Etikett: Schlingmann

SKL-dagar

Av , , Bli först att kommentera 3

Befinner mig nere i Stockholm på denna månads möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förra gången blev resan inställd p.g.a. askan från vulkanen, men sådana problem fanns inte denna gång.

Jag deltog igår på en särskild träff med några moderata kommunföreträdare, partiets analyschef samt vår partisekreterare. Vi gick igenom opinionsläge och lite om vårt valupplägg. Det blir ett jämnt val – så mycket är säkert.

På gruppmötet på SKL senare på kvällen fick vi besök av justitieminister Beatrice Ask, som berättade om allt arbete som pågår när det gäller att bekämpa brottsligheten och stärka rättsväsendet. Alliansregeringen har levererat sina vallöften, däribland fler poliser, och hårdare straff för grova brott.

Nu väntar vi ivrigt på att få se den rödgröna politiken inom kriminalpolitiken. Blir det att släppa ut brottslingar efter halva strafftiden?
 

Träff med parti- och valledning i Stockholm idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Uppe tidigt denna fredag för att åka ner till Stockholm och partihögkvarteret i Gamla Stan.

På plats är moderaternas partiledning, landets länsordföranden och valledare. Reinfeldt inleder dagen och därefter pratar partisekreteraren Schlingmann om strategi och valbudskap. Vi kommer att mer i detalj gå igenom de olika planerade faserna i valrörelsen och se hur ett antal län lagt upp sin valplanering, däribland mitt eget Västerbotten.

Utöver detta så blir det lite sociala medier, lite Allians.

Allt som allt verkar det vara upplagt för en intressant dag.

Vi hörs!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Det fjärde steget

Av , , 1 kommentar 16

I dagens nummer av Västerbottens Folkblad skriver jag och moderaternas partisekreterare Per Schlingmann om vikten av att värna arbetslinjen och det fjärde steget i jobbskatteavdraget som nu har införts.

Har klippt in debattartikeln nedan, för den som orkar läsa 🙂

 

Nu kommer det fjärde steget i jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget har gjort det enklare för vanligt folk att leva på sin lön i Sverige. Det fjärde steget av avdraget som infördes vid årsskiftet är en av flera viktiga delar i en samlad politik för fler jobb.

Vid årsskiftet infördes det fjärde steget i jobbskatteavdraget och med januarilönen kommer alla som jobbar få ut ytterligare lite mer i lön.

En central del i vår politik för fler jobb har varit att göra det enklare för människor att leva på sin lön i Sverige. Med lägre skatter på vanliga inkomster blir det mer lönsamt att arbeta och fler får möjlighet att konsumera vilket dämpar den ekonomiska krisens effekter. Vi är stolta över att de största skattelättnaderna har gått till personer med små och medelstora inkomster.

För en sjuksköterska i Umeå som tjänar 22 000 kronor innebär det 1571 kronor mer varje månad. Jobbavdragen innebär också att ett vårdbiträde har fått en hel månadslön mer per år att röra sig med. För många kan det betyda att de kan ta med barnen på semester eller att det finns pengar kvar sista veckan varje månad.

Utöver att många får livspusslet att gå ihop enklare när man får behålla en större del av sin lön är jobbskatteavdraget också viktigt för att skapa fler jobb. För att skapa förutsättningar för fler i arbete måste trösklarna sänkas in på arbetsmarknaden. En förstärkning av jobbskatteavdraget är därför särskilt viktig nu när vi ska arbeta oss tillbaka ur finanskrisens spår – inte minst för att hindra arbetslösheten från att bita sig fast på en hög nivå. Genom jobbskatteavdraget ökar även människors inkomster vilket stimulerar konsumtionen och förhindrar att fler jobb försvinner.

Tillsammans med satsningar på omställning och rehabilitering så att människor kan komma tillbaka till arbetsmarknaden och en minskad regelbörda och sänkta egenavgifter för företagare läggs grunden för den långsiktiga återhämtning som kommer att behövas för att skapa fler jobb. Vi gör även stora satsningar på utbildning, bland annat genom att antalet utbildningsplatser utökas. För att undvika uppsägningar i välfärdens kärna har vi dessutom tillfört 17 miljarder till kommuner och landsting.

