Etikett: maktskifte

Svar till Holmlund (S) om framtidens ledarskap i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 13

I dagens VK har jag fått följande replik till Holmlund publicerad:

Socialdemokrater lyder när V dikterar

Umeå är mitt uppe i en mycket positiv utveckling: mängden byggkranar vittnar om framtidstro och tillväxt. I de övergripande planerings- och tillväxtfrågorna råder det samsyn bland de stora partierna över blockgränsen, vilket är en styrka och framgångsfaktor. Moderater och socialdemokrater har ofta haft likartad syn på vikten av en tillväxtorienterad politik. Människor trivs i vår kommun, även om alltför många tvingas flytta söderut i brist på jobb och bostäder. Det finns uppenbart mycket kvar att göra för att fortsätta utveckla Umeå framåt. Därför blir det lite tragikomiskt att läsa Lennart Holmlunds svar till mig (VK 23/11).

Holmlund berör inte med en stavelse den skarpa vänstersväng som skett i kommunpolitiken under den pågående mandatperioden. Att Socialdemokraterna sitter i Vänsterpartiets knä, och på område efter område förflyttar sig från politikens mittlinje. Motarbetandet av valfrihet inom äldreomsorgen, snedvriden konkurrens gentemot det privata näringslivet, ställningstagande för 6-timmars arbetsdag för att bara nämna några saker. Jag förstår varför Holmlund duckar på den punkten. Enklare att tiga och låtsas som om det regnar.

Under rubriken ”S i Umeå har många goda ledare beredda att ta över” får vi i Holmlunds insändare läsa om den goda laganda som påstås finnas inom socialdemokratin i Umeå, och vilka duktiga partikamrater han har som står redo att ta över. Det står naturligtvis honom fritt att skryta över sitt ”lagbygge”.

Vi som inte ingår i S-laget kan dock konstatera att ledande S-politiker på sista tiden angriper varandra öppet via massmedia och skjuter prick. Självmål på självmål. Vem som har byggt ett starkt lag överlåter jag med varm hand till andra att bedöma. Och då har vi inte ens nämnt hur Vänstern och Socialdemokraterna – den styrande koalitionen i Umeå – från månad till månad kan spreta åt olika håll och angripa varandra öppet.

Umeå har de senaste 18 åren styrts av socialdemokraterna, men i valet om två år är det hög tid för förändring. Det är dags för förnyelse och ersätta den styrande vänsterkoalitionen med Alliansen. En Allians som kommer att återföra den praktiska politiken tillbaka till politikens mittfåra, som vi är övertygade om att umeåborna föredrar. En pragmatisk och framåtsyftande politik är bättre än vänsterideologisk dikeskörning. Vi kommer att ta ansvar och föra den gamla Umeåandan vidare.

Anders Ågren
Moderat kommunalråd
Umeå

Vem tar över i Umeå?

Av , , 2 kommentarer 7

Kan rekommendera läsning av en intressant ledare av Ola Nordebo i dagens VK. Han berör ledarskapets betydelse för en kommun, och att det gör skillnad vem som är kommunstyrelsens ordförande. Så är det. Han skriver lite kring vem som skall ta över i socialdemokraterna efter Lennart Holmlund. Åsa Ögren, Hans Lindberg eller någon annan. Han undrar vem som vill, eftersom det mest är tyst i den frågan. I alla fall utåt.

Även mitt eget namn omnämns förstås i kampen om att bli kommunstyrelsens ordförande i Umeå efter valet 2014.

Och JA, vi moderater står beredda att ta över i Umeå kommun efter valet 2014. Tillsammans med våra vänner i de övriga Allianspartierna.

"Epoken Holmlund" är så sakteliga på väg mot sitt slut i Umeå. Tyvärr har (S) i Umeå politiskt gått flera steg åt vänster, och befinner sig inte längre i den politiska mittfåran. Tvärtom har de under sitt samregerande med Vänsterpartiet blivit mer hårdföra ideologiskt. De vill införa 6-timmars arbetsdag, de vill begränsa umeåbornas möjlighet till valfrihet, ser mer negativt på företagande m.m. Med en sådan vänstersväng hotas den gamla ”Umeandan” som många av oss omhuldar som en framgångsfaktor för Umeå. Att i viktiga, långsiktiga och stora beslut hitta enighet över blockgränsen för Umeås bästa.

I Alliansen finns ett tydligt alternativ för de umeåbor, som vill se en pragmatisk och resultatinriktad politik för Umeås bästa, utan ideologiska vänsterexperiment:  Vi är redo, vi är villiga. Och vi smyger inte med det. Vi kommer att föra den stolta "Umeandan" vidare.

 

Jag får ibland frågan, inte minst av representanter från massmedia, om vem jag tror blir nästa S-ledare i Umeå. Vem står på tur av kandidaterna och vem är bäst eller sämst? Hur går korridorsnacket?

