Etikett: kommunranking

Umeå borde ligga i Topp-10!

Av , , 2 kommentarer 13

Pressmeddelande 2013-04-23
 

Ågren (M): Umeå borde vara i topp-10!

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv presenterar, baserad på en rad olika parametrar. Idag släpptes rankingen för 2013.

Umeå klättrar från plats 190 till 161 av landets 290 kommuner.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) kommenterar:

– Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Umeå borde ligga i topp-10 på den här listan! För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

– I år verkar vi ha förbättrat placeringen, vilket är positivt. Men det återstår oerhört mycket arbete innen vi kan vara nöjda. Att ligga på plats 161 är pinsamt för en kommun av Umeås mått. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt tagit bort alla ambitioner om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i kommunens övergripande strategier.

– Vi måste ha en mer öppen attityd till konkurrensutsättning, sluta bedriva osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Har också med attityder att göra. Såväl politiker som tjänstemän måste inse värdet och betydelsen av ett växande och framgångsrikt lokalt näringsliv. Den här undersökningen visar än en gång att Umeå kommun måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar.

Plats 125 av 166

Av , , 2 kommentarer 13

Genom åren brukar det vara mycket debatt när Svenskt Näringsliv släpper sin årliga kommunranking om kommunernas företagsklimat. I Umeå brukar undersökningen alltid bortförklaras av de styrande i (S) med att Svenskt Näringsliv är något av en borgerlig kamporganisation.

Häromdagen kom dock Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med en egen kommunranking av företagsklimatet, som har varit efterlängtad inte minst från socialdemokratiskt håll. Äntligen skulle man få en objektiv undersökning.

Vi såg alla resultatet.

Umeå hamnar på plats 125 av de 166 kommuner som deltog i undersökningen. Mycket illa, med andra ord.

I undersökningen har man tillfrågat de företag som haft kontakt med kommunerna år 2010 angående bygglov, markupplåtelse, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd. De betygsätter kommunernas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Generallt hamnar Umeå sämre än snittet i landet. Och sammantaget hamnar Umeå tillsist på plats 125 av 166.

Umeå kommun har inte råd att slarva när det gäller frågor som bemötande, effektivitet, tillgänglighet och annat. Det försämrar våra förutsättningar att klara tillväxtmålen och få fler företag att blomstra i vår kommun. INte minst gäller detta de mindre företagen, som inte har samma muskler och resuser som de stora.

Inom kommunen antog vi nyligen en handlingsplan för att förbättra bemötande och annat när det gäller företagen, så det var verkligen ett beslut rätt i tiden.

Men samtidigt är jag bekymrad över att de styrande inom socialdemokraterna och Väsnterpartiet inte riktigt bryr sig. När undersökning efter undersökning – nu också den som utförts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – ger Umeå dåliga betyg, så måste även de i det röda laget ta dessa signaler på allvar!

Plats 187 av 290. Dags för Holmlund att vakna ur törnrosasömnen!

Av , , 1 kommentar 14

Umeå ligger fortsatt dåligt till beträffande företagsklimatet i Svenskt Näringslivs ranking, som publicerades idag.

Oförändrat plats 187. Pinsamt dålig placering alltså. Igen.

Jag är starkt bekymrad över Umeås placering. Umeå kommun tappade förra året 20 placeringar – till plats 187 av 290 kommuner – i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige år . Vi har under det gångna året inte lyckats förbättra läget.

Det här duger inte! Umeå är snart sämst i klassen. Det behövs krafttag för att vända utvecklingen med Umeås dåliga företagsklimat. Alliansen i Umeå har föreslagit en rad åtgärder som alla fått kalla handen från socialdemokraterna. Problemet är att socialdemokraterna struntar i alla signaler om problem. Man verkar ointresserade helt enkelt. Men nu är det dags för Holmlund och socialdemokraterna att vakna ur törnrosasömnen. Men deras samarbete med Vänsterpartiet hindrar förmodligen nytänkande fortsättningsvis.

Rankingen baseras på faktorer som till exempel kommunalskatt, allmänhetens, kommunalpolitikernas och de kommunala tjänstemännens attityd till företagande, kommunala regler och byråkrati, infrastruktur med mera.

Sedan tidigare har Allians för Umeå föreslagit att Umeå kommun borde använda Svenskt Näringslivs rankinglista för att mäta hur företagsklimatet ser ut i kommunen. Alliansen har föreslagit att Umeå ska ha som mål vara bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på rankinglistan, men även det har röstats ned av (S).

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Umeå rasar: plats 187 av 290. Dags för Holmlund (S) att vakna!

Av , , 2 kommentarer 15

Jaha. Ännu ett bevis på att företagsklimatet i Umeå inte håller måttet. De styrande socialdemokraterna struntar år efter år i varningssignalerna från våra lokala företagare.

I den ranking som presenteras idag tappar Umeå hela 20 placeringar. Fortsätter det så här är vi snart i den absoluta botten.

I höstens val är det därför avgörande att vi får tillstånd ett Alliansstyre i Umeå! För Lennart Holmlund och hans socialdemokrater bryr sig ju inte. Tyvärr.

 

Pressmeddelande 2010-05-04

 

Ågren (M) om företagsklimatet: Umeå snart sämst i klassen! Holmlund måste vakna ur sin törnrosasömn!

 

 

Umeå rasar i placeringar beträffande företagsklimatet i Svenskt Näringslivs ranking. Kommunalrådet Anders Ågren (M) är starkt bekymrad över Umeås dåliga placering. Umeå kommun tappar i år 20 placeringar – nu plats 187 av 290 kommuner – i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige år 2009. Ågren riktar svidande kritik mot Lennart Holmlund och de styrande socialdemokraterna.

 

 

– Det här duger inte! Umeå är snart sämst i klassen. Det behövs krafttag för att vända utvecklingen med Umeås dåliga företagsklimat. Alliansen i Umeå har föreslagit en rad åtgärder som alla fått kalla handen från socialdemokraterna. Problemet är att socialdemokraterna struntar i alla signaler om problem. Man verkar ointresserade helt enkelt. Men nu är det dags för Holmlund och socialdemokraterna att vakna ur törnrosasömnen, säger Ågren i en kommentar.

 

 

Rankingen baseras på faktorer som till exempel kommunalskatt, allmänhetens, kommunalpolitikernas och de kommunala tjänstemännens attityd till företagande, kommunala regler och byråkrati, infrastruktur med mera.

 

 

Sedan tidigare har Allians för Umeå föreslagit att Umeå kommun borde använda Svenskt Näringslivs rankinglista för att mäta hur företagsklimatet ser ut i kommunen. Alliansen har föreslagit att Umeå ska innan utgången av 2010 ska vara bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på rankinglistan, men även det har röstats ned av (S).

 

 

Alliansen i Umeå har tidigare tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fram konkreta förslag för att förbättra det lokala företagsklimatet. Arbetsgruppen kommer inom kort att presentera sina slutsatser, vilket också kommer att ligga till grund för det gemensamma valmanifest som skall presenteras inför valrörelsen.