De förslag som vänsteralliansen hittills presenterat pekar istället på helt andra prioriteringar. Trots tal om fler jobb och fler företag har socialdemokraternas politik fastnat i gamla spår. Riktningen är tydlig – i deras värld är alla jobb inte lika mycket värda och ersättningar och bidrag ska höjas genom att göra det mindre lönsamt för vanligt folk att gå till jobbet. I ledningen för vänsterpartierna har socialdemokraterna valt att byta arbetslinje mot bidragslinje.

Vi moderater och de andra partierna i alliansen tror istället att arbetslinjen är viktigare än någonsin. Att göra det mer lönsamt att arbeta är en viktig del i en samlad politik för fler jobb.

Per Schlingmann, partisekreterare (M)
Anders Ågren, kommunalråd (M) 

1 kommentar
Etiketter: ,

Bra skrivet om sjukförsäkringarna!

Av , , 6 kommentarer 16

Tar mig friheten att klippa in en text av vår partisekreterare Per Schlingmann om diskussionen kring sjukförsäkringarna:

"Vänsterpartiernas förslag till förändringar i sjukförsäkringen är en tydlig återgång till den gamla sjukförsäkringen som placerade tusentals människor i utanförskap och förtidspensionerade 140 personer varje dag.

 Moderaterna och allianspartiernas förändringar av sjukförsäkringen handlar om att se alla de sjukskrivna människor som under flera år vare sig fick rehabilitering eller hjälp tillbaka till ett jobb. Jobb på egna villkor till de som har arbetsförmåga och fortsatt rehabilitering och rätt till stöd för svårt sjuka är grundprincipen för de genomförda förändringarna. För oss är varje människa som går tillbaka till arbete en vinst för såväl den enskilda som för samhället.

   Vid en närmare titt på vänsterpartiernas förslag blir många frågor obesvarade. De hänvisar viktiga delar som rehabilitering till långa utredningar som kommer att pågå långt efter valet och ge väljarna svar först framåt 2014 vad de egentligen vill.

 Vänsterpartierna kan heller inte svara på hur deras förslag ska finansieras. När målen om hur många som ska koma tillbaka ersätts med passiva ersättningar kan vi konstatera att det kommer att kosta 3 miljarder kronor. Vem som ska betala den notan ger Mona Sahlin inget svar på, utan låter högen med ofinansierade löften växa. Att hon höjer skatten för låg – och medelinkomsttagare är redan klart.

 Ett svar ger dock Socialdemokraterna och de övriga vänsterpartierna. Riktigt sjuka ska inte få vara sjuka i deras Sverige. Det ska inte gå att förtidspensioneras före 58 år. Det innebär att människor med exempelvis medfödda funktionshinder måste ompröva sin sjukpenning år in och år ut fram till 58 års dagen. Många av dem kan få sin ersättning sänkt med drygt 2000 kronor med s-förslaget.  Vi moderater säger tydligt nej till att Socialdemokraternas gräns i sjukförsäkringen där sjuka människor ska behöva skämmas för att de behöver hjälp och förvägras det stöd de är i behov av. För oss är det självklart att de som permanent saknar arbetsförmåga måste känna sig trygga i att få sina ersättningar.

 De senaste åren har vi skapat kortare vägar till ett friskare liv. Sedan 2006 har antalet sjukskrivna människor minskat med 100 000 och antalet förtidspensionärer är 50 000 färre. Försäkringskassans prognoser visar att utvecklingen håller i sig. Mellan 2009 och 2014 förväntas antalet människor med sjuk- och aktivitetsersättning minska med 180~000 personer. Det betyder att kostnaden för sjukförsäkringen sjunker med 15 miljarder kronor.

 Sverige kan bli ännu bättre på att alla människor lika möjligheter att vara med. Det kommer vi att fortsätta kämpa för. Om Mona Sahlins kamp leder någon annanstans än tillbaka till tiden då 140 personer förtidspensionerades om dagen är det dags för henne att svara på. "

 

Per Schlingmann

Partisekreterare (M)

 

 

 

Det handlar om att ge alla en chans.

