Etikett: rekrytering

Två dagar i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 8

Arbetsveckan avslutades med två dagar i huvudstaden, och för ovanlighetens skull så var det ett snötäckt Stockholm som hälsade oss välkommen. Utöver interna gruppmöten med moderata SKL-gruppen och Alliansföreträdare så hade vi ordinarie styrelsemöte Med SKL på fredagen. Hanterade remisser kring nya karriärtjänster för lärare, där Vänsterpartiet var det enda som hade avvikande uppfattning och var negativa till regeringens förslag. Likaså ärenden om medfinansiering via bro- och vägavgifter, överenskommelser om rehabilitering etc, samt avtalsfrågor. Ärendena spänner som synes över många viktiga områden.

Hann även med ett sammanträde med den partikommitté där jag själv sitter ordförande, nämligen den M-kommitté som har partistyrelsens uppdrag att se över moderaternas nationella, regionala, lokala rekryterings- och nomineringsregler. Vi har skickat ut nuvarande regler på remiss till landets alla moderata länsförbund, och nu har vi fått svar av dessa, samt fördjupat diskussionen kring några områden. Det hinner bli ytterligare en remissrunda med våra ändringsförslag innan vi i mars 2013 ska vi avlägga slutrapport till partistyrelsen.

Det är mycket som skall hinnas med på dygnets 24 timmar så det gäller att vara effektiv 🙂

Men nu är det lördag, och dags att slutföra julklappsinköpen. Trevlig helg!

 

Migrationsdomstolen

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK skriver jag tillsammans med rikdagsledamot Edward Riedl om att alla sakliga skäl talar för att den fjärde migrationsdomstolen ska placeras i Umeå.

Debattartikeln bifogas nedan.

 

En migrationsdomstol i Umeå är bra både för rättsväsendet och staden

Alliansen och Miljöpartiet kom i våras överrens om att inrätta en fjärde migrationsdomstol i Sverige, som skall hantera överklagandeärenden samt asyl- och migrationsfrågor. Syftet är att stärka kompetensen och rättsäkerheten i dessa viktiga ärenden. Domstolsverket har nu förordat att denna domstol skall placeras i Umeå. Även om förslaget skall ut på remiss innan Regeringen fattar sitt slutgiltiga beslut i frågan, så är det glädjande att Domstolsverket har lyssnat på oss som har förespråkat Umeå som placeringsort.

I det liggande förslaget så pekas inte bara på att Umeå rent geografiskt ligger bra till – då över en fjärdedel av alla migrationsärenden härrör från de län som ligger norr om Stockholm – utan också på det faktum att Umeå som kommun bedöms vara en attraktiv plats att verka på för personal med den kompetens som efterfrågas vid den nya domstolen. Detta tror också vi kommer att vara avgörande för att den nya domstolen på lång sikt ska kunna åtnjuta ett stort förtroende.

Umeå är inte bara Norrlands största stad utan har också en stark juridisk närvaro redan idag, där såväl Hovrätten för Övre Norrland som juristutbildningen vid Umeå Universitet, som är en av de högst rankade i hela landet, väger tungt. En fjärde migrationsdomstol i Umeå kommer att ha goda möjligheter att rekrytera personal såväl utifrån som från det egna närområdet.

Alliansen har ända sedan regeringsskiftet 2006 arbetat för att öka rättsäkerheten inom asyl- och migrationsområdet. Med inrättandet av en fjärde migrationsdomstol fortsätter nu det arbetet. Blir den dessutom placerad i Umeå så kommer handläggningstiderna att kunna minska vilket är till gagn både för den enskilde som för samhället i stort, samtidigt som domstolen hamnar nära den ledande befintliga juridiska miljön i norra Sverige. Det är något som skulle gynna såväl Umeå som stad som det svenska rättsväsendet.

Edward Riedl (M), Riksdagsledamot
Anders Ågren (M), Kommunalråd