Etikett: kommunsammanslagningar

Ja, det är hög tid för kommunsammanslagningar!

Av , , 3 kommentarer 10

Såg just Lennart Holmlund (S) på Rapport, där han intervjuades apropå diskussionen som nu återigen startat om kommunsammanslagningar i Sverige, och behovet för mindre kommuner att slå sig samman. Han förordade en ny kommunreform för detta.

Där är vi faktiskt helt överens!

Även en av de ledande politikerna i Åsele, S-ordföranden i Åsele kommunfullmäktige, ville i TV-inslaget genomföra en kommunsammanslagning med grannkommuner..

Bra att fler börjar våga tala om det uppenbara!

Jag har skrivit om detta på bloggen återkommande gånger de senaste åren. Problematiken för många av landets kommuner är följande: unga och högutbildade flyttar och kvar blir en åldrande befolkning som sätter press på den offentliga verksamheten. Många av de små kommunerna kommer inte att klara detta. Befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa.

Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd. Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor "kritisk massa". Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.

Att prata om kommunsammanslagningar är alltid en ömtålig fråga. Men frågan är högaktuell. Vi ser detta i stora delar av landet. Inte minst i Västerbotten tror jag att vi inom 5-10 år kommer att få se ett antal kommunsammanslagningar. Detta för att klara av kommunernas åtaganden till sina invånare.
 

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Kommunsammanslagningar närmar sig, även i Västerbotten.

Av , , 2 kommentarer 12

I gårdagens Svenska Dagbladet var det en artikel om utvecklingen inom landets kommuner, där teknikkonsultföretaget WSP i en utredning belyst problematiken för många av landets kommuner: unga och högutbildade flyttar och kvar blir en åldrande befolkning som sätter press på den offentliga verksamheten. Men för att de svaga kommunerna ska klara omställningen till ett tjänstesamhälle krävs en utredning för en ny kommunsammanslagning, är en av slutsatserna i rapporten från WSP. Nu öppnar också  flera riksdagsledamöter för en ny kommunreform. Frågan ska behandlas i riksdagen den 17 april.

Det här är ingen ny fråga, inte heller på denna blogg. Jag har skrivit om det flera gånger tidigare. Befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa.

Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd. Precis som konstateras i rapporten från WSP.

Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor "kritisk massa". Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.

Vi lever i en tid där högre och högre krav ställs på kommunerna, inte minst via lagstiftning och utvecklingen i samhället i stort. För många kommuner kommer det bli svårare och svårare att rekrytera den kompetens som krävs för olika yrken och befattningar. Och vilka blir lidande av detta? Ja, självklart kommuninvånarna i respektive kommun som då inte kan räkna med samma nivå på servicen som i andra kommuner där befolkningsunderlaget är större.

Att prata om kommunsammanslagningar är alltid en ömtålig fråga. Men frågan är högaktuell. Vi ser detta i stora delar av landet. Inte minst i Västerbotten tror jag att vi inom 5-10 år kommer att få se ett antal kommunsammanslagningar. Detta för att klara av kommunernas åtaganden till sina invånare.
 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Kommunsammanslagningar kommer bli nödvändiga

Av , , 4 kommentarer 9

I dagens nummer av Folkbladet är det några artiklar om den tuffa framtiden för många av de små kommunerna, inte minst i Västerbotten. En av artiklarna finns på nätet

Professor Einar Holm förordar exempelvis en sammanslagning av kommuner så att man åtminstone kommer upp i ett invånarantal på 10.000 invånare.

Det här är ingen ny fråga, men dess aktualitet växer från år till år. Befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa.

Jag har skrivit om detta på bloggen tidigare.

Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor "kritisk massa". Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna. För många kommuner kommer det bli svårare och svårare att rekrytera den kompetens som krävs för olika yrken och befattningar. Och vilka blir lidande av detta? Ja, självklart kommuninvånarna i respektive kommun som då inte kan räkna med samma nivå på servicen som i andra kommuner där befolkningsunderlaget är större.

Att prata om kommunsammanslagningar är en ömtålig fråga. Men frågan blir mer och mer aktuell. I vårt eget län tror jag att vi inom 5-10 år kommer få se ett antal kommunsammanslagningar.

 

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Kommunsammanslagningar inom en snar framtid. Även i Västerbotten.

Av , , 3 kommentarer 10

En av nyheterna denna vecka är att befolkningen i mindre kommuner fortsätter minska, och inte enbart i Norrlands inland utan även i södra och mellersta delarna av Sverige. Samtidigt fortsätter de större städerna och tätorterna att växa.

Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd.

Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor "kritisk massa". Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.

Vi lever i en tid där högre och högre krav ställs på kommunerna, inte minst via lagstiftning och utvecklingen i samhället i stort. För många kommuner kommer det bli svårare och svårare att rekrytera den kompetens som krävs för olika yrken och befattningar. Och vilka blir lidande av detta? Ja, självklart kommuninvånarna i respektive kommun som då inte kan räkna med samma nivå på servicen som i andra kommuner där befolkningsunderlaget är större.

Att prata om kommunsammanslagningar är alltid en ömtålig fråga. Men frågan blir bara mer och mer aktuell.

Vi ser detta i stora delar av landet. Inte minst i Västerbotten tror jag att vi inom 5-10 år kommer att få se ett antal kommunsammanslagningar.

Detta för att klara av kommunernas åtaganden till sina invånare.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,