Etikett: medfinansiering

Rekord på rekord för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 12

I maj slogs ett nytt rekord för Umeå Airport. Antalet resenärer når hela tiden nya höjder.

Totalt 100 399 passagerare reste via Umeå Airport i maj månad 2012. Det var 5 352 fler passagerare än maj månad förgående år –  totalt en ökning med 5,6 procent. Ackumulerat, januari-maj 2012 så är det en resandeökning med hela 7,5 procent jämfört med förgående år. Innan året är slut kanske man lyckas passera en miljon resenärer. Vi är nu hack i häl på Luleå Airport beträffande antalet resenärer.

Detta visar också att vårt beslut att vara med och medfinansiera utbyggnaden av flygplatsen kommer i helt rätt tid. Trängseln på flygplatsen har blivit mer och mer påtaglig.  Efter ett beslut i fullmäktgie så ska Umeå kommun bidra med 15 miljoner kronor under 2012—2013 till Swedavias utbyggnad av Umeå Airport. Utbyggnad av bland annat avgångs- och ankomsthallen ska öka flygplatsens kapacitet och komforten för passagerarna.

För moderaternas del, så hoppas vi att detta bara är ett första steg i den utbyggnad som verkligen behövs. Nästa steg borde vara att bygga på med ytterligare en våning, med gater och gångar ut till flygplanen, på samma sätt som på Arlanda och i Luleå.

 

 

Viktigt att utveckla flygplatsen i Umeå!

Av , , 1 kommentar 9

Efter tidningsskriverier om flygplatsen i Umeå, och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, skulle jag vilja få en diskussion kring detta på nästa fullmäktige.

Kanske är det nu dags för regionens näringsliv och kommuner att gå in i medfinansierngsprojekt för att förverkliga planerna på att bygga ut ankomsthallen samt s.k. passagerarbroar? Det vore intressant att få veta vad det skulle kosta, samt hur förutsättningarna för medfinansiering ser ut.

Följande interpellation har jag idag lämnat in till Lennart Holmlund (S):

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
Dags för nästa steg för flygplatsen i Umeå?
 
Flygplatsen i Umeå slår nya passagerarrekord gång på gång. En av Umeås mest strategiska fördelar är flyget, och inte minst flygplatsens lokalisering nära centrum. Men vi är många som tycker det är dags för nästa steg i utvecklingen av flygplatsen.
 
Ankomsthallen borde byggas ut och rustas upp. Enligt tidningsartiklar är detta på gång. Svedavia har enligt en artikel i VF (2/3) avsatt 15 miljoner kronor för detta, och det finns enligt artikeln planer på att växla upp detta med samarbete inom regionen och/eller näringslivet. Avgående flygplatschefen Karin Larsson-Tängdén skulle vilja bygga till en våning och få till s.k. ”passagerarbroar”, som skulle innebära att man kan gå till och från flygplanet torrskodd utan att behöva gå ute i regn, blåst och snö. Ett mycket bra förslag! På andra stora flygplatser är det en självklarhet. Arlanda givetvis, men även Luleå har gate-lösningar så att man slipper gå utomhus till flygplanen.
 
Om Svedavia inte prioriterar mer pengar till flygplatsen än vad som hittills är planerat blir det dock inget av detta inom överskådlig tid. Återstår då frågan om medfinansiering.
 
 
Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:
 
1.      Delar du min uppfattning att det är av högsta prioritet att flygplatsen i Umeå får de ombyggnationer jag nämnt?
2.      Stämmer det att Umeå kommun deltar i medfinansieringsdiskussioner? Om inte – är du beredd att lyfta den frågan med representanter för flygplatsen, näringsliv och andra aktörer i regionen?
 
 
Umeå 2011-03-18
 
 
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

 

Medfinansiering möjliggör Norrbotniabanan

Av , , 1 kommentar 8

Får rapporter om att socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan i dagens VK har svängt och nu går på samma linje som Mona Sahlin, och därmed även Alliansregeringen – om att byggandet av Norrbotniabanan kräver medfinansiering av näringslivet utöver de statliga insatserna. Intressant att Ibbe, som så tydligt brännmärkt Alliansen för den uppfattningen, nu tycker samma sak.

Samtidigt innebär det att enighet råder över blockgränsen om att Norrbotnibanan ska byggas, men det det kräver medfinansiering från regionens näringsliv.

Ett viktigt besked.

Större satsningar än under (S) på infrastruktur

Av , , 1 kommentar 11

Infrastrukturpropositionen presenterades igår i Umeå av bl.a. Åsa Torstensson. Från moderaterna deltog vårt förstanamn på riksdagslistan, Edward Riedl. Det är den största satsning hittills, vilket nu redovisas för åren 2010-2021 på järnvägar, vägar och sjöfart. Vårt eget län, Västerbotten, får rekordmycket pengar till bl.a. enskilda vägar, underhåll, bärighet och nyinvesteringar. Detta verkar inte komma fram i medíabevakningen. Man kan fråga sig varför?

För Norrbotniabanan så meddelar regeringen att man vill söka medfinansiering från region och näringsliv för etappen Skellefteå-Piteå. Det är ju ett välkommet besked! Staten är redo att tillskjuta sin del, men den norra regionen och näringsliv måste medfinansiera på samma sätt som man gör i andra delar av landet. För även om det är stora infrastruktursatsningar från regeringen, så räcker inte pengarna till allt.

Dessvärre kommer signaler från just näringslivet att man inte är intresserad av detta och det är ju mycket bekymrande. Jag är just nu uppe i Norrbotten, och här säger exempelvis Vd:n i Norrbottens Handelskammare att företagen inte är intresserade av att delta i medfinansiering av Norrbotniabanan. Bl.a. infrastrukturministern, liksom Maud Olofsson, har upprepade gånger efterlyst ett större engagemang från just näringslivet för Norrbotniabanan. Här krävs det helt uppenbart en fördjupad dialog.