Etikett: MUF

Stämma i Lycksele med Moderaterna i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår hade vi länsförbundsstämma med Moderaterna i Västerbotten. Vi brukar växla mellan Lycksele, Umeå och Skellefteå. Detta år var det Lyckseles tur. God stämning under förhandlingarna och alla valärenden togs i fullständig enighet. Såväl val av förbundsstyrelse som val av ombud till partistämman.

Nedanstående pressmeddelande skickades ut efter stämmans avslutande:

Pressmeddelande 130427:
 

Ågren vald till M-ordförande i Västerbotten för åttonde året i rad
 

I lördags samlades de valda ombuden för moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma på Hotell Lappland i Lycksele. Det moderata länsförbundet i Västerbotten är det största av de moderata länsförbunden i Norrland. Anders Ågren fick förnyat förtroende som länsordförande.

Sedvanliga stämmoförhandlingar genomfördes, med behandling av motioner och propositioner. Moderata Samlingspartiets förtjänsttecken i guld delades ut till Elmer Eriksson. Oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström informerade om den kommande folkomröstningen i länet kring hälso- och sjukvården och partiombudsman Anna-Kain Jonsson Berg informerade om kommande utbildningsinsatser av kandidater i valrörelsen 2014.

En enig stämma valde Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren till länsförbundsordförande för åttonde året i rad.

– Jag är tacksam för förnyat förtroende. Politik är ett lagspel, och jag är stolt över att leda ett starkt lag som drar åt samma håll i Västerbotten, säger Ågren i en kommentar.
– Nu laddar vi upp inför valet 2014. Det går bra för partiet i länet just nu, med ett ökat medlemsantal som följd. Det senaste året var vi näst bäst i Sverige av alla M-förbund när det gäller medlemsvärvning. Så någon brist på kandidater kommer vi förhoppningsvis inte att ha när vi fastställer valsedlarna senare i höst. En prioriterad utmaning är att åter kunna ställa upp med valsedlar i Åsele, Dorotea, Malå och Norsjö där vi tyvärr i dagsläget inte finns representerade på kommunnivå, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Den nyvalda styrelsens i sin helhet:

Ordförande: Anders Ågren, Umeå (omval)
Förste vice ordf: Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele (omval)
Andre vice ordf: Edward Riedl, Umeå (omval)

Ledamöter:
Andreas Löwenhöök, Skellefteå (omval)
Kenneth Isaksson, Robertsfors (omval)
Agneta Nilsson, Vännäs (omval)
Nicklas Sandström, Umeå (omval)
Johan Söderberg, Skellefteå (omval)
Jeanette Knutstam, Vindeln (nyval)
Terese Andersson, MUF (omval)

Adjungerad
Eva Zetterström, Senioransvarig (omval)
 

Grattis Terese Andersson!

Av , , Bli först att kommentera 12

Jag vill gratulera Terese Andersson till omvalet som distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten. Detta skedde vid distriktsstämman som genomfördes i Umeå under lördagen.

MUF-distriktet i Västerbotten är ett av landets största, och mest aktiva, distrikt. En duktig styrelse, med engagerade och aktiva medlemmar gör att de i många delar utgör stommen för moderaternas olika kampanjer i Västerbotten.

Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten ser jag fram emot ett fortsatt gott samarbete med MUF i hela länet.

Grattis till Terese Andersson och hennes nyvalda/omvalda distriktsstyrelse!

 

Nedan bifogas det pressmeddelande som MUF skickade ut tidigare i helgen:

 

Terese fortsätter att leda unga moderater mot valseger.

Efter ett enhälligt ja omvaldes på eftermiddagen Terese Andersson till ordförande för Moderata Ungdomsförundet Västerbotten.

– ”Jag är väldigt smickrad för det fortsatta förtroendet som jag fått och är övertygad om att den nyvalda styrelsen tillsammans kommer att leda unga moderater framåt mot valet 2014! Politiken lokalt och regionalt behöver starka ungdomsförbund för att kunna spegla och driva den aktuella samhällsdebatten framåt på ett relevant sätt”, säger den glada ordföranden Terese.

