Etikett: kommunikationer

Rekord på rekord för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 12

I maj slogs ett nytt rekord för Umeå Airport. Antalet resenärer når hela tiden nya höjder.

Totalt 100 399 passagerare reste via Umeå Airport i maj månad 2012. Det var 5 352 fler passagerare än maj månad förgående år –  totalt en ökning med 5,6 procent. Ackumulerat, januari-maj 2012 så är det en resandeökning med hela 7,5 procent jämfört med förgående år. Innan året är slut kanske man lyckas passera en miljon resenärer. Vi är nu hack i häl på Luleå Airport beträffande antalet resenärer.

Detta visar också att vårt beslut att vara med och medfinansiera utbyggnaden av flygplatsen kommer i helt rätt tid. Trängseln på flygplatsen har blivit mer och mer påtaglig.  Efter ett beslut i fullmäktgie så ska Umeå kommun bidra med 15 miljoner kronor under 2012—2013 till Swedavias utbyggnad av Umeå Airport. Utbyggnad av bland annat avgångs- och ankomsthallen ska öka flygplatsens kapacitet och komforten för passagerarna.

För moderaternas del, så hoppas vi att detta bara är ett första steg i den utbyggnad som verkligen behövs. Nästa steg borde vara att bygga på med ytterligare en våning, med gater och gångar ut till flygplanen, på samma sätt som på Arlanda och i Luleå.

 

 

Äntligen dags för utbyggnad av Umeå Airport?

Av , , 2 kommentarer 9

Ni som läser min blogg vet att jag det senaste året har engagerat mig i framtiden för Umeås flygplats – Umeå Airport. Det senaste året har jag väckt frågan om utbyggnad av flygplatsen via insändare, i debatt i fullmäktige och genom inlägg här på bloggen.

Med rekord i antalet flygpassagerare, många bolag och flygningar per dag så är det uppenbart för alla att det behövs en utbyggnad, både av avgångshallen och av ankomsthallen. 

Det har dock varit tydligt att en utbyggnad och satsning på flygplatsen har krävt viss regional medfinansiering då Svedavia inte haft alla ekonomiska muskler själva för en sådan utbyggnad. Man behöver att även andra går in och finansierar investeringen, på det sätt som skett i exempelvis Luleå.

Nu verkar det kunna hända saker. Senare idag får vi upp ett ärende på kommunstyrelsens arbetsutskott som gäller just medfinansiering av utbyggnad av Umeå Airport. Mycket glädjande! Och inte en dag för tidigt.

Det här blir en spännande dag. Mer info senare!

Nödvändigt med utbyggnad av Umeås flygplats

Av , , 2 kommentarer 13

Här kommer en insändare som jag hade skickat in till lokaltidningarna VK och VF, men då den inte verkar bli publicerad i papperstidningarna så väljer jag publicera den på min blogg istället.

Ännu en fördel av att ha bloggen på VK 🙂

Bygg ut flygplatsen i Umeå!

I VK (5/12) kan vi läsa om de planer som finns på att bygga ut Umeå Airport. Jag hoppas verkligen att vi kan komma till skott i denna fråga – en utbyggnad av flygplatsen är nödvändig.

Att Swedavia under rådande förhållanden inte klarar finansieringen ensamma är känt sedan tidigare. Under våren 2011 har jag, både på min blogg och i kommunfullmäktige, väckt frågan om flygplatsens utbyggnad och eventuell medfinansiering: såväl offentliga aktörer som näringsliv borde vara redo till viss medfinansiering av projektet då det är en angelägenhet för oss alla.

Det är en utbyggnad i två etapper som är aktuell. Den första fokuserar på ökad kapacitet för bl.a. incheckning, säkerhetskontroll och gaten samt en helt ny ankomsthall. Den andra etappen innebär att man bygger på med en ny våning som då blir avgångshall.

Låt oss gå från ord till handling, och i regionen bidra så att vi kan få en större och mer funktionell flygplats i Umeå. Ju fortare, desto bättre.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Umeå-Vännäs

Av , , 2 kommentarer 17

Nu på morgonen har det första pendeltåget rullat mellan Vännäs och Umeå. Det här är en efterlängtad händelse och binder samman våra kommuner på ett mycket bra sätt. Enkla och snabba kommunikationer underlättar arbetspendling och är positivt för invånarna i våra båda kommuner.

