Etikett: nya jobb

Nya jobb till Umeå med ekobrottsenhet

Av , , Bli först att kommentera 15

Folkbladet skriver idag om det nya kontor inom ekobrottsmyndigheten som kommer att öppna i Umeå. Avsikten är att verksamheten ska vara igång den 1 juli 2013, även om det kanske inte hinner byggas ut i full skala tills dess. Processen med rekrytering av personal, och letandet efter lämpliga lokaler, har påbörjats när det formella beslutet nu har tagits.

Det här blir en tydlig förstärkning av utredningsresurserna för ekobrott. För Umeås del innebär det att vi stärks ytterligare som centrum för rättsväsendet i norra Sverige.

Enligt uppgifterna i tidningen kan det röra sig om 20-35 nya jobb till den nya enheten i Umeå. Vi brukar ju annars vara snabba på att uppmärksamma om ett lokalieringsbeslut går emot oss – nu kan vi glädja oss över ett lokaliseringsbelsut som stärker Umeå och vår region. Tummen upp!

Sänkt moms ger nya jobb

Av , , 9 kommentarer 11

"Sänkt moms ger nya jobb" – ja, så lyder rubriken till en av artiklarna i dagens Västerbottens Folkblad. Och så är det.

Den 1 januari sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Det ger nu effekt. Exempelvis så nyanställer Rex Bar och Grill i Umeå, samtidigt som de sänker lunchpriset med tio kronor. Bilden ovan just från en annons som Rex satt in i lokalpressen. Även Frasses och McDonalds har flaggat för nyanställningar och prissänkningar. Fler lär följa.

Regeringens momssänkning ger effekt.

Nyföretagandet ökar i Västerbotten mm

Av , , Bli först att kommentera 9

Trevliga siffror i dagens morgontidningar. Nyföretagandet fortsätter öka i Västerbotten. I augusti en ökning med 15% jämfört med samma månad förra året, och mellan januari och augusti 2011 så är det en ökning på 21% jmf år 2010.

När det gäller intagningen vid Umeå Universitet så är det nytt rekordår tydligen. 37 000 studenter, vilket är en ökning med ca 8000 studenter. Det är en ökning med 27% sedan år 2008 (!).

Nu full fart. Strax väntar dagens första möte. Vi hörs!

Nyföretagandet upp i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 10

Enligt en artikel i dagens VF har nyföretagandet i Västerbotten ökat med 21,8 procent sedan årsskiftet. Tydligen kan man också se att det är många yngre som vågar pröva sina vingar och starta eget. I juli ökade antalet nya företag med 46,8 pocent jämfört med samma månad förra året.

Full fart på nyföretagandet i Väserbotten alltså! Det går åt rätt håll.

Viktigt med god planberedskap för handeln!

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens VK skriver jag på insändarplats om vikten av god planberedskap för handeln. Inte minst därför är det viktigt med det nya planerade handelsområdet Entré Syd i Umeå.

 

Viktigt med god planberedskap för handeln!

Det har i massmedia höjts vissa kritiska röster mot det nya planerade handelsområdet "Entré Syd", som finns med i förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Umeå. Kritikerna menar att handeln ska koncentreras till färre platser.

Från moderaterna har vi under lång tid drivit linjen att företag som vill etablera sig i Umeå ska kunna erbjudas olika platser att välja mellan. Vill ett företag etablera sig på Ersboda ska det finnas tillgänglig mark där att tillgå, vill man ligga på Klockarbäcken eller Strömpilen ska det finnas möjlighet där.

Från moderaterna är vi positiva till att kommunen i den framtida planeringen möjliggör handelsetableringar på Entré Syd, om det finns företag som vill etablera sig just där. Det är också av den anledningen som vi under många år drivit frågan om att skrota den kommunala handelspolicyn, eftersom den inskränkte etableringsmöjligheterna för företag som ville etablera sig i Umeå. Det är konsumenterna som ska avgöra om en företagsetablering är lyckad eller inte. Och detta gör de genom sitt val av var man handlar.

Om Umeå ska fortsätta växa och utvecklas är det viktigt att vi kan attrahera fler företag och därmed nya arbetstillfällen. God planberedskap för handelsetableringar är A och O i det avseendet. Nu är vi på rätt väg.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Arbetslösheten minskar i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 9

Läget på arbetsmarknaden förbättras konstant, efter den hårda lågkonjunktur som drabbade Sverige och övriga världen.

I Västerbotten går nu utvecklingen glädjande nog snabbare än väntat, då arbetslösheten minskar i rask takt, antalet varsel minskar och antalet nyanmälda lediga jobb ökar. Antalet öppet arbetslösa har på ett år minskar med 2000 i länet, enligt en artikel i dagens VK.

 

Rut- och Rot skapar många nya jobb i Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 14

I dagens VK kan vi läsa om en omfattande studie som presenteras av Företagarna, beträffande effekterna av Rut- och Rotavdragen. På nationell nivå har de under föregående år resulterat i 25 000 nya jobb.

I Västerbotten har det skapats 500 nya jobb, varav mer parten i Umeå. Dock har det lett till nya jobb i varje kommun i Västerbotten. Företagarna konstaterar att avdragen varit lönsamma för staten, och att för varje krona i avdrag kommer 1,5 – 2 kr tillbaka till staten i form av skatter och arbetsgivaravgifter.

Som sagt: Rut- och Rotavdragen resulterar i nya jobb.

Ökad handel positiv för Umeås tillväxt!

Av , , 5 kommentarer 10

I både VK och VF kan vi nu på morgonen läsa om kommande satsningar på handelsområdena i Umeå. På Ersboda storsatsar Konsum Nord på Coop Forum, med ombyggnationer och tillbyggnader på 160 miljoner kronor. Det finns också långt gångna planer på att bygga på och utveckla Kungspassagen i centrum, liksom utökningen av Strömpilens handelsområde. För att nämna några av kommande satsningar.

Vi vet sedan tidigare att det saknas ett antal butikskedjor i Umeå. I en kommentar konstaterar Erik Sandemo, Svensk Handel, att över 100 kedjor har etablerat sig i Sundsvall medan motsvarande siffra för Umeå är 75. Det visar att det finns en uppenbar potential för handeln i Umeå att utvecklas mer.

För oss politiker gäller det att skapa så goda förutsättningar som möjligt för handelsföretag att etablera sig här och växa. Det innebär nya jobb och ökade skatteintäkter. Handel föder handel. Det är bra för kommunens tillväxt!

Välkommen NetOnNet!

Av , , 2 kommentarer 6

Vi kan läsa på vk.se att NetOnNet ska öppna butik i Umeå och invigningen ska ske hösten 2011. Det är positivt och kommer leda till ytterligare arbetstillfällen i Umeå. Enligt uppgift 30 nya jobb. Mycket bra!

Samtidigt som vi applåderar en ny etablering väcker det frågor om var kommande etableringar ska kunna ske i vår kommun. Sedan en tid tillbaka är det brist på attraktiva tomter för handel, och många företag som är intresserade har problem med att finna de lägen som de vill ha. Och (S) har hittills uppvisat ett förbluffande ointresse för brisen på tomtytor för handel.

Från Alliansen har vi föreslagit att Umeå kommun måste skapa sig en bättre planberedskap för att kunna tillmötesgå de företag som vill komma till Umeå och öppna nya butiker. Så sent som i samband med fullmäktigesammanträdet i juni röstade socialdemokrater och övriga vänsterpartier nej till vårt förslag om bättre planberedskap och att öppna upp för mer handelsytor i Umeå.

För det krävs helt uppenbart en Alliansseger i Umeå i höstens val.