Etikett: länstrafiken

Satsningar på kollektivtrafiken

Av , , Bli först att kommentera 14

I gårdagens VK var följande insändare publicerad, där ett flertal av Umeås gruppledare inklusive jag själv svarar på de missuppfattningar som verkar råda om hur mycket som betalas till kollektivtrafiken.

 

Umeå kommun betalar mest för kollektivtrafiken

Umeå kommun satsar mycket på hållbart resande och är den kommun i Västerbotten som betalar mest för kollektivtrafiken i länet. Det bekräftas av utbetalade driftsbidrag under tidigare år och budget för trafiken under 2012.

Alla har inte det klart för sig. En politiker i Skellefteå ställer frågan varför Skellefteå kommun betalar så mycket av länets kollektivtrafik och vill ha en rättvisare kostnadsfördelning.

Faktum är att Umeå kommun under 2011 betalade ut driftbidrag med 75 miljoner kronor. I budget för 2012 går Umeå in med 83 miljoner kronor, en summa som kommer att utökas under hösten på grund av utökade beställningar av trafik. Det ska jämföras med Skellefteå kommuns bidrag med knappt 30 miljoner kronor i budget 2012. Dessutom står Umeå kommun för stora underskott för flera resecentra som används av resenärer i länet, till exempel Umeå Östra, terminalen vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå busstation.

Nuvarande kostnadsfördelning innebär att kommunerna betalar för den trafik de beställer, det gäller både stadstrafik och landsbygdstrafik inom kommunerna. Landstinget betalar för landsbygdstrafik som går mellan kommunerna. Det är enligt avtal den modell som vi använder i Västerbotten. Kostnadsutjämningen är redan gjord i den centrala kostnadsutjämningen i landet och därför ska ingen ytterligare utjämning ske.

Kollektivtrafiken i Umeå har haft en fantastisk utveckling under senare år. Under 2011 genomfördes cirka 6 miljoner resor, en ökning med en halv miljon resor jämfört med 2010 och drygt 1,7 miljoner fler resor än 2005.

En av Umeås stadslinjer hade bara den 2 miljoner resor under 2011. Högre turtäthet och stärkt trafik på stomlinjerna ligger bakom utvecklingen. Samordning mellan den regionala och lokala kollektivtrafiken har utvecklats som en följd av ökad trafik på Botniabanan. En samlad kollektivtrafikstrategi håller på att arbetas fram och kommer att fastställas av kommunfullmäktige 2012.

Vi satsar medvetet på kollektivtrafiken och är beredda att betala för den trafik vi beställer.

Lennart Holmlund (S)

Tamara Spiric (V)

Anders Ågren (M)

Britt-Marie Lövgren (FP)

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)