Etikett: kvalitet

Mer tid mellan lärare och elev

Av , , Bli först att kommentera 3

Nya moderaterna och Lärarna Riksförbund har nyss presenterat ett antal förslag som syftar till att ge mer tid mellan lärare och elev i undervisningen. Förslagen innehåller bl.a. minskad administration för lärarna, samt utökad undervisningstid för eleverna.

Förslagen finns också med i den rapport som moderaternas skolpolitiska grupp har tagit fram, inför vår partistämma i oktober 2013. Där kommer beslut tas om partiets färdriktning inom ett flertal politiska sakområden, däribland skolan.

 

Lyssna på personalen, de äldre och deras anhöriga

Av , , 1 kommentar 6

Igår skrev jag om den anmärkningsvärda bristen på ansvarstagande från ordföranden i socialnämnden i Umeå.

Vid kommunfullmäktigesammanträdet i januari diskuterade vi situationen inom äldreomsorgen i Umeå, och det faktum att gamla dör ensamma utan någon vid sin sida, samt att personalen vid de kommunala äldreboendena inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier.

Det var bra att Socialdemokraterna delade min och moderaternas syn på det oacceptabla i det som VK avslöjade innan jul. Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer. Personalens berättelser vittnade om en orimlig arbetssituation  vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingade dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingades dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sina chefer.

De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag. När vi får höra såna här berättelser, så känns det inte så konstigt att Umeå kommun nästan har den högsta sjukfrånvaron bland Sveriges 290 kommuner.

Men vad gör man då åt det? Eva Andersson och socialdemokraterna hänvisar bara till alla enkäter och register som dödsfall och händelser noteras i. Problemet är ju att VK:s artikelserie visar att vårdpersonalen tvingas ljuga och inte berätta som det är. Det kommer inga anmälningar om missförhållanden vid våra äldreboenden, man döljer verkliga situationen av rädsla för sina överordnade. Det är bara när de anställda talar med media, mot löfte att de får vara anonyma, som de tydligen vågar berätta hur det är.

Vad var det då som fick Eva Andersson att utbrista att mitt förslag är ett "hån mot alla anställda"?

Jo, i höstas ville vi från Alliansen i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. Vi ville ha en central enhet som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det kommunen har saknat är en central enhet som systematiskt arbetar med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg.

Men det vill inte socialdemokraterna veta av. Bättre bara att förneka och bortse från de signaler som kommer från personalen, från äldre och deras anhöriga.

Oansvarigt.

Eva Andersson (S) tar inte sitt ansvar

Av , , 2 kommentarer 12

De senaste månaderna har jag och moderaterna i Umeå – efter VK:s avslöjanden om situationen vid några äldreboenden – på olika sätt lyft situationen inom äldreomsorgen i olika forum: på kommunfullmäktige, bloggen, sociala medier och insändarsidorna. Vi har uppmärksamt lyssnat på synpunkter från både personal vid olika äldreboenden, och uppgifter från äldre och deras anhöriga.

Döm om min förvåning när nu Eva Andersson, S-ordförande i socialnämnden, i VK den 22/2 och även i Umeå tidning, går till angrepp på mig och menar att förslag som moderaterna och övriga Allianspartier fört fram om en trygghets- och kvalitetsinspektion är "ett hån mot de anställda".

Hån?

Vem är det egentligen som hånar personalen i Umeå? Vem är det som inte tror på deras uppgifter om arbetsmiljön vid äldreboendena? Vem är det som är politiskt ansvarig för att gamla dör ensamma vid våra äldreboenden? Vem är det som är politiskt ansvarig för att kommunens egen personal inte vågar anmäla missförhållanden av rädsla för överordnade? Vem är det som är politiskt ansvarig för en arbetsmiljö, där personalen gör sitt bästa men ändå inte hinner med?

Svar: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå.

Och VEM är ordförande i socialnämnden i Umeå?

Svar: Eva Andersson (S)

Så innan hon börjar komma med anklagelser om att andras politik är ett HÅN mot de anställda, kanske hon för någon enda liten sekund skulle skärskåda sin egen politik.

