Etikett: öppenhet

Moderater på Umeå Pride

Av , , 2 kommentarer 16

Igår var det inte bara kick-off för moderaternas höstkampanj, utan även Umeå Pride och Pride-paraden.

Moderaterna i Umeå var som vanligt representerade, och på bilden ovan ser ni några av oss moderater som gick i paraden. Här var det samling i Döbelns park innan paraden. Vi hade även besök av två representanter från förbundsstyrelsen för Öppna moderater – moderaternas hbt-förbund.

Umeå anses generellt vara en öppen och tolerant stad, men det finns alltid mer att göra. I stort som smått. Frihet, öppenhet, tolerans, mångfald, likabehandling och individens rätt – det är sådant som vi vill manifestera. Inte bara denna dag utan alla dagar!

Twittra eller ”göra upp i bastun”? Västerbotten eller Norrbotten?

Av , , 1 kommentar 12

Mikael Hansson skriver idag på sin blogg ett mycket läsvärt inlägg om huruvida den kommande landshövdingen i Västerbotten – vem det än blir – kommer att fortsätta att twittra och blogga på det vis som Chris Heister gjorde. För detta var onekligen en tillgång.

Öppenhet och delaktighet är ett framgångsrecept. Det är den väg vi i Västerbotten skall välja!

I vårt norra grannlän ser det annorlunda ut.

I Norrbotten finns det de som vill göra tvärtom. Som trivs bäst när gubbarna gör som man alltid gjort i Norrbotten – man gör upp i bastun. Som väljer slutenhet istället för öppenhet. För er som inte gjort det ännu kan jag rekommendera läsning på Norrbottens-Kuriren, kring den uppblossade  "bastudebatten".

Norrbotten är ett län som tappar invånare år efter år, trots hög svansföring i olika sammanhang. Många har genom åren ifrågasatt den kvinnosyn som finns bland många i Norrbotten. Tyvärr är det fortfarande så att kvinnor ”göre sig icke besvär” på många områden, inte minst på ledande befattningar. Män söker män till attraktiva uppdrag och jobb, inom område efter område. Lite skämtsamt brukar man säga att de viktiga frågorna ”görs upp i bastun”, där karlarna kan sitta ostörda.

I vårt norra grannlän har det nu brutit ut en rejäl debatt, sedan Norrbottens länsturistchef skrivit ett formellt brev till regeringen, och på fullt allvar kräver att den nye landshövdingen som snart ske utses måste gilla att bada bastu. (!!!!)

OBS! Inget skämt!

Det är ett formellt brev, där paralleller dras till president Urho Kekkonen i Finland, och hänvisningar till viktiga beslut som tagits när man sitter i bastun och överlägger. I brevet står det också ” Om den nya landshövdingen inte gillar att basta så blir det svårt för den personen och direkt impopulärt när landshövdingen färdas i Tornedalen."

Ja, herrejisses. Är det någon som kan vara förvånad över varför kvinnor flyr Norrbotten? Med den kvinnosyn som öppet marknadsförs där, så finns det heller ingen större plats för kvinnor med ambitioner.

Jag är stolt över att Västerbotten har valt en diametralt annorlunda strategi. I Västerbotten har vi insett att det allra viktigaste vi kan göra för en långsiktigt positiv utveckling för vårt län, är att få kvinnor att trivas i länet. I Västerbotten är en av våra viktigaste slutsatser att göra vårt yttersta för att skapa livsmiljöer där kvinnor trivs. För dit kvinnorna flyttar – dit följer också männen efter. Ungefär så går resonemanget numera, även om vi har haft vår beskärda del av mansschauvunism genom åren.  Här har vi steg för steg börjat göra upp med gammal unken ”machokultur” och jobbar varje dag på att rensa bort gammalt bråte som på sina håll lever kvar.

Så vill en region växa gäller det att bli attraktiv för kvinnor, och i synnerhet de unga kvinnorna. Det är en av de tunga strategiska slutsatserna inför framtiden som vi i Västerbotten har dragit, oavsett politisk tillhörighet.

I Västerbotten gör vi tummen upp för kvinnor på ledande positioner. Och ja, för att återknyta till Mikael Hassons inlägg så föredrar vi en öppen landshövding som ger transparens till beslut. Som uppmuntrar delaktighet.

Bastukulturen då? Inget fel på den som gillar basta i privata sammanhang (det är skönt att basta), men ett län skämmer verkligen ut sig om man på fullt allvar menar att officiella möten, sammanträden och överläggningar med ledande personer skall ske i bastun. Vilket himla skämt!

Så bastukulturen får gärna Norrbotten behålla. Och då kan gubbarna sitta där och se kvinnorna fly länet.
 

Så vilken utvecklingsstrategi väljer vi? Öppenhet eller slutenhet? Västerbotten eller Norrbotten? Valet borde vara enkelt! 🙂

 

Twitter, facebook m.m. bryter ned traditionella hierarkier

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens Västerbottens Folkblad har jag fått följande insändare publicerad:

 

Sociala medier bryter ned hierarkier

 

Det är positivt att lokalmedia med jämna mellanrum lyfter fram och belyser de sociala medierna, som alltmer spelar en stor roll i den offentliga debatten.

