Etikett: moderaterna Umeå

På måndag i fullmäktige: förskolans arbetskläder på dagordningen!

Av , , 2 kommentarer 6

Förra veckan lämande jag in en s.k. enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) om kvalitén på arbetskläderna i förskolan, som arbetsgivaren tillhandahåller. Frågan kommer upp till diskussion nu på måndag i kommunfullmäktige.

Det verkar dock redan nu som att det finns hopp om bot och bättring. Representanter från de två styrande partierna – Margareta Rönngren (S) och Tamara Spiric (V) som båda sitter i för- och grundskolenämnden – har i insändare denna vecka skrivit att de vill bidra till att kvalitén ska bli bättre i den kommande upphandlingsomgången. Så bra!

Ja, något annat svar vore ju inte acceptabelt. Självklart ska vår personal inom förskolan ha kläder som klarar alla väderslag, och inte bara när det är sol och värme.

Men det är ju beklagligt att det ska behöva ta flera år med icke-fungerande arbetskläder innan någon reagerar – och agerar.

Medborgarförslag bra för demokratin

Av , , Bli först att kommentera 10

Den här insändaren har jag i veckan fått publicerad dels i Västerbottens-Kuriren (tisdag), dels i Västerbottens Folkblad (torsdag). Lägger som vanligt upp den på bloggen eftersom alla inte har prenumeration på papperstidningen:

Positivt för demokratin med medborgarförslag!

År 2008 införde Umeå kommun möjligheten för umeborna att lämna in s.k. medborgarförslag. Detta som ett resultat av en motion som jag hade lämnat in för moderaternas räkning. Socialdemokraterna var i grunden negativa till förslaget, men fick göra reträtt när övriga partier tyckte att det var ett bra förslag. Därför är jag tyvärr inte förvånad att Lennart Holmlund (S) i ett reportage i VK (9/1) uttrycker sin skepsis mot reformen. Han har ju aldrig gillat den.

Moderaterna anser att möjligheten för umeborna att lämna in medborgarförslag är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Skillnaden är bara att vi öppnar upp diskussionen för förslag från alla som överhuvudtaget vill vara med och framföra synpunkter.

Men resultatet då? En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Under förra året var det bara ett förslag som bifölls. Men detta skall inte tas till intäkt för att slopa möjligheten till medborgarförslag. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner?

Ca 7 av 10 kommuner i Sverige har infört medborgarförslag. Om Umeå skulle gå motsatt väg, och minska invånarnas möjlighet till inflytande vore det en förödande signal. Medborgarförslag är bra för demokratin och delaktigheten i vår kommun.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

 

 

Klockarbäcken

Av , , 2 kommentarer 15

Idén om Klockarbäckens handelsområde sträcker sig en tid tillbaka i tiden och lyftes fram i samband med att den gamla handelspolicyn togs fram. VK skriver om detta i dagens tidning. 

Från Moderaterna så var vi motståndare till den handelspolicy som fastställdes år 2000. Vi lade fram ett eget förslag som inte vann bifall. Moderaterna har sedan dess drivit frågan om att skrota handelspolicyn, som nu slutligen har gått i graven.

I VK kan vi läsa att det norska fastighetsutvecklingsbolag som haft till uppdrag att locka etableringar till Klockarbäcken förmodligen kommer att dra sig ur det arbetet. Orsaken uppges vara det fjärde handelsområdet, där nu IKEA är på väg att etablera sig. Ok.

Samtidigt ska vi ha i minnet att man inte har lyckats locka några nya etableringar till området under ett flertal år, trots att IKEA inte tidigare varit aktuellt i diskussionerna.

Ett av problemen för Klockarbäcken har varit osäkerheten kring exakt när och var den nya ringleden skall dras. En osäkerhet, som drabbat området men som snart kommer att vara undanröjd. Trafikverket väntas ta beslut om dragningen av Västra Länken om några månader. Om detta sedan kan vända trenden, vet varken jag eller någon annan. En annat minus för Klockarbäcken har varit avsaknaden av livsmedelsförsäljning som annars är ett starkt dragplåster för ett område.