Restiden ca 20-25 minuter beroende på om du kliver av/på i Umeå C eller Umeå Ö.

 

Migrationsdomstolen

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK skriver jag tillsammans med rikdagsledamot Edward Riedl om att alla sakliga skäl talar för att den fjärde migrationsdomstolen ska placeras i Umeå.

Debattartikeln bifogas nedan.

 

En migrationsdomstol i Umeå är bra både för rättsväsendet och staden

Alliansen och Miljöpartiet kom i våras överrens om att inrätta en fjärde migrationsdomstol i Sverige, som skall hantera överklagandeärenden samt asyl- och migrationsfrågor. Syftet är att stärka kompetensen och rättsäkerheten i dessa viktiga ärenden. Domstolsverket har nu förordat att denna domstol skall placeras i Umeå. Även om förslaget skall ut på remiss innan Regeringen fattar sitt slutgiltiga beslut i frågan, så är det glädjande att Domstolsverket har lyssnat på oss som har förespråkat Umeå som placeringsort.

I det liggande förslaget så pekas inte bara på att Umeå rent geografiskt ligger bra till – då över en fjärdedel av alla migrationsärenden härrör från de län som ligger norr om Stockholm – utan också på det faktum att Umeå som kommun bedöms vara en attraktiv plats att verka på för personal med den kompetens som efterfrågas vid den nya domstolen. Detta tror också vi kommer att vara avgörande för att den nya domstolen på lång sikt ska kunna åtnjuta ett stort förtroende.

Umeå är inte bara Norrlands största stad utan har också en stark juridisk närvaro redan idag, där såväl Hovrätten för Övre Norrland som juristutbildningen vid Umeå Universitet, som är en av de högst rankade i hela landet, väger tungt. En fjärde migrationsdomstol i Umeå kommer att ha goda möjligheter att rekrytera personal såväl utifrån som från det egna närområdet.

Alliansen har ända sedan regeringsskiftet 2006 arbetat för att öka rättsäkerheten inom asyl- och migrationsområdet. Med inrättandet av en fjärde migrationsdomstol fortsätter nu det arbetet. Blir den dessutom placerad i Umeå så kommer handläggningstiderna att kunna minska vilket är till gagn både för den enskilde som för samhället i stort, samtidigt som domstolen hamnar nära den ledande befintliga juridiska miljön i norra Sverige. Det är något som skulle gynna såväl Umeå som stad som det svenska rättsväsendet.

Edward Riedl (M), Riksdagsledamot
Anders Ågren (M), Kommunalråd
 

Nytt rekord för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 9

Antalet resenärer från Umeå Airport fortsätter att slå nya rekord. Det kunde vi läsa på vk.se igår. Om betydelsen av våra goda flygkommunikationer, och den strategiska placeringen vår flygplats har nära centrum, har jag skrivit om tidigare.

Men samtidigt så understryker den positiva resenärsutvecklingen behovet av att bygga ut flygplatsen, dess ankomsthall m.m – vilket var en fråga som jag väckte på senaste komunfullmäktigesammanträdet. Norrlands största stad, i en mycket expansiva region, förtjänar en bättre flygplatsanläggning än dagens ihopträngda byggnad. Det verkar också de flesta partier i Umeå inse, med undantag för bl.a. vänsterpartiet och miljöpartiet. Men något annat var väl förvisso inte att vänta. 

Nytt rekord för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 4

Antalet resenärer från Umeå Airport fortsätter att slå nya rekord. Det kunde vi läsa på vk.se igår. Om betydelsen av våra goda flygkommunikationer, och den strategiska placeringen vår flygplats har nära centrum, har jag skrivit om tidigare.

Men samtidigt så understryker den positiva resenärsutvecklingen behovet av att bygga ut flygplatsen, dess ankomsthall m.m – vilket var en fråga som jag väckte på senaste komunfullmäktigesammanträdet. Norrlands största stad, i en mycket expansiva region, förtjänar en bättre flygplatsanläggning än dagens ihopträngda byggnad. Det verkar också de flesta partier i Umeå inse, med undantag för bl.a. vänsterpartiet och miljöpartiet. Men något annat var väl förvisso inte att vänta.