Etikett: skatteintäkter

Budgetberedning

Av , , Bli först att kommentera 10

De politiska partierna är mitt uppe i budgetöverläggningarna inför beslut om 2012-års budget för Umeå kommun.

De styrande socialdemokraterna/vänsterpartiet lägger sitt förslag den 24 maj och Alliansen presenterar sitt ekonomiska alternativ den 31 maj. Slutgiltigt beslut tas sedan i kommunfullmäktgie den 20 juni.

Den positiva utvecklingen för svensk ekonomi får genomslag även för Umeås del. Som väntat så har skatteintäkterna ökat jämfört med den plan som antogs förra året, men sedan finns det ett antal osäkerhetsmoment i allt också.  Om detta återkommer jag längre fram i sedvanlig iordning.

Nu väntar fortsatt budgetberedning på stadshuset.

Trevlig helg!

Arbetet med Umeå kommuns budget 2011

Av , , Bli först att kommentera 67

Arbetet med Umeå kommuns budget för år 2011 är i full gång. Idag är politiker och tjänstemän samlade för att gå igenom och diskutera de ekonomiska förutsättningarn: Skatteintäkter, statsbidrag, demografi, kommande löneavtal m.m.

 
Då löneavtalen för många grupper ännu inte är klara, och regeringens budgetproposition presenteras först imorgon, så är det fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer. Dock vet vi hur det ser ut i de grova dragen.
 
Glädjande är exempelvis att skatteintäkterna till kommunen för innevarande och kommande år ökar mer än vad prognoserna tidigare har visat, inte minst p.g.a. en växande befolkning i Umeå.
 
Nu har vi några intensiva veckor innan förlaget till budget ska presenteras. Fortsättning följer.