Under flera år så hänvisade Umeå kommun potentiella nya aktörer inom handeln just till Klockarbäcken, medan man sade nej till dem som hellre ville lägga sig uppe vid Ersboda handelsområde. Problemet var just det att flera aktörer då valde att vänta med att komma till Umeå, för att de inte var intresserade av Klockarbäcken. Det är ett faktum.

Detta innebar att Umeå under flera år gick miste om handelsetableringar, och därmed nya jobb och skatteintäkter. Till slut blev denna strategi ohållbar. Vi moderater har drivit linjen att öppna upp för handelsetableringar på andra ställen än Klockarbäcken. Att fullfölja Strömpilen, öppna upp Ersboda för mer handel och även ha planberedskap för nya områden som kan vara attraktiva för företag som vill etablera sig i Umeå. Företagen vet själva bäst vad som passar just för deras verksamhet. Umeå kommun ska se till att ha så attraktiva lägen som möjligt för handelsföretagen. Sedan är det umeborna själva som avgör om en handelsetablering är lyckad eller ej, genom valet av var de väljer att handla. 

Umeå har under en lång rad år halkat efter i utvecklingen av sällanköpshandeln i Norrland. Andra städer har utvecklats betydligt bättre. Med den IKEA-etablering som nu rycker allt närmare så har vi alla möjligheter i världen att vända trenden och återta flaggan som handelsmetropolen nummer ett i norr.

Det är på tiden!

Dörrknackning med Moderaterna i Umeå

Av , , 2 kommentarer 9

Igår återupptog Moderaterna i Umeå kampanjandet med dörrknackning. Under hösten kommer vi att fokusera på äldrefrågor. Vi besöker olika bostadsområden, knackar dörr och gör det möjligt för umeborna att komma med synpunkter på den politik som vi ska driva lokalt i Umeå. I oktober arrangerar vi en träff med pensionärsföreningar, därefter kommer vi att ha såväl traditionella kampanjer utanför köpcentra som studiebesök vid äldreboenden. Och som sagt – dörrknackning.

Igår var vi på Teg. På bilden syns jag själv, Tina Ledin och Sofia Ekman. Den som skötte kameran var vår partiombudsman Anna-Karin Jonsson Berg som också deltog i dörrknackningen. Bilden togs innan det började regna så mycket, ska väl tilläggas 🙂

Under hösten fortsätter vi kampanjandet. De blå M-jackorna kommer synas mycket i Umeå!

Stora Nolia! En vecka kvar!

Av , , 2 kommentarer 10

Om en vecka öppnas portarna till Stora Nolia i Umeå. Noliamässan pågår denna gång 6-14 augusti. Ett spännande program, massor av besökare, många utställare och däribland såklart nya moderaterna!

Moderaterna i Västerbotten finns på plats även detta år, i samarbete med vår lokalavdelning Moderaterna i Umeå. Monter nr 5005, samma plats som tidigare år, med utsikt över Stora scenen.

Varmt välkommen att titta förbi. Jag kommer finnas där ett flertal av mässodagarna, liksom andra ledande moderata företrädare. Kom dit och ta en kopp kaffe, prata politik eller bara väder och vind. Eller varför inte bli medlem i nya moderaterna?

Hjärtligt välkommen!

 

Viktigt med god planberedskap för handeln!

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens VK skriver jag på insändarplats om vikten av god planberedskap för handeln. Inte minst därför är det viktigt med det nya planerade handelsområdet Entré Syd i Umeå.

 

Viktigt med god planberedskap för handeln!

Det har i massmedia höjts vissa kritiska röster mot det nya planerade handelsområdet "Entré Syd", som finns med i förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Umeå. Kritikerna menar att handeln ska koncentreras till färre platser.

Från moderaterna har vi under lång tid drivit linjen att företag som vill etablera sig i Umeå ska kunna erbjudas olika platser att välja mellan. Vill ett företag etablera sig på Ersboda ska det finnas tillgänglig mark där att tillgå, vill man ligga på Klockarbäcken eller Strömpilen ska det finnas möjlighet där.

