Etikett: skattehöjningar

S tar inte ansvar

Av , , 1 kommentar 10

I dagens VF hade jag och MUF:s distriktsordförande i Västerbotten, Terese Andersson, inne vår insändare om konsekvenserna av S-förslaget till budget, med ökade skattebördor på företag och hushåll.

Det enda märkliga var att VF hade klippt bort mitt namn som undertecknare……

Bifogar insändaren, så som den skickades in till VF i ursprunligt skick.

 

S tar inte ansvar för de unga som moderaterna gör

Socialdemokraterna lägger en tung skattebörda på både företag och hushåll, totalt över 20 miljarder kronor i sin nya budget.

Bland skattehöjningarna återfinns höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT – avdrag och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna som skattehöjningen inbringar används framförallt till stora satsningar på mer utbyggda bidragssystem. Allt detta motverkar arbetslinjen och människor, inte minst ungdomar, kommer återigen att systematiskt hamna i och fastna i utanförskap.

S-budgeten försvagar återhämtningen i ekonomin. Moderaterna vill ta ansvar för ekonomin och se till att alla har ett arbete. Det görs bland annat genom sänkta inkomstskatter för de som tjänar minst och sänkta arbetsgivaravgifter för unga vilket möjliggör att fler unga kan anställas och få ett arbete.

Genom att göra det lättare för människor att få ett arbete skyddar moderaterna de offentliga finanserna i en mycket stormig ekonomisk tid i övriga världen. Arbetslinjen gynnar alla, även de unga, och förbättrar förutsättningarna för fortsatt svensk välfärd.

Anders Ågren
Länsförbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Terese Andersson
Distriktsordförande
MUF Västerbotten

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

De rödgröna vill höja skatterna, men hur mycket?

Av , , 1 kommentar 17

Som vi fick höra i partiledardebatten i söndags, så vill vänsterpartierna höja skatterna om de vinner valet. Däremot vet ingen hur mycket de kommer att höjas med och i så fall vilka skatter som höjs.

Inget av de rödgröna vill dock helt ha kvar nuvarande jobbskatteavdrag. S, v och mp föreslår också höjd skatt på drivmedel. Vänstern vill höja skatten för innevarande året med 55 miljarder kronor och med 61 miljarder kronor året efter. Från miljöpartisterna, som är mest positiva till jobbskatteavdraget, var budet 17 miljarder 2010 och från (s) ca 20 miljarder kronor i skattehöjningar.

Om två månader ska vi, kanske, få höra hur vänsterpartiernas ekonomiska politik ser ut i konkreta siffror. Då blir alternativen tydliga för väljarna.