Etikett: partier

En intressant höst väntar

Av , , Bli först att kommentera 6

Så har allt återgått till det vanliga på den lokalpolitiska fronten. Full fart. Det sedvanliga sommarlugnet övergår i nu högt tempo och vi har en intressant höst framför oss, på många sätt.

Här på stadshuset väntar idag kommunalrådsberedning, och sedan tre sammanträden under dagen. I oktober ska budgeten för Umeå kommun antas, eftersom S och V flyttade fram beslutstillfället i väntan på att regeringen ska presentera sin höstbudgetproposition. Sen är ju frågan om det överhuvudtaget håller i samarbetet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet….det torde visa sig inom kort. Många viktiga frågor kommer behandlas under hösten, bl.a. den om hur vi kan öka bostadsbyggandet i Umeå. Här har vi från Allianspartierna föreslagit att AB Bostaden ska dra sitt strå till stacken genom att öka nyproduktionen av hyresrätter.

De politiska partierna har så smått börjat med sina nomineringsprocesser, eftersom valsedlarna ska fastställas inför valen som sker 2014. För moderaternas del antar vi valsedlarna under hösten, liksom några av de övriga partierna. När sedan laguppställningarna är fastställda påbörjas arbetet med att ta fram valplattformar etc.

Det blir en intressant höst.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Tillåt partisymboler på valsedlarna

Av , , 1 kommentar 10

Det finns ett aktuellt förslag från vallagskommittén om att valsedlarna i allmänna val ska kunna förses med inte bara namnet på partiet, utan även partisymbolen. Det vore en mycket bra förändring – det borde fixas redan till valet 2014!

(bilden ovan från sydsvenskan.se)

I samband med valet 2010 rapporterades om ett antal missförstånd om vilka valsedlar som tillhörde vilka partier. Sådant är naturligtvis inte ok, och allt som kan göras för att tydliggöra skillnaderna mellan olika valsedlar är positivt. Väljarna ska inte behöva ha minsta tvekan om vilket parti de röstar på och en partisymbol, som komplement till partinamnet, är ett mycket välkommet steg. Kommitténs förslag ökar igenkännligheten för väljarna, och risken för förväxling av valsedlar minskar.

Vi fredagens sammanträde med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade vi i ett remissyttrande att tillstyrka den här förändringen, och vi var eniga om att rekommendera att det tillämpas redan i valet 2014!

 

 

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Valfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige i Umeå för första gången. Det är början på den nya mandatperioden, och det ska bli intressant att se hur de kommande åren kommer att bli.

Vid dagens möte väljs partiernas representanter till kommunens olika styrelser och nämnder, och det borde inte bli några konstigheter eftersom partierna har gått samman i valkarteller och fördelat platserna utifrån den styrka man har grundat på antalet mandat.

Under punkten Interpellationer och enkla frågor, så kommer mina två frågor till Lennart Holmlund att diskuteras: dels den om när Umeå kommer att få de nya digitala informationsskyltarna vid stadens infarter, dels frågan som behandlar när kommunen ska ta inriktningsbeslut om Staden mellan broarna.  

På återhörande!