Ett distrikt i Sveriges största ungdomsförbund, MUF Västerbotten, höll på lördagen den 16 februari distriktsstämma med rekordmycket politiska motioner. Terese är den första kvinnan på 44 år som blivit vald till en sådan position inom MUF Västerbotten och fortsätter alltså ett tredje år. Hon har under 2011-2012 även gått spjutspetsutbildningen unga moderater för framtidens politiska ledare vilket bådar gott för distriktets framtida verksamhet.

Den nya styrelsen i sin helhet:
Distriktsordförande, Terese Andersson, 1:e vice ordförande, Isac Öberg, 2:e vice ordförande, Natalja Kaganovitch. Till ledamöter valdes, Linda Jervik Steen, Elin Jonsson (valdes ävenn til ordförande för moderat skolungdom), Viktor Sjödin, John Backvid, Alexander Östman samt Max Persson.  

Viktigt uppmuntra fler unga att engagera sig i politiken

Av , , Bli först att kommentera 8

I senaste numret av MUF:s medlemstidning här i Västerbotten är jag intervjuad apropå ungdomars politiska engagemang.

Från min sida har jag ända sedan jag valdes till gruppledare för partiet efter valet 2002 gjort allt för att stötta och underlätta för yngre att kunna engagera sig politiskt både här i Umeå men även i länet iövrigt. För detta arbete har vi också uppmärksammats nationellt – i Umeå har man inte behövt vara aktiv i 25-30 år innan man anförtrotts med tyngre uppdrag. Världen, liksom politiken, har förändrats mycket på senare år.

Det är viktigt att ett parti har ett brett spekturm av erfarenheter, ett brett spann i ålder etc. Både unga och gamla är viktiga i politiken med historiskt sett har det varit en ganska hög medelålder i partierna.

Så jag vill uppmuntra alla unga att hitta ett parti som passar någorlunda med deras egna åsikter och faktiskt också engagera sig i det. För det är ju som den gamle greken Aristofanes sa en gång i tiden: "Den som inte intresserar sig för politik riskerar att styras av dårar."

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Grattis Terese!

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår höll Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten sin distriktsstämma. Till ny distriktsordförande valdes Terese Andersson, som även är aktiv som lokalpolitiker här i Umeå.

Ett stort grattis till Terese!

Moderaterna i Västerbotten har under lång tid haft ett mycket gott samarbete med ungdomsförbundet, och under den senaste valrörelsen var det MUF-arna som var ryggraden i vår valkampanj. Många, duktiga och väldigt engagerade. Nu är siktet inställt på valrörelsen 2014!

MUF viktig motor för Moderaterna

Av , , 1 kommentar 13

Moderaterna i Västerbotten ökade medlemstalet under 2010 och är även fortsättningsvis största M-förbund i Norrland. Den här gången beror ökningen uteslutande på en ökning bland de yngre medlemmarna. MUF går starkt framåt i Västerbotten!

Den positiva utvecklingen på medlemssidan under föregående år bygger till största delen på ett välfungerande ungdomsförbund i länet. Tack vare intensivt och målvetmedvetet kampanjande bland ungdomarna så fortsätter MUF att utvecklas positivt och utgör nu 1/3 av den totala medlemskåren.

Detta kommer också tydligt till uttryck när uppdrag har fördelats efter valet. MUF spelar en central roll i partiets arbete och detta har gett resultat i uppdragsfördelningen. I Umeå, som är en av de "yngsta" städerna i landet beträffande medelålder så finns det sedan många år tillbaka ett mycket gott samarbete mellan den yngre och den äldre generationen.

Moderata Ungdomsförundet spelar en allt viktigare roll i vårt arbete. Det är positivt att ungdomarna tar plats!

Grattis Katja och Caroline!

Av , , Bli först att kommentera 11

I helgen har Moderata Ungdomsförbundet haft förbundsstämma i Lund, och det blev glädjande nyheter för Umeås och Västerbottens del. I det nyvalda presidiet  är nu två av tre bosatta i Umeå.

Katja Isacsson, tillika vice gruppledare i vår kommunfullmäktigegrupp, valdes till ny andre vice ordförande för MUF. Samtidigt valdes Caroline Lagergren, som numera studerar på SLU, till förste vice ordförande i MUF.

Moderaterna i Umeå är mycket stolta över dessa framgångar. Sedan några år tillbaka utgör MUF den absoluta ryggraden i vår kampanjorganisation och inte minst under valrörelsen 2010 var deras insatser avgörande för att vi skulle kunna ha det tempo och den mängd av kampanjaktiviteter som vi hade. Det rekord som sattes i antal kampanjer hade inte gått att nå utan ungdomsförbundet.

Så ett JÄTTEGRATTIS till Katja och Caroline! Jag är övertygad om att ni kommer att göra ett lysande arbete i era nya positioner på riksplanet!

En stark symbolik

Av , , 1 kommentar 9

Det finns mycket att kommentera kring de nya ministrarna och allt som händer i politiken just nu, men jag tänkte begränsa mig till en specifik del – utnämningen av Ulf Kristersson som ny socialförsäkringsminister.

Kristersson kommer att vara en bra minister, och är oerhört kunnig och engagerad. Men jag kan också konstatera att utnämningen har en oerhört stark symbolisk innebörd för många av oss aktiva moderater.

Jag var med i "Slaget i Lycksele" år 1992, då Reinfeldt vann kampen mot Kristersson om ordförandeskapet i MUF. Bittra falangstrider pågick, och även nu nästan 20 år senare så kommer man ihåg vilka som var på respektive sida. Själv tillhörde jag då MUF Västernorrland, som var ett Reinfeldt-fäste. Västerbottensdistriktet tillhörde på den tiden Kristersson-falangen. Även om stridsdammet lade sig efter några år, så levde motsättningarna kvar och pyrde under ytan. Hade man tillhört Fredriks eller Ulfs sida? Så mycket tid och energi gick åt till interna konflikter, energi som man borde ha ägnat åt annat.

När Reinfeldt så utnämner Kristersson till minister i regeringen har det en oerhört stark symbolisk betydelse för många av oss som var med. Det är det slutgiltiga beviset på att man har vänt blad och gått vidare. Partiet är enat. Precis som det ska vara.

Jag brukar numera, när jag är inbjuden att tala för den nya generationen MUF:are, ta upp denna historia som en synnerligen sedelärande historia. Lär av de misstag som andra gjort, så slipper man uppleva det själv. Hitta kompromisser hellre än att strida in absurdum. Man spelar ju i samma lag. Bästa sättet att förstöra en organiationen är nämligen att ägna sig åt falangbråk. Utöver de kortsiktiga fördelar man möjligen kan nå, så får man leva länge med konsekvenserna.

Så från en som på den tiden det begav sig var "reinfeldtare" kan jag bara konstatera att det värmer i hjärtat när Ulf Kristersson tar plats som minister i regeringen. Det gamla såret har växt igen.

Enighet ger styrka.

 

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

MUF-ordföranden på besök i Umeå

Av , , 1 kommentar 9

Igårkväll var jag och lyssnade på Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande Niklas Wykman, som talade inför några av våra aktiva MUF-are på partiexpeditionen i Umeå. Wykman talade om viktiga frågor inför valet och varför det var så viktigt att engagera sig.

Han besöker Västerbotten under två dagar, och kommer idag att vara och kampanja bl.a. utanför Ålidhems Centrum på förmiddagen. Senare åker han vidare till Skellefteå. 

Från partiets sida är vi mycket tacksamma för den tid och alla de insatser som vårt ungdomsförbund lägger ned ute på skolor och universitet, och i övriga kampanjer.

Nu liksom tidigare går MUF i frontlinjen.