Etikett: samarbete

Nordmaling är välkommen om de vill

Av , , 5 kommentarer 15

Har tagit del av de synpunkter i media som kommer från bl.a. företagare och politiker i Nordmaling. Man diskuterar ett samgående mellan Nordmaling och Umeå kommun.

Ja, varför inte?

Ett samgående skulle stärka såväl Nordmaling som Umeå. Befolkningsmässigt motsvarar Nordmaling i runda tal kommundelen Holmsund-Obbola som ingår i Umeå kommun. Och det är ju inga som helst problem att slå ihop våra kommuner om man skulle välja den vägen.

Jag säger samma sak som jag sagt tidigare år, när det funnits folk i bl.a. Vindeln och Robertsfors som önskat gå ihop med Umeå:

VARMT VÄLKOMNA, om det är ert önskemål. Vi skulle alla bli vinnare på ett fördjupat samarbete och kanske i förlängningen en sammanslagning.

Vindeln är varmt välkommen till Umeå!

Av , , 2 kommentarer 11

Vindeln ska utreda alternativet att gå samman med Umeå kommun. Jag har tidigare kommenterat frågan, och har samma uppfattning nu liksom tidigare.

Det vore ett mycket välkommet steg om Vindeln ville gå ihop med Umeå. Ju mer samarbete, desto bättre inom Umeåregionen. På sikt måste vi göra de administrativa kommungränserna onödiga för våra kommuninvånare, och jag tror att sammanslagning är ett vettigt steg att ta.

Genom att låta Vindeln vara en kommundelsnämnd inom Umeå kommun så behålls det politiska inflytandet "lokalt" i det geografiska området, samtidigt som man kan nå de fördelar som finns i att ingå i en större kommun.

Det är glädjande att Vindeln nu utreder frågan och gör de bedömningar och överväganden som krävs.

Men för egen del kan jag säga: Vi tar emot Vindeln med öppna armar! Varmt välkomna – tillsammans är vi starkare!

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,