Etikett: kommunsektorn

Mer flexibelt balanskrav på gång

Av , , Bli först att kommentera 15

Kommunsektorn har genom åren haft synpunkter på hur stelbent balanskravet i gällande lagstiftning fungerar. Regeringen har nu lämnat en lagrådsremiss som innebär att kommuner och landsting ska få ökade möjligheter att utjämna resultatet mellan åren.

Själv sitter jag i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det här är något som välkomnas av alla partier i kommun- och landstingssektorn. Förslaget är mycket bra och ger större möjligheter för kommuner och landsting att arbeta med långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar. Det skulle innebära att våra landsting och kommuner därmed får ökade möjligheter att spara i goda tider för att kunna använda dessa medel när ekonomin är sämre.

Tummen upp!
 

Alliansen prioriterar välfärden

Av , , Bli först att kommentera 9

Alliansen har under den här mandatperioden prioriterat välfärdens kärna. Den välfärdens kärna, som varken Lennart Holmlund (S) eller Lars Ohly (V) gillar att vi Alliansföreträdare talar om.

Men det är ett faktum. Stora resurser har tillförts kommuner och landsting. Totalt har kommunsektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006. För att stötta kommuner och landsting i den ekonomiska krisen har sektorn i år tillförts 17 miljarder kr i tillfälligt statsbidrag. Från 2011 tillförs en permanent höjning av statsbidragen på 5 miljarder kronor.
 
Utöver detta meddelade regeringen igår att kommunsektorn tillförs ett tillfälligt statsbidrag på 3 miljarder kronor 2011. Det är resurser som ska gå till att värna kommunala kärnverksamheter, som sjukvård, omsorg och utbildning. Totalt innebär satsningen – utslaget över flera år – 9,2 miljarder kronor extra till kommuner och landsting.
 
Därför blir jag lite beklämd när Lennart Holmlund (S) på sin blogg påstår att detta är lögn. Nej, det är inte lögn. Det är fakta. Men jag förstår att sifferuppgifterna inte passar socialdemokraterna så här när vi går in i valrörelsen.
 
Det blir svårt för (S) att anklaga regeringen för att inte värna kommunsektorn, när kommunsektorn gör rekordöverskott samtidigt som Alliansen dessutom nu föreslår extra pengar inför 2011.

Positivt att kommunsektorn får stöd av regeringen

Av , , Bli först att kommentera 10

Så var det ett nytt år. 2010. En rad förändringar träder ikraft, likaså är det ett nytt budgetår.

En av lågkonjunkturens effekter är att skatteunderlaget inte växer i lika hög takt som tidigare, vilket förstås drabbar kommuner och landsting. Umeå kommun är inget undantag. För att dämpa de negativa effekterna har Alliansregeringen beslutat om extra stöd till kommunsektorn. Tillsammans med det tillfälliga stödet för 2010 får kommunsektorn nästan 38 miljarder mer år 2010 jämfört med år 2006.

Det underlättar naturligtvis oerhört mycket för landets kommuner, som nu får det enklare att hantera den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Under förra lågkonjunkturen valde (S) att spara på statsbidragen till kommuner och landsting. Alliansregeringen gör tvärtom.

En bra prioritering! Äldreomsorg, skola och sjukvård ska värnas.