 

 

 

 Socialdemokraterna och övriga vänsteroppositionen sjukförsäkringsförslag tydliggör konflikten i svensk politik. De vänder ryggen åt de människor som längtar tillbaka till arbetsgemenskap och vetskapen om att vara behövd. Istället tar de stora kliv tillbaka till en situation där system går före människor och bidrag före jobb. Socialdemokraterna överger alla de ansatser de haft till att förnya och förändra och faller till föga för Lars Ohlys längtan efter återställarpolitik.

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Ett fortsatt jobb för ansvar och välfärd

Av , , 1 kommentar 8

Ja, så lyder rubriken på en debattartikel som jag och vår partisekreterare Per Schlingmann har fått införd i dagens VK. 

Bl.a. konstaterar vi att Umeå kommun i och med höstens budgetproposition får betydligt mer pengar, vilket innebär bättre förutsättningar att kunna upprätthålla kvaliteten i välfärdsverksamheterna.

För den som har tid och lust kommer hela texten nedan:

 

Regeringens budgetproposition för 2010 innehåller en rad åtgärder för fler jobb och företagande. Genom ökade resurser till kommuner och landsting tryggas också förutsättningarna för kvaliteten i skola, vård och omsorg. Sverige har som ett litet exportberoende land drabbats hårt av den internationella ekonomiska krisen. Arbetsmarknaden är utsatt med varsel och en stigande arbetslöshet. Även här i Umeå har vi tydligt kunnat se effekterna av den lågkonjunktur som följt i krisens spår. Det här ställer stora krav på en ansvarsfull politik som sätter jobben först.

 Genom budgetpropositionen lägger alliansregeringen nu grunden för de långsiktiga insatser som krävs för en återhämtning. Krisbudgeten innehåller två huvuddelar som påverkar oss direkt här i Umeå kommun. Delarna är en jobbpolitik för mer pengar i plånboken och fler i arbete och satsningar för att värna välfärdens kärna.

 

För att fler ska kunna få jobb och för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå är det viktigt att det blir mer lönsamt att arbeta även i fortsättningen. Därför går alliansen nu vidare med ett fjärde steg i jobbskatteavdraget. Genom det har alliansen gjort det mer lönsamt att arbeta för alla och allra mest för dem med lägst inkomster. För exempelvis ett vårdbiträde i Umeå kommun innebär det fjärde jobbskatteavdraget runt 3 000 kr extra per år. För att ytterligare underlätta att fler jobb kan växa fram så innehåller budgeten också en rejäl satsning på företagen. Alliansen vill öka tryggheten för företagare och göra det mindre riskfyllt att starta nya företag. Det handlar till exempel om nedsatta egenavgifter för enskilda företagare för att öka de små företagens förutsättningar för tillväxt och utveckling.

 Samtidigt är det viktig att välfärdens kärna inte blir drabbad av de svårare tiderna. Regeringen har därför tillfört ytterligare resurser till kommuner och landsting för att undvika uppsägningar. Bara för Umeå innebär det här 85 miljoner extra. Det ger oss goda förutsättningar för att behålla kvaliteten i skolan och omsorgen.

 

Mot det här står den rödgröna oppositionen med Mona Sahlin, Lars Ohly och miljöpartisterna i spetsen. De vill istället försämra drivkrafterna för att arbeta genom höjda skatter för vanligt folk. Hittills har de inte kunnat förklara hur jobben ska bli fler genom att det blir mindre lönsamt att arbeta. Istället skulle både trösklarna höjas in på arbetsmarknaden och arbetslösheten riskera att bita sig fast. Dessutom skulle människors konsumtionsutrymme minska, vilket i sin tur skulle betyda färre jobb och lägre tillväxt. Det är en ansvarslös och orättvis politik.

 

Det finns inte några mirakelkurer för att ta Sverige ur krisen. Men genom alliansens krisbudget har förutsättningarna blivit avsevärt bättre för att möta krisens utmaningar och skapa fler jobb. Vi ska fortsätta att ta ansvar för Sverige.

 

 Per Schlingmann,  Partisekreterare (m)

 Anders Ågren, Kommunalråd, (m)

 

1 kommentar
Etiketter: , ,