Etikett: Norra länken

Svar på fråga ang ev cykelbana längs Norra länken

Av , , 1 kommentar 11

Nedan kommer en replik som är publicerad i dagens VK. Som grundregel sedan några år, så väljer jag att även lägga upp mina insändare och debattartiklar här på bloggen, för de läsare som inte prenumererar på papperstidningen.

Det är Trafikverket som har ansvaret för Norra länken

Christer Johansson har frågat oss i VK den 17 oktober varför det inte byggts en cykelväg längs hela Norra Länken . Vi kan börja med att säga att du kan fråga trafikverket för det är de som har ansvaret för detta, både när det gäller planering, byggande och betalande. Det är inte kommunen som har det ansvaret och vi är inte beredda att ta det ansvar som ligger på staten. Vi har inte heller råd att göra detta och har andra cykelvägar som vi har kämpat för att staten ska bygga i minst 10 år.

Trafikverket bygger den här länken främst för att kunna klara av att avlasta den tunga trafiken genom stan som är den stora boven till luftföroreningarna i centrum.

Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S)
Anders Ågren, kommunalråd (M)
 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

En efterlängtad dag – delinvigning av ringleden!

Av , , 2 kommentarer 14

Idag är det en synnerligen efterlängtad dag i Umeås historia.

Efter ett arbete som pågått sedan 1980-talet, med många bakslag, överklagningar och turer så ska vi äntligen få vara med om delinvigning av ringleden: den norra och östra länken av ringleden runt staden står färdig att tas i bruk.

Bl.a. så får E4:n får en ny sträckning öster om stadens centrum och den genomfartstrafiken dras därmed utanför centrum. 75 procent av ringleden är nu färdig. Sedan återstår den västra länken som fortfarande ligger några år framåt i tiden, vad gäller färdigställandet.

Alliansregeringen beslutade 2008 om en omfattande infrastruktursatsning, den s.k. närtidssatsningen och Umeåprojektet fanns med som ett av dessa objekt. Umeåprojektet är en investering på totalt cirka 1,89 miljarder kronor (prisnivå juni 2008) och projektet medfinansieras delvis av Umeå kommun. Till de politiska debattörer som hävdar att regeringen inte bryr sig om Norrland, kan vi idag peka på ett av många konkreta exempel på att Alliansregeringen gör skillnad även för oss.

Utan Alliansregeringens satsning hade vi inte kunnat inviga den norra och östra länken idag.

För Umeå betyder detta mycket. Det kommer bidra till bättre luftkvalitet i centrum, och är samtidigt en förutsättning för stadens framtida tillväxt och utveckling. De enda politiska företrädare som grämer sig över denna fantastiska dag torde vara Umeås vänsterpartister och miljöpartister, men de är i sammanhanget få. Övriga umeåbor inser betydelsen av att de stora genomfartsvägarna dras utanför centrum.

En härlig dag – på återhörande!