Etikett: ny stad

8 av 10 umebor positiva!

Av , , 5 kommentarer 10

Nedanstående insändare har jag fått publicerad i dagens VK:

8 av 10 umebor positiva till höga tillväxtambitioner!

Det finns olika uppfattningar om Umeås framtida utveckling och detta speglas just nu i en intressant artikelserie i VK. Bland befolkningen finns det en positiv syn på fortsatt tillväxt. I en opinionsundersökning (VK 24/5) är 78 procent positiva till det omdebatterade befolkningsmålet på 200.000 invånare senaste år 2050.

Därmed kan vi en gång för alla avliva myten att umeborna är tillväxtfientliga. 8 av 10 applåderar alltså våra höga befolkningsmål. Detta glädjer mig särskilt, då det var vi moderater som lyfte frågan om höjda tillväxtambitioner i samband med ett fullmäktigemöte i november 2007.

Nyckeln till framgång är att göra Umeå till en ännu mer attraktiv stad än idag. Vi måste kunna erbjuda en miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Det handlar om allt ifrån tillgång till jobb, skola i toppklass, positivt företagsklimat till attraktiva och trygga bostadsområden. Och såklart mycket mer. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

 I valet 2010 gick (M) till val på att "bygga stad" i Umeå. En stor del av den kommande befolkningstillväxten ska ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Även detta får stöd i opinionsundersökningen. 55% är positiva till att bygga höghus i centrala delarna. Det förslag till fördjupad översiktsplan som KF kommer att ta beslut om under 2011, uppfyller i många delar dessa ambitioner.

8 av 10 umebor vill att staden ska växa starkt även fortsättningsvis. Det är uppmuntrande läsning för oss som jobbar för såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Tillväxt är en garant för vår gemensamma välfärd: skola, vård och omsorg.

 Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

Umeborna säger JA till Umeås tillväxtambitioner!

Av , , 1 kommentar 9

Umeborna säger JA till Umeås befolkningsmål på 200.000 invånare! Ja, så skulle också de braskande rubrikerna kunna låta idag. VK har gjort en rad opinionsmätningar, som alla är intressanta. Men det är tyvärr, som jag tidigare konstaterat, tydligen en tvingande regel att lyfta fram de negativa rubrikerna. Men det är ju en fråga för media själv.

Målet om 200.000 invånare senast år 2050 visar sig ha ett ännu starkare stöd än tidigare. 8 av 10 umebor tycker att det är en bra målsättning. Därmed kan vi avliva myten om att umeborna är negativa till det starka fokus på tillväxt, befolkningsökning etc som har debatterats och diskuterats under senare år. De som vill bevara Umeå som det är idag, eller drömmer sig tillbaka till 1950-talets småstad är i tydlig minoritet. Umeborna vill se ett starkt växande Umeå!

Likaså är umeborna positiva till att förtäta och bygga höghus i centrala Umeå. Även det en viktig signal, om att det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen är på rätt väg. Även en signal om att vi ligger helt rätt när vi arbetar för att bygga en tät stad, där fler människor kan bo centralt. Bra för miljön!

Däremot är en stor andel negativa till en flytt av nuvarande stadsbibliotek. Kanske har vi varit dåliga på att förklara vikten av att flytta biblioteket. Och att biblioteket faktiskt kommer att få bättre och modernare lokaler. Kanske har vi varit dåliga på att göra kopplingen mellan projektet "Staden mellan broarna" och ett Stadsbibliotek som en förutsättning – utifrån kommunens sida – för byggandet av kulturhuset. Men det förändrar inte det faktum att det parti jag representerar, moderaterna, tycker att det är ett bra beslut att flytta stadsbiblioteket.

Nu iväg på möte. Måste dock avsluta med att berömma Komatsu Forest, som visar vägen genom att donera hela 35 miljoner kronor till Dragonskolan. Pengarna finansierar ett nytt teknikcentrum. Storslaget och imponerande. Heja Komatsu!