Etikett: luftkvalitet

Mycket bättre luft i centrum!

Av , , 1 kommentar 8

Idag hade vi bl.a. sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

En mycket glädjande information som vi fick var att utsläppen i centrum av kvävedioxid har minskat. Tydligt, dessutom. En delförklaring kan förstås vara en mild vinter, men det räcker inte som förklaring. Helt uppenbart har invigningen av norra och östra länken avlastat centrum, liksom en rad andra åtgärder som har vidtagits. Ökat bussåkande m.m. Men mycket arbete kvarstår och den viktigaste pussselbiten är fortfarande färdigställandet av den Västra Länken.

Följande pressmeddelande har skickats ut:

 

Mycket bättre luft på Västra Esplanaden

Halterna av kvävedioxid på Västra Esplanaden var 2012 de lägsta på många år. Både den milda vintern och kommunens åtgärdsprogram för bättre luft har bidragit till förbättringen.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har fått en rapport om de mätningar som Miljö- och hälsoskydd utför på Västra Esplanaden. För kvävedioxid uppvisades 2012 det lägsta årsmedelvärde som uppmätts under mätperioden 2003-2012. Antalet timmar över miljökvalitetsnormen 90 mikrogram kvävedioxid/per kubikmeter luft var bara en tredjedel jämfört med 2011.

Åtgärdsprogram
En viktig delförklaring till lägre halter är den relativt milda vintern. Bidragande orsaker återfinns i kommunens arbete inom ramen för åtgärdsprogrammet för bättre luft. Sänkta hastigheter och kraftigt ökat bussåkande är två faktorer. Andra åtgärder är det långsiktiga arbetet inom Be Green för ett ändrat resebeteende samt kommunens bilsnåla samhällsplanering.

Ringled och miljözon
Vidare invigdes Norra och Östra länken inom Umeåprojektet (ringleden) under hösten 2012. Fortfarande återstår dock åtgärder för att nå ännu lägre halter kvävedioxid, vars främsta utsläppskälla är tunga fordon.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Om vi fick stänga av Västra Esplanaden för tung trafik redan nu, tror jag att vi skulle klara miljökvalitetsnormen, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– Resultatet är glädjande, men färdigställandet av Västra länken är ett viktigt inslag för att vi ska kunna förbättra luftkvaliteten ytterligare, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Sara Wård
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
070-611 45 51
[email protected]
Annika Söderlund
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 87
070-379 57 37
[email protected]
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
[email protected]
 

Umeås satsning på elbussar uppmärksammas

Av , , 4 kommentarer 15

Igår var det extra kul att se på Rapport. Vi satsar ju mycket på att fler umeåbor ska välja att åka kollektivt istället för att ta bilen, och det har varit mycket framgångrikt. Sedan 2005 har antalet bussåkandet ökat med 40%.

I ett inslag igårdagens Rapport uppmärksammades Umeå kommuns satsning på elbussar i kollektivtrafiken. Det är än så länge en försöksverksamhet, men ambitionen är att vi ska kunna gå vidare och utöka antalet elbussar ytterligare. Se mer i klippet ovan.

Bra reklam för Umeå.

En av de värsta långbänkarna i Umeå närmar sig sitt slut

Av , , 2 kommentarer 10

All lokalmedia var på plats när Trafikverket idag meddelade sitt beslut om dragningen av Västra Länken. Här tv-inslaget som var på Västerbottensnytt ikväll, där bl.a. jag, Lennart Holmlund och regionchefen för Trafikverket i norr, Arnold Wonkavaara, intervjuas.

Moderaterna värnar miljön!

Av , , Bli först att kommentera 12

Fick den här repliken till två vänsterpartister publicerad i VK (16/2):

Moderaterna värnar miljön!

Det kanske är dags att Vänsterpartiet städar upp framför egen dörr. Att hävda att Moderaterna inte intresserar sig för Umeås situation vad gäller luftföroreningar (VK 8/2 2012) är ren och skär lögn. Speciellt tråkigt då det kommer från ett parti som i juni 2011 röstade nej till Alliansens extra miljoner till kollektivtrafiken i Umeå. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre för miljön.

Kollektivtrafik vill Alliansen och Moderaterna satsa på. Vi var med i beslutet om åtgärdsprogrammet för att minska utsläppen i centrala Umeå. Likaså har vi föreslagit en tidigareläggning av byggandet av den viktiga gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Även där har V sagt nej. Vad vill vänsterpartiet egentligen satsa på? Knappast miljön. Hur kan man annars från vänsterhållet säga nej till den viktiga ringleden som är den enskilt viktigaste pusselbiten för att få en renare luft i centrala staden? Vänsterpartiet, det här är allvarligt för miljön!

Tack för att ni välkomnar oss in i en diskussion, där vi varit drivande länge. Men man blir mörkrädd när ni kommer med så dumma förslag som att stänga av Storgatan för genomfartstrafik. Det leder inte till bättre luftmiljö, utan kommer tvärtom att ställa till ett trafikkaos i centrum.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå