Etikett: Littorin

Tråkigt besked

Av , , 7 kommentarer 4

Har på morgonen nåtts av nyheten att Sven-Otto Littorin slutar som minister p.g.a. privata skäl. En uppslitande vårdnadstvist som pågått under några år, och den massmediala bevakningen som gått ut över hans tre barn, har gjort att han inte längre tycker det är värt priset.

I en kommentar funderar han kring om man måste vara en stålman för att vara politiker idag.

Politikens pris är tyvärr högt. Det politiska engagemanget riskerar drabba familj, vänner, släkt. När massmedias bevakning går över nya gränser hela tiden, så undrar man var det ska sluta.

Ett tråkigt besked från Sven-Otto, men fullt förståeligt.

7 kommentarer
Etiketter: , , ,

Alliansens arbetslinje vann i gårdagens debatt

Av , , 3 kommentarer 10

Inför en storpublik på Umeå Folkets Hus debatterade igår Littorin (M) och Österberg (S) om situationen på arbetsmarknaden och jobbpolitiken.

Jag tyckte att det var en god ton i debatten, fri från övertramp och personangrepp. De politiska skiljelinjerna  – i alla fall dess olika inriktningar – blev tydliga, och debatten som helhet bådar gott inför årets valrörelse. Ett bra avstamp, kan vi konstatera.

Jag noterade emellertid att Österberg (S) inte kunde eller ville ge svar på vad socialdemokrater ekonomiska politik beträffande skatterna egentligen kommer att gå ut på – mycket hänvisades till att det kommer sen. Så det var svårt i just den centrala frågeställningen när en av debattörerna inte ville ge besked om vilken politik man vill föra – annat än att han medgav att det nog skulle bli nån skattehöjning. Men mer precist än så blev det inte.

Lite bekymmersamt är också att socialdemokraterna inte vill kännas vid att vi upplever den värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Självklart påverkar det Sveriges situation om vi befinner oss mitt i en strålande högkonjunktur eller om vi befinner oss i den värsta av lågkonjunkturer.

Och visst vann Littorin debatten!

Nu iväg till stadshuset för ett morgonmöte. Vi hörs!

 

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Missa inte debatten i Umeå idag!

Av , , Bli först att kommentera 6

Senare idag debatterar arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) med socialdemokraternas Österberg om jobbpolitiken. Debatten börjar kl. 18.30 på Umeå Folkets Hus. Varmt välkomna!

 

För den som vill och orkar läsa så hade jag och Littorin inne nedanstående debattartikel i dagens VK:

 

En grupp som alltid är särskilt utsatt i lågkonjunkturer är ungdomar. Med en färsk utbildning och kort arbetslivserfarenhet kan det vara svårt att ta steget in arbetslivet. Samtidigt står Sverige inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Varenda person kommer att behövas på arbetsmarknaden för att vi ska ha råd med skola, vård och omsorg. Umeå med en ung och välutbildad befolkning står väl rustade att möta detta generationsskifte.

Runt 2100 ungdomar i Umeå söker jobb eller har olika former av aktivitetsstödsjobb. Det gör arbetslösheten bland ungdomar i Umeå betydligt högre än i andra grupper.

Utbildning är det viktigaste redskapet för att underlätta ungdomars inträde i arbetslivet och för att förhindra att ungdomsarbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå. Regeringen har därför satsat på insatser för att unga ska komma in på arbetsmarknaden och stå väl rustade när konjunkturen vänder.
Regeringen har satsat på coachning redan från dag ett och i jobbgarantin för ungdomar efter tre månaders arbetslöshet. För att göra det billigare att anställa unga har arbetsgivaravgifterna sänkts med närmare 17 miljarder kronor. Nystartsjobben ger de unga som förlorat jobbet möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ungas kompetens måste motsvara efterfrågan och när utbildningssystemet misslyckats är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken kan träda in för att fånga upp de ungdomar som inte avslutat sin utbildning med fullständiga betyg. Det är ungdomar utan slutbetyg som står allra sämst rustade för att kunna få ett arbete.
 
Regeringen har därför gjort en särskild satsning på folkhögskolorna, där ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola ska motiveras att återgå eller påbörja studier. Även Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift att möta upp och stötta unga människors individuella behov inom ramen för jobbgarantin för unga. Arbetsförmedlingen ska genom coacher kunna ge studie- och yrkesvägledning.

Även inom jobbgarantin har regeringen utökat insatserna och erbjuder fler aktiviteter. För att ytterligare uppmuntra fortsatta studier har unga som fyllt 20 år fått möjlighet att delta i jobbgarantin på deltid i kombination med studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Det är även möjligt att kombinera svenskundervisning för invandrare (sfi) med aktiviteter inom jobbgarantin. Jobbgarantin förstärks även genom möjligheten att ge stöd till start av näringsverksamhet till deltagare. På så sätt vill regeringen uppmuntra ungas kreativitet och drivkrafter att starta egna företag.

Lågkonjunkturen har även gjort det nödvändigt för ytterligare insatser som upprätthåller ungas kontakt med arbetsmarknaden. Lyftet är en insats inom statlig eller kommunal verksamhet eller ideella organisationer; stiftelser med mera kan ordna platser inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Insatsen syftar till att ge deltagarna sysselsättning samtidigt som de under en del av tiden i aktiviteten söker jobb.  
Alliansregeringen har gjort stora ungdomssatsningar under mandatperioden. Våra satsningar på matchning, utbildning och andra insatser har ökat möjligheterna för ungdomarna att stå bättre rustade inför framtiden. Det rödgröna alternativet att lösa grundproblemet är istället höjda socialavgifter, det vill säga göra det dyrare att anställa ungdomar. I praktiken en skattehöjning för ungdomar.

Allians för Umeå har bl.a. föreslagit åtgärder som kommunen kan vidta för att minska ungdomsarbetslösheten genom att upphandla rekryteringsaktiviteter, genom till exempel bemanningsföretag, för att underlätta att hitta jobb. Alla branscher skall kunna omfattas av satsningen och således inkludera offentliga, privata och ideella arbetsgivare. Hittills har socialdemokraterna i Umeå sagt nej till detta.
 
Det är ett ansvar för hela samhället att se till att ungdomarna i dag inte blir en förlorad generation. Företag, myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter behöver samverka för att de möjligheter vi nu ger ungdomarna också kan förverkligas. Ett bra exempel är Balticgruppens satsning på unga arbetslösa i Umeå.

Sven Otto Littorin (M)
Arbetsmarknadsminister

Anders Ågren (M)
Kommunalråd i Umeå

Välkommen till debatt !

Av , , 1 kommentar 9

På åtta platser runt om i landet kommer det under våren att ske offentliga debatter mellan nationella företrädare för moderaterna och socialdemokraterna.

Glädjande nog är Umeå en av de städer där debatt kommer att äga rum.

På torsdag till veckan möts arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) och Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesperson (S) i en debatt om jobbpolitiken. Av allt att döma kommer just jobben bli en av de hetaste frågorna i det kommande valet, så debatten kommer att vara högintressant.

Plats och tid: Umeå Folkets Hus, torsdag den 25/2 kl. 18.30

Varmt välkomna!

1 kommentar
Etiketter: , , , ,