Inte minst VF:s chefredaktör Daniel Nordström är mycket aktiv på sociala medier och bidrar därmed till att massmedia är "med på tåget". Vi ser med användandet av s.k. sociala medier en utveckling som bryter ned befintliga hierarkier, även lokalt i Umeå och övriga delar av länet.

Sociala medier bidrar till att ge ökad insyn i nationell och lokal politik. För egen del använder jag bl.a. facebook, twitter och instagram. Utöver detta bloggar ju jag och flertalet övriga gruppledare på sedan ett antal år tillbaka. Förr var den politiskt intresserade tvungen att förlita sig på någon enstaka insändare i tidningen, samt journalisternas referat från fullmäktigesammanträden och presskonferenser. Nu går det istället att mer eller mindre i realtid följa de politiker man finner vara intressanta.

Steget att kontakta politiker har också blivit "kortare". På samma sätt finns det möjlighet för de partier och politiker som intresserar sig för den nya tekniken, att föra politiken närmare dem det berör. Moderaterna i Umeå har exempelvis en egen twitteranvändare – likså folkpartiet. Sen kan ju vän av ordning hävda att allt som skrivs på facebook och andra ställen inte är särskilt intressant. Må så vara. Men du väljer ju själv om du vill följa en politiker eller inte.

Det är just möjligheterna jag vill lyfta fram. Det är ingen tvekan om att hierarkier bryts ned i snabb takt. Avståndet mellan politiker och väljare blir mindre tack vare sociala medier, bloggar och annat. Informationen till väljare är bredare och mer omfattande än någonsin tidigare.

Jag hoppas att Umeås politiker och partier kan fortsätta gå i bräschen för att vara tillgängliga och öppna. Även Umeå kommun måste sträva efter att använda den nya tekniken på bästa tänkbara sätt för invånarnas bästa. Med sociala medier har vi fått ett utmärkt verktyg för att göra den demokratiska processen mer transparent. Det är sannerligen en positiv utveckling!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Sociala medier bryter ned hierarkier – även lokalt

Av , , Bli först att kommentera 7

I helgen var det ett intressant dubbeluppslag i VK om sociala medier, där man bl.a. jämförde facebook och twitter. Klart läsvärd artikel.

För egen del använder jag såväl facebook, twitter, instagram som Google+ (även om den sistnämnda hittills inte gett särskilt mycket). Utöver dessa bloggar jag ju på VK sedan ett antal år tillbaka också.

Jag kan bara konstatera att de s.k. sociala medierna har betytt mycket för utvecklingen, informationsinhämtning och nyhetsflödet i vår omvärld. Likaså bidrar de social medierna till att ge ökad insikt i nationell och lokal politik. Förr var den politiskt intresserade tvungen att förlita sig på nån insändare i tidningen då och då, samt referat från fullmäktigesammanträden och presskonferenser. Nu går det istället att mer eller mindre i realtid följa de politiker man finner vara intressanta. Steget att kontakta politiker har också blivit "kortare". På samma sätt finns det möjlighet för de partier och politiker som intresserar sig för den nya tekniken, att föra politiken närmare dem det berör.

Hierarkier bryts ned. Avståndet mellan politiker och väljare blir mindre. Informationen bredare och mer omfattande än någonsin. Det är sannerligen en positiv utveckling!

Bara sedan i lördags då artikeln publicerades har jag noterat en ökad tillströmning av "följare" på twitter. Misstänker att det finns en koppling till artikeln och att såväl jag som Holmlund omnämndes med våra användarnamn. Än så länge är det inte så många som använder twitter jämfört med facebook men jag tror att insikten om det positiva med twitter kommer att sprida sig.

Välkommen att följa mig på twitter: sök efter @andersagren

 

Umeå ska kännetecknas av en fri och öppen debatt!

Av , , Bli först att kommentera 13

I dagens VK har jag följande replik till Olof Kleberg införd på debattsidan:

 

Umeå ska kännetecknas av en fri och öppen debatt!

Olof Kleberg skriver i VK (24/8) om synen med på yttrandefrihet och meddelarfrihet i Umeå kommun. Han ställer i sammanhanget en fråga till mig som moderat kommunalråd, om vad jag anser om Holmlunds (S) syn på bl.a. meddelarfriheten.

För mig är det självklart att Umeå ska präglas av öppenhet och en fri debatt. Åsikter ska kunna brytas mot varandra – idéer, åsikter och ideologier ska ventileras öppet innan det sedan är dags för beslut. Yttrandefrihet, tryckfrihet och meddelarfrihet är för mig självklarheter. Ingen ska behöva oroa sig för att jag efterforskar om han eller hon har läckt något till pressen. Det skulle aldrig falla mig in.

Men om jag får veta en sak i förtroende, oavsett om det gäller politik eller något annat, så behåller jag det för mig själv. Det är för mig också en självklarhet och en hederssak. Detta är inte särskilt kopplat till politik, utan en mer allmänmänsklig hållning och vi möter det i alla livets skeenden och sammanhang. Hur är du som människa?

Min förhoppning är att Umeå i ännu högre grad än idag ska präglas av en fri och öppen debatt. Där alla ska känna sig välkomna i den offentliga debatten utan oro för repressalier eller annat. Vi har tyvärr genom årens lopp sett exempel på motsatsen. Från moderaternas sida råder ingen som helst tvekan om hur vi ser på yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå