Etikett: överskott

Inget hyckleri

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens Västerbottens Folkblad har jag fått följande replik publicerad:

 

Inget hyckleri

I en anonym insändare i VF (29/2) angrips jag och moderaterna för att vara hycklare, efter ett inlägg där jag poängterade på att vi måste ha ett starkt skyddsnät för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva. Detta utifrån debatten kring missbruk och synen på sångerskan Whitney Houstons knarkmissbruk.

Tyvärr känns det mest som att insändarskribenten angriper en gammal vanföreställning av moderaterna. Vi beskrivs som ett kallt parti som driver linjen ”sköt dig själv och skit i andra”. Det påstås också att vi har sänkt statsbidragen till kommuner och landsting.

Sanningen är att ingen regering har gett så höga statsbidrag till kommuner och landsting som vår nuvarande Alliansregering. Den svenska kommun- och landstingssektorn under senare år gjort rekordöverskott, bl.a. tack var de ökade statsbidragen från staten.

Så är man missnöjd med sjukvården, äldreomsorgen eller för den delen det sociala skyddsnätet på orten där man bor ska man vända sig till det eller de partier som styr i den egna kommunen. Att skylla på Alliansregeringen håller inte, då den har gett kommunerna synnerligen goda förutsättningar att fullgöra sina åtaganden.

Låt mig avslutningsvis upprepa: Det behövs skyddsnät som ger trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur problemen. Det är en god moderat politik.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Ekonomiskt överskott även 2011

Av , , 2 kommentarer 13

Som väntat så går Umeå kommun mot ett starkt ekonomiskt resultat för år 2011. Igår behandlade kommunstyrelsen Delårsrapporten januari-augusti 2011, och prognosen pekar på ett plus vid årets slut på +139 miljoner kr. Inkluderar vi hela kommunkoncernen (med bolagen) så blir resultatet +254 miljoner kr.

Vi kommer inte upp i All-time high-resultatet från tidigare år, men det är ett starkt resultat. Utsikterna för 2012 och 2013 ser dock inte lika gynnsamma ut som vi tidigare har trott.

Vi lär få anledning att återkomma i hanteringen av de förväntade överskotten för detta år. Bl.a. kommer det att behövas ytterligare medel till kollektivtrafik och pensioner.

Läget för kommunerna

Av , , 3 kommentarer 8

I dagens VF svarar jag på en av Lennart Holmlunds debattartiklar apropå läget för de svenska kommunerna. Jag konstaterar att kommuner och landsting gjort starka resultat två år i rad, nu senast rekordöverskott, och att även prognoserna för överskotten år 2011 skrivs upp.

 

Sluta svartmåla verkligheten, Holmlund

S-kommunalrådet Lennart Holmlund fortsätter i VF (21/1) att beskriva läget för den svenska ekonomin i så dystra termer som möjligt. Men verkligheten talar ett annat språk. Landets kommuner och landsting gör rekordöverskott, och det vet rimligen de socialdemokratiska kommunpolitikerna också.

Holmlund anklagar regeringen för att ha skönmålat sina prognoser, och höjer ett varningens finger för att det nu kommer att drabba välfärden. Suck, suck.

Svensk ekonomi beskrivs internationellt som Europas tigerekonomi. Förra veckan sade OECD:s generalsekreterare att ”den svenska ekonomin är lika stark som Pippi Långstrump” och konstaterade att Sverige är en ö av välstånd i annars mycket osäkra vatten. Starka statsfinanser, och med en ekonomisk tillväxt som är oerhört kraftfull. Har Holmlund missat detta?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i december en rapport om läget för kommunsektorn, som redovisar starka resultat för andra året i rad. För 2010 visar resultatet på plus 19 miljarder. För år 2011, som Holmlund oroar sig för, visar bedömningen att det ser bättre ut än vad man tidigare trodde. Ett överskott för sektorn på sju miljarder 2011 jämfört med tre miljarder i tidigare prognos.

Tack vare ett bra utgångsläge blir det alltså överskott i kommunsektorn även 2011. Men trots att Lennart Holmlund tar ut extremt hög kommunalskatt av umeborna, så ropar han ändå på mer pengar från Alliansregeringen år efter år. Kanske han borde fundera på hur han hushåller med de resurser han redan förfogar över?

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Alliansen prioriterar välfärden

Av , , Bli först att kommentera 9

Alliansen har under den här mandatperioden prioriterat välfärdens kärna. Den välfärdens kärna, som varken Lennart Holmlund (S) eller Lars Ohly (V) gillar att vi Alliansföreträdare talar om.

Men det är ett faktum. Stora resurser har tillförts kommuner och landsting. Totalt har kommunsektorn tillförts 38 miljarder kronor i nivåhöjning 2010 jämfört med 2006. För att stötta kommuner och landsting i den ekonomiska krisen har sektorn i år tillförts 17 miljarder kr i tillfälligt statsbidrag. Från 2011 tillförs en permanent höjning av statsbidragen på 5 miljarder kronor.
 
Utöver detta meddelade regeringen igår att kommunsektorn tillförs ett tillfälligt statsbidrag på 3 miljarder kronor 2011. Det är resurser som ska gå till att värna kommunala kärnverksamheter, som sjukvård, omsorg och utbildning. Totalt innebär satsningen – utslaget över flera år – 9,2 miljarder kronor extra till kommuner och landsting.
 
Därför blir jag lite beklämd när Lennart Holmlund (S) på sin blogg påstår att detta är lögn. Nej, det är inte lögn. Det är fakta. Men jag förstår att sifferuppgifterna inte passar socialdemokraterna så här när vi går in i valrörelsen.
 
Det blir svårt för (S) att anklaga regeringen för att inte värna kommunsektorn, när kommunsektorn gör rekordöverskott samtidigt som Alliansen dessutom nu föreslår extra pengar inför 2011.

Det går bra för Sverige!

Av , , 3 kommentarer 8

Sveriges ekonomi står mycket stark. Enligt ekonomiska bedömare, däribland Konjunkturinstitutet, kommer Sverige att ha klarat sig bäst under den ekonomiska krisen.

Optimismen i såväl företag som hushåll har nu stigit kraftigt. Läget på arbetsmarknaden håller också på att förbättras. Hörde igår på nyheterna att vårt land förväntas ha den högsta tillväxttakten i EU. Stabila statsfinanser och positiva prognoser för framtiden. Regeringens prioriteringar och stora satsningar på kommuner och landsting under finanskrisen har inneburit att kommunsektorn som helhet gjort stora överskott. Prognosen för 2010 är ännu en rekordnotering

 Socialdemokraternas högljudda angrepp faller alltså platt till marken. Påståendena om att inte ta ansvar för landets ekonomi är ju löjeväckande, anklagelserna om att inte värna kommuner och landsting är rent felaktiga eftersom sektorn gör rekordöverskott. Statsministern har dessutom konstaterat att värnandet av välfärden går före annat, om det skulle bli ytterligare reformutrymme.
 
Som ett brev på posten kommer nu en rad opinionsmätningar som pekar på en tydlig omsvängning bland väljarna, där Alliansen går starkt framåt medan de rödgröna förlorat sitt tidigare försprång.
 
Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik som säkrar välfärden och pensioner, eller en återgång till socialdemokraternas högskatte- och bidragspolitik?
 
Om 87 dagar har väljarna avgörandet i sin hand!

Dags för skatteåterbäring till umeborna?!?

Av , , 2 kommentarer 9

Umeå kommun går mot ett osannolikt bra resultat för år 2010. I år igen, ska väl tilläggas. Det prognostiserade överskottet för hela kommunkoncernen i Umeå – 312 MILJONER KRONOR – motsvarar omkring 1,5 kr i kommunalskatt.

 Resultatet visar flera saker. Dels att regeringen mer än väl har stöttat kommunerna med ökade statsbidrag under krisen (Umeå gör liksom resten av Kommun-Sverige överskott), dels att S-styrda Umeå har för hög kommunalskatt.
 
En prognos är en prognos.
 
Men med den är prognosen skulle man av överskottet kunna ge en rejäl ”skatteåterbäring” till Umeås alla hushåll. Fördelat på Umeås ca 54.000 hushåll skulle det innebära en skatteåterbäring på ca 5700 kr per hushåll. Fördelat på varje invånare skulle det motsvara ca 2700 kr/umebo.
 
Nu är det inte tillåtet att göra på det här sättet, och man kan inte riktigt räkna så heller.
 
Men siffrorna visar en uppenbar sak. Umeås höga kommunalskatt medför att umeborna betalar tusentals kronor för mycket i skatt VARJE ÅR.
2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Stabilt ekonomiskt resultat

Av , , 1 kommentar 9

Igår redovisades Umeå kommuns bokslut för 2009. Kommunen går återigen med överskott. Det blev hela 132,8 miljoner kr i plus.

En stabil ekonomi, trots att Sverige och världen genomgår den värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

Förklaringarna är många. Överskott från vattenkraften, återbetalningar från SKL, sänkta kostnader pga minskade sjukskrivningar etc etc. Att regeringen har kunnat öka statsbidragen trots krisen har naturligtvis också varit en balanserande faktor i sammanhanget. Ni kommer väl ihåg kritiken mot regeringen från (S) om att stödet till kommunerna inte var tillräckligt? Vi kan så här i efterhand konstatera att kommunsektorn i Sverige som helhet går plus, och Umeå är en av alla dessa kommuner med överskott.

Samtidigt vet vi att Umeå, till skillad från flertalet kommuner i landet, har en betydligt högre skatt. I runda tal 400 miljoner kr mer per år får umeborna betala än  kommunmedborgarna i jämförbara kommuner. Utöver detta tillkommer intäkterna från vattenkraften, som förra året slutade på svindlande +157 miljoner kr.

Självklart måste den höga kommunalskatten på sikt sänkas.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Bokslut m.m.

Av , , Bli först att kommentera 6

Kallt idag.

Ska strax promenera iväg till stadshuset där vi börjar förmiddagen med arbetsutskott. På dagordningen står bl.a. Umeå kommuns bokslut för år 2009. Redan nu står det klart att kommunsektorn klarade föregående år betydligt bättre än väntat – flertalet kommuner visar överskott, och i jämförelse med tidigare prognser, ganska stora sådana. Återkommer med kommentarer om Umeås resultat senare.

Läser att det inte verkar bli någon utredning av en sammanslagning mellan Vindeln och Umeå. En moderat motion i frågan avslogs vid gårdagens fullmäktige i Vindeln. Jaja, bara att ta nya tag –  ökad samverkan är hur som helst avgörande för utvecklingen i vår region. Om det sedan "bara" rör sig om samverkan eller om det blir sammangående mellan kommuner får framtiden utvisa.