Från moderaterna är vi positiva till att kommunen i den framtida planeringen möjliggör handelsetableringar på Entré Syd, om det finns företag som vill etablera sig just där. Det är också av den anledningen som vi under många år drivit frågan om att skrota den kommunala handelspolicyn, eftersom den inskränkte etableringsmöjligheterna för företag som ville etablera sig i Umeå. Det är konsumenterna som ska avgöra om en företagsetablering är lyckad eller inte. Och detta gör de genom sitt val av var man handlar.

Om Umeå ska fortsätta växa och utvecklas är det viktigt att vi kan attrahera fler företag och därmed nya arbetstillfällen. God planberedskap för handelsetableringar är A och O i det avseendet. Nu är vi på rätt väg.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Bra att företag kan välja det område som passar bäst

Av , , Bli först att kommentera 12

På Västerbottensnytt var det ett inslag om att vissa är kritiska mot det nya planerade handelsområdet "Entré Syd". Man menar att handeln ska koncentreras till så få platser som möjligt.

Från moderaterna har vi under lång tid drivit linjen att Umeå kommun ska kunna erbjuda de företag som vill etablera sig i Umeå, OLIKA platser att välja mellan. Vill ett företag etablera sig på Ersboda ska det finnas tillgänglig mark där att tillgå, vill man ligga på Klockarbäcken eller Strömpilen ska det finnas möjlighet där.

På samma sätt är vi positiva till att det i den framtida planeringen av Umeås handel ska möjliggöras företagetableringar på Entré Syd om det finns företag som vill etablera sig just där. Vi anser att företagen själva är kompetenta att avgöra var de bör lokalisera sig, och sedan är det konsumenterna som väljer var de vill handla.

Det är helt i linje med den moderata handelspolitiken i Umeå. Det är också av den anledningen som vi under många år drivit frågan om att skrota den kommunala handelspolicyn, eftersom den inskränkte etableringsmöjligheterna för handeln i Umeå.

Nu är vi på rätt väg!

M-Norrlandskonferens med besök av Beatrice Ask, Elmsäter Svärd m.fl

Av , , 2 kommentarer 10

Det var fyra år sen sist, men i höst är det dags igen!

Den första helgen i oktober står nämligen Umeå och Västerbotten värd när de fyra moderata länsförbunden i norr samlas för Norrlandskonferens. Ett hundratal ledande moderata riksdags- kommun- och landstingspolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kommer att delta i konferensen på Scandic Plaza den 1-2 oktober.

Bland de medverkande talarna är moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten, och gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra liksom justitieminister Beatrice Ask och infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Senast vi moderater i norra Sverige samlades på motsvarande sätt var i Lycksele år 2007.

Det blir en mycket viktig konferens i Umeå. Vi samlar nu de främsta moderata politikerna i norra Sverige. Vi kommer att lägga upp riktlinjerna och strategi inför valet 2014.

Extra positivt att vi får besök av två av de tyngsta ministrarna i regeringen, liksom vår partisekreterare och gruppledaren i riksdagen.

Varmt välkomna till Umeå och Västerbotten den 1-2 oktober!

Kretsårsmöte för M i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade vi kretsårsmöte med moderaterna i Umeå kommun. Ett parti i stark medvind, och där vi kunde blicka tillbaka på ett valår då vi lokalt uppnådde det bästa valresultatet för oss på 80 år.

Nu tar vi nya tag, spottar i nävarna och börjar jobba för valseger 2014.

Trenden är starkt stigande alltsedan valet 2002, och vi har lärt oss av våra gamla misstag. Enighet ger styrka, och även vid gårdagens årsmöte skedde alla val i fullständig enighet. Riksdagsledamot Edward Riedl fortsätter som kretsordförande och Ulrik Berg som vice ordförande.

På återhörande!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Biståndsministern till Umeå på måndag

Av , , Bli först att kommentera 5

På måndag den 14 februari besöker biståndsminister Gunilla Carlsson (M) Umeå.

Hon gästar Umeå universitet och skall bl.a. hålla ett anförande på temat "Biståndets utmaningar i en föränderlig värld". Hon kommer också att träffa företrädare för den moderata studentföreningen, samt lokala förtroendevalda politiker.

Det hade varit trevligt att vara på plats och träffa Gunilla, som jag förövrigt känner sedan MUF-tiden i början av 90-talet, men jag är istället på ett möte i Luleå för att ha överläggningar med infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.