Etikett: osund konkurrens

Nej till snedvriden konkurrens i Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 12

Umeå kommun hamnar ofta dåligt till när undersökningar genomförs bland de lokala företagarna, beträffande hur de upplever konkurrensen från kommunens egna verksamheter gentemot de privata företagen. I senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå på en av de värsta placeringarna i landet i den kategorin: plats 271 av 290 kommuner.

I dagens VK kan vi läsa om ett sådant exempel. Företagaren Joachim Östergårds, Protractor Sverige AB, som upplever just sådan osund konkurrens. Östergårds företag har en specialinriktning på mätning just inom bygg- och anläggningssektorn, och sysslar med utsättningsarbeten vid bygglov. Detta kan göras av både Umeå kommun och privata företag.

Men problemet är att kommunen "styr" kunden att använda deras tjänster. Upplevelsen är att företaget motarbetas på alla plan av kommunen, via utformningen av informationen på hemsidan, pålägg med oklara administrativa avgifter etc.  Umeå kommun skulle således utnyttja sin ställning och konkurrera på ett sätt som strider mot lagen, med ett privat företag. Kritiken bekräftas delvis i dagens nummer av VK.

Det här måste åtgärdas! Umeås tillväxt är beroende av ett positivt företagsklimat, där vi från kommunens sida ska underlätta för företagare att arbeta – de ska inte motarbetas!

Från moderaterna och övriga Allianspartier har vi nyligen lämnat in en motion med förslag på att utreda förekomsten av s.k. snedvriden konkurrens, och att man sedan ska återkomma med förslag på hur dessa i så fall kan undanröjas.

För Protactor är ett företag som råkat ut för det. Det finns betydligt fler exempel, och alla vågar inte heller gå ut offentligt med kritiken för en oro att det ska straffa sig i ett senare skede. Så kan vi inte ha det.

Jag hoppas att de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet denna gång kan rösta ja till vårt förslag. Vid ett tidigare tillfälle fick vi inte bifall till vårt förslag vilket är uppenbaert olyckligt. För det finns mycket att göra för att åstadkomma att bättre företagsklinmat i Umeå. Att få bort osund konkurrens är en sådan åtgärd.

 

Viktigt att vara ute och träffa företagare

Av , , 4 kommentarer 13

Idag skriver Karina Folkesson om  företagsklimatet i Västerbottens kommuner, och den kommunranking som publiceras av Svenskt Näringsliv i maj. Undersökningen har ju blivit den "tyngsta" inom sitt område och något som nästan alla kommuner i landet nu använder sig för att jämföra och utveckla sig.

I Umeå fortsätter tyvärr det styrande partiet med Lennart Holmlund (S) i spetsen att strunta i undersökningen och vilka lärdomar man kan dra. Tvärtom blir socialdemokraterna lika vansinniga varje gång resyultatet publiceras.

En av de viktigaste slutsatserna för att skapa ett bättre företagsklimat, oberoende egentligen av vem man pratar med, är att politiker och tjänstemän måste vara ute och träffa företagare ofta. Att inbjuda till dialog, att få höra synpunkter på vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt i den egna kommunen. Och hur kommunen kan bli bättre på att ge goda förutsättningar för etablerade och nya företag.

Igår var vi från näringslivsutskottet ute på en rad intressanta företagsbesök: Nymans Däckservice, Smidesproffsen, Aptum AB, Tryggsystem i Umeå AB och  Z-Profil. Vi fick många bra synpunkter, bl.a. en diskussion om osund kommunal konkurrens, vilket i alla fall jag tar med mig i det fortsatta arbetet.

På återhörande!

 

Maffiametoder (S) när Holmlund vill kasta ut Rex från Rådhuset

Av , , 6 kommentarer 67
Kommunalråd Lennart Holmlund (S) vill vräka restaurang Rex ur dess nuvarande lokaler i gamla Rådhuset, som ägs av kommunen. Hotet kom under gårdagens sammanträde och upprepades sedan under presskonferensen.

 

Frågan är bara varför? Inget ärende som vi hade igår på mötet hade med Rex att göra – tvärtom gällde frågan osund konkurrens i Umeå och fokus var på Folkets Hus och dess restaurang/nattklubb Teatercaféet.

 

För två år sedan beslutade kommunstyrelsen att en oberoende utredning skulle göras kring huruvida kommunen ägnar sig åt osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Resultatet har nu presenterats.

 

I en rapport från Ernst & Young konstateras bl.a. att  en kommun i princip inte ska ägna sig åt att driva restaurangverksamhet i konkurrens med näringslivet. I rapporten föreslås bl.a. att föreningsstämman för Folkets Hus ska kunna upphandla utförande och drift av restaurangverksamheten, just för att minska risken för konkurrensstörning. Organisationen Företagarna har också granskat frågan om osund konkurrens i Umeå, och även deras rapport föreslog nyligen att restaurangverksamheten hos Folkets Hus borde lägga ut på privata aktörer.

 

Detta var alltså anledningen till att Allians för Umeå igår föreslog att driften av TC skulle läggas ut på privata aktörer, allt med stöd i den utredning som kommunen själv har beställt.

 

Men det är då det obehagliga inträffar. På samma sätt som tidigare – när Folkets Hus och Teatercaféet kommit upp till diskussion utifrån näringsidkarnas kritik om osund konkurrens – så HOTAR Holmlund med att då ska minsann Rex kastas ut ur sina nuvarande lokaler i Rådhuset. Han hävdar likasom tidigare år att det avtal som kommunen har med Rex är för generöst, och dessutom ska kommunen inte hyra ut lokaler till privat verksamhet. Alltså ska Rex kastas ut. Intressant att detta tydligen bara gäller Rex, och inte andra aktörer som kommunen hyr ut lokaler till.

 

Men det riktigt sjuka är att frågan kring Rex och dess hyreskontrakt bara blir ett ”problem” när vi i Alliansen eller någon privat aktör nämner Folkets Hus. Vore det nåt fel på Rex hyresavtal så borde det göras om hur som helst, det har ju inget att göra med Folkets Hus! Då kunde Holmlund ha rättat till det för flera år sedan. Men han gör det aldrig. Det dyker bara upp som ett hot när Folkets Hus kommer på tal.

 

Så fungerar det socialdemokratiska styret i Umeå. När några privat näringsidkare säger något som det ledande kommunalrådet inte gillar, så ska deras verksamhet krossas. När Alliansen driver en linje som går tvärsemot vad (s) tycker – ja, då ska privata företagare straffas.

 

Genom hot, ja rena maffiametoder, ska debatten i Umeå tydligen strypas till varje pris. Men nu räcker det. Och att Lennart Holmlund i dagens VK dessutom avfärdar alla privata krögare och näringsidkare i Umeå som ”gnälliga näringsidkare” är bara tragiskt.

 

Är det någon som blir förvånad över att så många företagare anser att vi har ett dåligt företagsklimat i Umeå?