Etikett: sjukskrivningar

Ta den ökande sjukfrånvaron på allvar!

Av , , 1 kommentar 7

I senaste numret av Umeå Tidning skriver jag och Elmer Eriksson, viceordförande i kommunstyrelsens personalutskott, om vikten av att ta frågor om arbetsmiljön och den ökande sjukfrånvaron inom Umeå kommun på allvar.

 

Ta den ökande sjukfrånvaron på allvar!

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område.

Det är allvarligt och obegripligt att de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uppvisar ett sådant bristande intresse för de kommunanställdas arbetssituation inom Umeå kommun.

Anders Ågren (M)
Kommunalråd

Elmer Eriksson (M)
Viceordförande i kommunstyrelsens personalutskott

Arbetsmiljön måste upp på dagordningen

Av , , 3 kommentarer 7

I dagens Folkbladet är det en artikel om sjukskrivningstalen i länets kommuner. Umeå kommun har haft en högre sjukskrivningsnivå än riket under lång tid, och det är då en fråga där socialdemokraterna inte kan skylla ifrån sig och hävda att det är någon annans ansvar.

I artikeln uppmärksammas den interpellation som jag har lämnat till Christer Lindvall (S), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, som kommer att diskuteras på fullmäktige den 29 april.

 

Interpellationen ser ut på följande sätt:

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun ökade år 2012

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr extra för att möjliggöra särskilda insatser för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.
 

Mina frågor till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) blir därför:

1 Hur ser du på att sjukfrånvaron bland våra kommunanställda ökade under 2012?
2 Avser socialdemokraterna att genomföra några insatser för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö inom Umeå kommuns verksamheter?
 

Umeå 2013-04-15
 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Mindre barngrupper dämpar buller bäst

Av , , 1 kommentar 8

Både VK och VF skriver i dag om den studie som genomförts på 14 förskolor i Umeå, för att se vilka åtgärder som effektivast förbättrar ljudmiljön.

Hög ljudnivå är ett vanligt förekommande problem och leder till ljudtrötthet och stress, vilket påverkar både barn och personal negativt.

Alliansen Umeå har länge drivit frågan om mindre barngrupper i Umeå, och den här studien understryker bara det vi länge hävdat. Resultatet av studien är att den enskilt mest effektiva åtgärden är att minska antalet barn i barngrupperna. En minskning av antalet barn från 17 till 15 under ett halvår visade sig ha den största effekten.

För förskolepersonalens och barnens skull måste Umeå kommun nu se till minska barngruppernas storlek, i linje med beslut som tidigare har fattats. Dags att se resultat!