Etikett: matematik

En bra skola för alla elever

Av , , Bli först att kommentera 12

Insändare publicerad i dagens VK, skriven av riksdagsledamot Edward Riedl och mig:

 

De som är bra på språk och matematik måste få utvecklas

Margareta Rönngren (S) skriver i VK 7/4 negativt om elitklasser i högstadiet och målar upp en falsk bild av ökad segregering och att det kommer drabba de som idag har det svårt i skolan. Dessa påståenden stämmer inte med verkligheten.

Tvärtom så finns det ett stort behov, vilket inte minst många lärare och skolledare vittnar om, av att stimulera de elever som är duktiga i skolan för att de ska få utlopp för sina intressen och talanger. Sverige har sedan länge profilklasser inom musik och idrott. Detta ifrågasätts inte ens av Socialdemokraterna.

Varför ska den som är begåvad inom matematik, naturvetenskap eller språk inte få en chans att utveckla sin fulla potential på samma sätt som den som är atletisk eller musikalisk? Självklart ska vi ha en bra skola för alla elever. Därför satsar också alliansregeringen resurser också på dem som behöver extra stöd för att klara dagens mål. Men det ena utesluter inte det andra.

Sverige och Umeå skall ha en bra skola både för dem som behöver extra stöd men också för de elever som idag upplever att de inte får chans att gå vidare och lära sig mer inom de områden som de är intresserad av och duktiga på.

Edward Riedl (M), Riksdagsledamot
Anders Ågren (M), Kommunalråd Umeå