Mitt svar är enkelt. Nej, jag kommer inte att ha synpunkter på vilken person som borde efterträda Lennart Holmlund som socialdemokraternas främste representant i Umeå kommun.  Att välja S-företrädare är en fråga för det socialdemokratiska partiet och deras lokalföreningar. Så några åsikter om vem deras parti borde välja kommer jag inte att leverera.

Däremot kommer det naturligtvis ha betydelse, inte bara för S-partiet, om vilken person det i slutändan blir. Valet av person kommer att få betydelse för möjligheterna till att fortsätta med "Umeandan" i lokalpolitiken, oavsett vilket block som vinner valet 2014. Där finns ju onekligen viss osäkerhet.

Sen hur det går, och vem som i slutändan avgör vem som blir kommunstyrelsens ordförande i Umeå – ja, det avgör naturligtvis umeåborna när de röstar i valet september 2014!

 

Maktskifte i Umeå 2014!

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår besöktes Umeå av Allianspartiernas fyra partisekreterare. På bilden ovan är det moderaternas partisekreterare Kent Persson och jag som är på bild, i samband med det företagsbesök vi gemensamt gjorde – partisekreterare och Alliansens lokala företrädare – på bl.a. Gubböle gårdskött.

Kerstin Lööf, som driver Gubböle Gårdskött tillsammans med sin make Kenneth Åström, berättade om verksamheten. Eter ett givande besök och rundvisning på gården var det direkt vidare till restaurang Socialize, för lunch och information om dess verksamhet.

Dagen avslutades med panelsamtal med de fyra partisekreterarna: Kent Persson (M), Nina Larsson (FP), Michael Arthursson (C) och Acko Ankarberg Johansson (KD) kring Alliansens arbete för valseger. Såväl lokalt, som nationellt.

Fokus var på Umeå, och förutsättningarna att lyckas få ett maktskifte och förändring även här. Som bekant är det traditionellt mer rött ju längre man kommer i vårt avlånga land. Men förändringens vind ska nå även hit. Under frågestunden, likväl som under luchens diskussioner, framfördes synpunkter på inte minst ett ständigt återkommande diskussionsämne -infrastrukturfrågorna: Norrbotniabanan, Kvarkentrafiken, underhåll av väg och järnvägar, liksom mycket mycket annat.

Många kloka synpunkter under gårdagen, och tillsammans ska vi nu se till att öka takten ytterligare så att Alliansen vinna makten även lokalt i Umeå. Vi bor i en en fantastisk stad, vilket vi ska vara mycket stolta över. Många betydelsefulla beslut har också tagits i bred enighet. Samtidigt finns det mycket som kan göras bättre, och socialdemokraterna har nu styrt sedan 1994 och det är hög tid för ändring på den fronten. Vi har dessutom sett hur S mer och mer drar politiskt åt vänster, och efter Holmlunds avgång om två år är det högst osäkert vad som kommer att hända inom det partiet – allt pekar hittills på ytterligare vänstervridning, vilket vore högst olyckligt för den "Umeanda" vi sett under lång tid i stora övergripande politiska frågor.

Alliansen i Umeå har under sju års tid presenterat gemensamma budgetförslag, som alla fyra partier står bakom till punkt och pricka. Det är en styrka och visar på god kontinuitet och stabilitet.

I valet 2014 ska Alliansen få tillstånd en förändring i styret av Umeå – det är hög tid efter ett mycket långt obrutet maktinnehav av (S), som numera också inkluderar vänsterpartiet.

Valseger 2014!

Av , , 2 kommentarer 7

Så har de nya kampanjknapparna äntligen kommit. Moderaterna i Umeå har laddat om, och nu ökar vi takten.

Ni kommer att träffa oss på gator och torg, utanför ICA och COOP, och japp – det blir även dörrknackning lite längre fram.

I nästa val ska vi bryta den socialdemokratiska dominansen och bana väg för Alliansstyre även i Umeå. Valrörelsen har börjat!

Alliansträff

Av , , Bli först att kommentera 9

I fredags samlades företrädare för de fyra Allianspartierna i Umeå på Rex.

Syftet var att diskutera upplägg och arbetsformer för det politiska arbetet under den kommande mandatperioden fram till valet 2014. Ett mycket bra möte – vi hann med att diskutera lite allt möjligt. Allt ifrån det vardagliga arbetet i styrelse och nämnder, gemensamma kampanjer och aktiviteter till strategi och politik. Allianssamarbetet har utvecklats till det bättre under åren som gått, och det kommer umeborna att få se mer av.

Lämpligt nog startar denna vecka nu på morgonen med månadens Alliansträff för gruppledare, politiska sekreterare samt alla våra viceordföranden i styrelser och nämnder. Sedan många år tillbaka ses vi en gång i måanden för att gå igenom aktuella politiska frågor – nu inför kommunstyrelsens sammanträde på tisdag kan vi se att en Alliansmotion och två från folkpartiet vinner bifall, så vi lyckas påverka även om vi tyvärr inte nådde ända fram i valet 2010.

