det är för en väldigt viktigt verksamhet i Umeå.

Anders Ågren, (M)

Britt-Marie Lövgren, (FP)

Mattias Larsson, (C)

Veronica Kerr (KD)
 

4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , ,

Inga svar om nya förvaltningsorganisationen

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid måndagens fullmäktige ställde jag ett antal frågor till Lennart Holmlund (S) beträffande den nya förvaltningsorganisationen som trädde i kraft den 1/1 år 2010. Alltså för ca ett år och åtta månader sedan.

Avsikten var att det skulle "frigöra" 100 miljoner kronor som skulle kunna användas till kärnverksamheten. Men vad blev det av de 100 miljonerna? Var har besparingarna i så fall skett?

Tyvärr fick jag inte några egentliga svar i sak.

Vi har alltså genomfört något som beskrivits som den största förvaltningsförändringen i Kommun-Sverige, men kommunstyrelsens ordförande kan inte säga – och ingen annan heller tydligen – om det har sparat en enda krona.

Den sammanställning från ekonomikontoret, som Holmlund hänvisade till, redovisar alla de effektiviseringar och kostnadsreduceringar som genomförts inom kommunen under 2010. MEN. Det har ingen koppling till den nya förvaltningsorganisationen. Det är ju besparingar som sker för att hålla budget och möta volymökningar.

Låt mig ge ett exempel. Enligt sammanställningen har socialnämnden sparat 20,5 miljoner kr. Men när vi kollar med ansvariga så är det besparingar som har att göra med det kontinuerliga arbetet för att hålla budget – inte en krona i besparing tack vare en ny samordnad förvaltningsorganisation. Samma sak med de 25 miljoner som FoG anger att de har sparat. Ingen koppling till den nya samordnade förvaltningen.

Mycket fokus har de senaste månaderna varit på organisationen och ekonomin för Kulturhuvudstadsåret. Men lika mycket oro och bekymmer borde vi politiker, tjänstemän och media ha kring Umeå kommuns förvaltningsorganisation.

Hittills alltså inga besparingar, som någon kan redogöra för. Samtidigt får vi rapporter om att det blivit sämre administrativt stöd ute inom olika verksamhetsområden. På punkt efter punkt tvärtemot de avsikter vi hade när vi beslutade om EN gemensam förvaltning.

Holmlund är mycket nöjd med genomförandet av en ny organisation så här långt. Jag önskar verkligen att jag kunde säga detsamma.

Alliansens budgetförslag presenteras på tisdag

Av , , Bli först att kommentera 2

Just nu haglar frågorna om Alliansens förslag till budget för Umeå kommun år 2011. Det är kul att intresset är stort, men svaret är detsamma som kunde läsas i en artikel i dagens VK: svaret kommer på tisdag. 

Vi lägger vårt budgetförslag på kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag, och presenterar det sedan på presskonferensen på eftermiddagen. För närvarande pågår arbetet för fullt, med förslag, siffror och uppdrag.

Ser avslutningsvis att Alliansen nu är större än den rödgröna oppositionen. Det är tydligen första gången sedan valet 2006 som regeringen är starkare i opinionen än oppositionen, i Synovates undersökning. Alla fyra regeringspartierna har ökat sedan april medan de tre oppositionspartierna förlorat stöd. 

Den 19 september vet vi resultatet! 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,