Situationen inom äldreomsorgen i Umeå

Av , , 4 kommentarer 8

I senaste numret av Umeå Tidning har jag fått nedanstående insändare publicerad, där jag fortsätter att ta upp situationen inom äldreomsorgen. Det finns mycket att göra för att förbättra läget ur såväl de äldres som personalens synvinkel.

 

Gamla ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden

Inom Umeås äldreomsorg dör gamla i ensamhet utan någon vid sin sida, samtidigt som personalen inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier. Så kan vi inte ha det!

Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer. Nu råkade detta gälla ett antal kommunala äldreboenden i Umeå. Men det hade varit lika oacceptabelt om det hade varit privata äldreboenden. Vi har ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre. Men i just det här fallen är det Umeå kommun själv som är arbetsgivare!

Det vittnar om en orimlig arbetssituation för personalen vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingar dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sin chef! De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag.

I höstas ville vi från Allianspartierna i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. De partier som har makten – S och V – ansåg att det inte behövdes. Men de här avslöjandena visar ju att vi från Alliansen hade rätt.

Det centrala är inte vilken driftsform ett äldreboende har – det viktiga är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en privat eller en kommunal aktör. Här kan vi se till att det blir bättre i Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

En oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorgen

Av , , 5 kommentarer 7

I måndags diskuterade vi situationen inom äldreomsorgen i Umeå på fullmäktige, och det faktum att gamla dör ensamma utan någon vid sin sida, samt att personalen vid de kommunala äldreboendena inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier.

Det är bra att Socialdemokraterna delar min och moderaternas syn på det oacceptabla i det som VK avslöjade innan jul. Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer.

Nu råkade detta gälla åtta kommunala äldreboenden i Umeå. Men det hade varit lika oacceptabelt om det hade varit privata äldreboenden. Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre. Men i just det här fallen är det Umeå kommun själv som är arbetsgivare!

Det vittnar om en orimlig arbetssituation för personalen vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingar dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sin chef! De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag.

Jag har också träffat omsorgspersonal som säger det rakt ut – att om de kommer med invändningar, eller ifrågasätter, så ses de som obekväma och får höra att de kanske borde fundera på att byta arbetsplats om det inte passar. Så har vi det inom Umeå kommuns egen äldreomsorg. När jag hör såna här berättelser, så känns det inte så konstigt att vi nästan har den allra högsta sjukfrånvaron bland Sveriges 290 kommuner.

Men vad gör man då åt det? I socialdemokraternas svar under debatten så fick vi höra om alla enkäter och register som dödsfall och händelser noteras i. Problemet är ju att VK:s artikelserie visar att vårdpersonalen tvingas ljuga och inte berätta som det är. Det kommer inga anmälningar om missförhållanden vid våra äldreboenden, man döljer verkliga situationen av rädsla för sina överordnade. Det är bara när de anställda talar med media, mot löfte att de får vara anonyma, som de vågar berätta hur det är. Det kommer inga Medarbetarenkäter i världen att kunna avslöja. Tyvärr. Inte med en sån här arbetsmiljö.

Trygghets- och kvalitetsinspektion
I höstas ville vi från Alliansen i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. De partier som har makten – S och V – ansåg att det inte behövdes. Men de här avslöjandena visar ju att vi från Alliansen hade rätt.

Vi ville ha en central enhet som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det kommunen har saknat är en central enhet som systematiskt arbetar med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt utvecklas på så sätt en viktig kunskapsbank om äldreomsorgens kvalitet. Detta har också tidigare påtalats av revisionen.

 

Äldre ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden!

Av , , 5 kommentarer 13

Pressmeddelande 2012-12-16

Ågren (M): Oacceptabelt och upprörande!
– Situationen på äldreboendena i Umeå måste bli ärende för fullmäktige!

Efter uppgifterna i massmedia om situationen på kommunala äldreboenden i Umeå, där gamla tvingas dö i ensamhet, så blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på de uppgifter som framkommit och har tillsammans med viceordföranden i kommunstyrelsens personalutskott Elmer Eriksson (M) lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S).