Men 2014 är det dags att ändra på majoritetsförhållandena och ge Umeå det byte av ledning som kommunen verkligen skulle må bra av.

Debatt mellan mig och Holmlund (S)

Av , , 1 kommentar 9

Idag vid lunchtid drabbade jag och Holmlund samman i den sista inplanerade debatten innan valet på söndag. Den kommer att finnas på TV4:s hemsida, och om jag förstod det rätt så kommer de lägga ut delar i ett nyhetsinslag under kvällen också.

Andra får recensera själva debatten, men jag tyckte att det blev en utifrån min synvinkel rättvisande debatt kring flera centrala frågor i Umeå. Det politiska ledarskapet, kommunalskatten, skolan, förskolan, miljön m.m. Den visade på skiljelinjer mellan Alliansen och socialdemokraterna, men visade också på samsyn i vissa planeringsfrågor. I frågor som exempelvis Staden mellan broarna krävs det blocköverskridande överenskommelser för att nå en långsiktighet.

Men efter 16 år är det nu dags att byta politisk ledning i Umeå. Låt oss säga hej då till epoken Holmlund, och rösta för förändring. För ett modernt och lyssnande ledarskap.

För fyra år sedan tog Sverige chansen – nu är det dags för Umeå att göra detsamma på lokal nivå!

Rösta på nya moderaterna på söndag!

Torgmöte med Alliansen Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu ökat vi takten i Alliansen för att få ett maktskifte i Umeå. Under lunchen höll Sven-Olov Edvinsson, Anders Sellström, jag och Britt-Marie Lövgren ett torgmöte på Rådhustorget där vi berättade om vårt gemensamma valmanifest.

Många umebor vill se något nytt efter 16 år med socialdemokraterna vid makten i vår stad. Alliansen är redo!

 

I september avgörs det

Av , , 3 kommentarer 11

Opinionsmätningarna duggar tätt. Nu också på lokalplanet.

Vissa kan man glädja sig åt, andra är mindre kul. Dagens mätning i VK om förtroendet hos umeborna,  för mig och Holmlund, var för min egen del glädjande. Trenden är stigande, och jag ligger ungefär på samma nivå som Holmlund numera.

Vi i Alliansen har nu några månader på oss att vända opinionen så att vi kan få ett maktskifte i Umeå. Socialdemokraterna har styrt Umeå de senaste 16 åren. Det räcker så. Nu är det dags för förändring!

Den 19 september är det upp till umeborna att fälla avgörandet.

Allians för Umeå siktar på maktskifte i september!

Av , , 3 kommentarer 17

En bild från dagens pressträff på NK, där vi gruppledare presenterade fyra arbetsgrupper som idag har tillsatts för att förbereda maktskifte.

Pressmeddelande:
Allians för Umeå förbereder maktskifte i Umeå
 
– För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik med sikte på ett maktskifte i Umeå inför mandatperioden 2010-2014 tillsätter vi fyra arbetsgrupper, säger Allians för Umeå.
 
– Arbetsgrupperna ska arbeta fram en alliansgemensam politik som kommer att ligga till grund för ett valmanifest att möta väljarna med i valet.Det kommer också att anordnas öppna möten där allmänheten i Umeå bjuds in att delta och komma med synpunkter, fortsätter Allians för Umeå.
 
Den första arbetsgruppen är ”Entreprenörskap – det företagsvänliga och innovativa Umeå”. Allians för Umeå tror att det finns mycket att göra för att utveckla förutsättningarna för kommunens företagare och entreprenörer. Ett tydligt bevis på detta är de jämförelser som sker mellan kommunerna som återkommande placerar Umeå på bottenplaceringar. Arbetsgruppen leds av det moderata kommunalrådet Anders Ågren.
 
Den andra arbetsgruppen är ”Kreativitet – det kreativa Umeå med ett levande kultur och föreningsliv”. Inför kulturhuvudstadsåret 2014 är utrymmet stort att utveckla nya spännande idéer. Tillsammans med förenings- och kulturlivet finns en god grogrund som bättre kan tas tillvara. Arbetsgruppen leds av Centerpartiets gruppledare Sven-Olov Edvinsson.
 
Den tredje arbetsgruppen är ”Livskvalité – en värdig omsorg med kvalitet och valfrihet för alla”. Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år med allt fler äldre. Hur kan valfriheten och kvalitén för äldre bli bättre? Arbetsgruppen leds av Folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren.
 
Den fjärde arbetsgruppen är ”Kunskap – kunskapsstaden Umeå”. Umeborna lever i en tid när bildning och utbildning är de viktigaste redskapen för att ge varje människa möjlighet att förverkliga sina drömmar. Skolan i Umeå fungerar i stort mycket bra men mycket kan bli bättre. Hur kan kvalité och kunskapsutveckling stärkas? Arbetsgruppen leds av Kristdemokraternas gruppledare Anders Sellström.