– Det är fullständigt oacceptabelt och oerhört upprörande! Jag finner knappt ord för att beskriva hur ovärdigt det här är. Gamla människor dör utan någon vid sin sida och detta tydligen vid flera olika kommunala äldreboenden. Det här ska inte accepteras, varken vid privata eller kommunala äldreboenden, säger Ågren i en kommentar.

– Kommunens personal vittnar i intervjuer om en orimlig arbetssituation, och de vågar dessutom inte anmäla bristerna av rädsla för repressalier från sina chefer. Och sen tvingas de ljuga för de anhöriga om familjemedlemmens sista tid i livet. Det är ju värre än vad man kunnat tro i sin vildaste fantasi. Fruktansvärt!

Ågren lyfter nu ärendet till fullmäktige i januari, och kräver svar på följande frågor av socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

Oacceptabelt att äldre dör i ensamhet på våra äldreboenden!

I VK (14/12) finns ett skrämmande reportage om hur det fungerar på äldreboenden i Umeå. Nyligen beslutades att Marielunds äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer på Umeå kommuns egna äldreboenden. Och det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå, så vittnar personalen om en orimlig arbetssituation. Äldre dör i ensamhet, tvärtemot vad kommunen lovar i kvalitetsdeklarationerna, och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer!

Våra frågor till Eva Andersson (S) blir därför:
1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

 

Umeå 2012-12-16

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson ledamot (M), socialnämnden
 

Bra! Umeå har länets lägsta taxor

Av , , 1 kommentar 3

Lägger bara som hastigast ut det pressmeddelande som Umeå kommun skickade ut i eftermiddag, med anledning av presentationen av Nils Holgerssonrapporten. Umeå har länets lägsta taxor. Såväl jag som Holmlund kommenterar det hela i pressmeddelandet.

Pressmeddelande

Umeå har länets lägsta taxor

Umeå har Västerbottens lägsta priser på el, värme, avfall och vatten, och taxorna ligger under genomsnittet för landet. Det visar årets upplaga av den landsomfattande Nils Holgerssonrapporten.

Bakom Nils Holgerssonstudien står organisationerna Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. I studien ”flyttas” en flerbostadsfastighet till varje kommun i landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs.

Rapporten för 2012 visar att kostnaderna på årsbasis i Umeå sedan 2011 sjunkit från 272 kr/kvm till 266 kr/kvm. För en vanlig trerumslägenhet (67 kvm) motsvarar årets nivå en kostnad på omkring 1 485 kr/mån. Med detta placerar sig Umeå lägst i länet och under genomsnittet för hela landet, som är 1 717 kr/mån.

Pressar kostnaderna
För kommunstyrelsens ordförande i Umeå Lennart Holmlund (S) kommer resultatet inte som någon överraskning:
– Det är känt att vi har förhållandevis låga nätavgifter, och vi försöker i vårt totala arbete att hålla nere kostnaderna.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) betonar nyttan för medborgarna i kommunens tjänster:
– Det är viktigt att sträva efter hög kvalitet samtidigt som man håller en så låg taxa som möjligt.

Stora skillnader
Precis som tidigare år varierar priserna stort mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal, som har landets högsta taxor, är kostnaden 2 080 kronor per månad, medan motsvarande i landets billigaste kommun Luleå är 1 200 kronor.

Att kostnaderna generellt sjunkit sedan i fjol beror enligt rapporten enbart på kraftigt minskade elhandelspriser. Bakomliggande orsaker är främst att vattenmagasinen är välfyllda, att kärnkraftverken inte drabbats av omfattande driftstopp samt att industrin går på lågvarv.

Hela rapporten:

http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-2012/inledning/

 

S hotar välfärdsjobb

Av , , 3 kommentarer 13

I gårdagens VK hade jag och Anna Kinberg Batra, gruppledare för Moderaterna i riksdagen,  nedanstående debattartikel införd:

 

Hotet mot välfärdsjobben

Vi moderater slår vakt om välfärden. Tack vare alliansens valfrihetsreformer kan vi satsa på både kvalitet och fler kvinnojobb. Moderaternas nya rapport, ”Hotet mot välfärdsjobben” visar att Lagen om valfrihetssystem (LOV), som Alliansen införde 2009, bidragit till att nya företag inom välfärdsektorn växer fram, vilket skapar fler arbetstillfällen inom vård- och omsorgssektorn där över 80 procent av samtliga sysselsatta är kvinnor. Därför oroas vi över att socialdemokraterna vill inskränka LOV och undrar hur det kommer slå mot kommunerna.

Kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden har stärkts med alliansens reformer och jämställdhetsvinsten är tydlig inom LOV. Svenskt Näringsliv har i en rapport visat att bland de 687 enskilda utförare som var verksamma i LOV-system 2010 hade närmare 80 procent en kvinnlig ägare eller VD.

LOV har även inneburit stora förbättringar runt om i landet. I december förra året hade drygt 100 kommuner infört olika valfrihetssystem och ytterligare 61 kommuner var på väg. Reformen har möjliggjort många nya inriktningar för människor att välja mellan inom olika välfärdsverksamheter. Hemtjänsten och äldreboenden har utvecklats och i högre grad än tidigare kunnat anpassas efter de boendes personliga behov och önskemål. I Umeå kommun finns det idag exempelvis 17 privata utförare av hemtjänst, som umeåborna kan välja mellan utöver den kommunala hemtjänsten.

Vi moderater värnar de stora förbättringar som LOV inneburit både lokalt, nationellt och ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är bra att människor runtom i landet har fått fler valmöjligheter och därmed kan påverka sin egen situation. Välfärdsföretagen innebär såväl nya arbetstillfällen som en ökad mångfald och valfrihet samtidigt som de är en viktig pusselbit i att förbättra villkoren för medarbetarna.

Socialdemokraterna påstår att de är ett företagarvänligt parti men de röstade mot införandet av LOV och det är oklart om de tycker att småföretagare inom vård och omsorg ska få gå med vinst eller inte. Vi oroas över skillnaden mellan Socialdemokraternas fina ord på riksnivå, där de uttrycker sig positivt om valfriheten, och den praktiska verkligheten för kommunerna om den valfriheten inskränks. Ska människors möjlighet att välja vad som passar de egna behoven tas bort och hur drabbar det kommunerna? Detta är avgörande frågor för Sveriges kommuner och invånare som Socialdemokraterna måste svara på.

Anna Kinberg Batra (M)
Gruppledare för Moderaterna i riksdagen

Anders Ågren (M)
Kommunalråd, Umeå

Viktigt säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgen

Av , , 5 kommentarer 12

Den här insändaren, skriven av oss Alliansgruppledare i Umeå, publicerades i dagens VK:

Viktigt att säkerställa en god kvalitet inom äldreomsorgen!

Den sista tidens uppmärksammande av allvarliga missförhållanden på äldreboenden runt om i landet har skapat en omfattande debatt. Så också i Umeå. Det är fullständigt oacceptabelt att gamla och svaga människor far illa på grund av brister i omsorgen.

Det centrala är inte vilken driftsform ett äldreboende har – det viktiga är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en privat eller en kommunal aktör. Här har kommunen en oerhört viktig roll att spela, både när det gäller vilka krav som ställs på verksamheten och att kommunen sedan kontinuerligt gör noggranna uppföljningar på de äldreboenden som finns.

Politiken inom äldreomsorgen måste bygga på allas lika och unika människovärde, att alla ska ha rätt till respekt för sin person, känslor och drömmar. Vår äldrepolitik genomsynas av detta synsätt – offentligt finansierad välfärd ska finnas tillgänglig för alla människor på precis samma villkor och ha hög kvalitet. Tillsyn av vårdinrättningar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att äldreverksamheten bedrivs på ett bra sätt.

Alliansen har gjort flera uppstramningar för att stärka, tydliggöra och effektivisera tillsynen av socialtjänst och hälso- och sjukvården, som gäller oavsett om det är en privat eller offentlig vårdinrättning. Under de senaste åren har uppfattningen om den äldres rätt att själv välja betonats allt mer vad gäller vård, omsorg och boende vilket är väldigt positivt. Men fler valmöjligheter ställer samtidigt högre krav på hur bemötande, service och uppföljning organiseras och följs upp. Detta gäller även i Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren
gruppledare (FP)
Mattias Larsson
Gruppledare (C)
Veronica Kerr
Gruppledare (KD)