Etikett: skatten

Röda och blå kommuner – nästan ALLA har lägre skatt än Umeå

Av , , 1 kommentar 9

Anförande nummer två i gruppledaromgången.

 

Som vanligt – det talade ordet gäller.

 

Anförande 2, 2012-06-18

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Jag höll mitt första inledningsanförande som ny gruppledare för moderaterna i budgetdebatten år 2002. Det har nu hunnit gå närmare 10 år sen dess. Själv har jag – för att citera min frisör – ”blivit ganska gråhårig” och det får man väl leva med – samtidigt som jag å andra sidan har betydligt bättre kondition nu än då. Så det ena kanske tar ut det andra 🙂

Och när jag i torsdags eftermiddag satt och skrev lite på mitt anförande, så insåg jag att mycket är detsamma i debatten. Inte så konstigt. Det är samma parti, med samma personer, som styr i Umeå. Förvisso med en tonvikt åt vänster efter valet 2010.

Varje år i fullmäktigedebatten har vi debatterat nivån på kommunalskatten. Varje år – med något enstaka undantag – har huvudfokus varit på skattesänkning eller inte. Och även det år som vi i Alliansen inte föreslog skattesänkning för det kommande året, så blev debatten ett fokus på skattenivån. När jag tittat tillbaka, så har jag nu konstaterat att vi skulle kunnat ha sänkt skatten i stor sett varje år, helt enligt de förslag vi moderater och på senare år även Alliansen presenterat.

Det innebär ju inte per automatik att framtiden ser ut på samma sätt. Vi har facit för det som har skett, men om framtiden kan vi bara spekulera, med mer eller mindre goda argument och överväganden.

Men i tio års tid har jag och Moderaterna haft rätt, när jag stått och argumenterat för möjligheten att kunna sänka skatten. Och i tio års tid har Lennart Holmlund och socialdemokraterna haft fel när han sagt att det är omöjligt. Men det är alltså om vi tittar i backspegeln.

Jag nämnde i mitt första anförande att Umeå kommun har gjort stora överskott. Pengar som man tagit ut i skatt av umeåborna. Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast.

2010 blev för Umeå kommun All-time high, även 2011 blev faktiskt ett starkt år (egentligen +221 mkr före avsättningar och utrangeringar) och nu för år 2012 går vi mot ett rekordöverskott. På koncernnivå (114+95 mkr) över 200 mkr.

Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi här i fullmäktige har en av landets högsta skattenivåer.

I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ju inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Med risk för att bli anklagad för att vara tjatig så tänkte jag fortsätta att beröra just skattefrågan. Detta eftersom den blivit den tydligaste skiljelinjen mellan Alliansen och socialdemokraterna under Holmlunds ledning.

Jag fortsätter traditionen att citera Gustav Möller, socialminister i Hjalmar Brantings ministär på 1920-talet som en gång konstaterade:
”Varje fel använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna”

Umeå kommun tar nu ut så mycket i skatt av invånarna att det blir saftiga överskott år efter år. All-time high kommer i boksluten som ett brev på posten. Det är en sak att ha ordning på finanserna – för det ska man ha. Men nu lägger kommunen pengar på hög år efter år istället. Låt oss titta tillbaka lite.

För 2005 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 160 miljoner kronor, som egentligen var ändå bättre (+110 mkr pensionsinlösen) så egentligen var det plus 270 miljoner. För 2006 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 274,6 miljoner kronor. 2007 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 286,9 miljoner kronor. Och för 2008 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 50 miljoner kronor (plus extraavsättning till pensioner med 123 mkr). Och för 2009 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 159 miljoner kronor (trots avsättningar till både pensioner och Kulturhuvudstad). År 2010 gjorde Umeå kommun 213 mkr i plus, och räknar vi hela Koncernen Umeå kommun 298 miljoner kr i plus. Resultatet var belastat med särskilda nedskrivningar på 118 mkr, så resultatet är egentligen för koncernen över 400 mkr plus! Motsvarar TVÅ kronor i skatt. För 2011 gjorde Koncernen Umeå ett överskott på 64 miljoner kr, och på slutraden för själva förvaltningssidan står det ett 0-resultat. Då ska man komma ihåg att vi gjorde särskilda utrangeringar och avsättningar. Så egentligen var även 2011 ett starkt ekonomiskt resultat på 221 miljoner kr för koncernen Umeå.

Att fortsätta ta ut så här mycket i skatt är ju snudd på skandal. Om vi använder oss av den gamle socialdemokraten Möllers ord så är det en stöld från skattebetalarna!

Från de borgerliga partierna är vi överens om att sänka skatten stegvis under den kommande planeringsperioden så att vi vid slutet av nästa mandatperiod har sänkt skatten med 1 krona. Det är en betydelsefull signal.

Det finns ett antal kommuner i landet, som vi normalt brukar jämföra oss med. (Helsingborg, Linköping, Lund och Västerås har ungefär 2 kr lägre kommunalskatt än Umeå. Uppsala och Örebro har mer än 1 kr lägre kommunalskatt. Och egentligen är skillnaden ännu större! Räknar vi in nettointäkterna från råkraften för Umeå kommun så har vi ytterligare 177 mkr, vilket motsvarar nästan en till krona i skatt.

Och då är frågan. Har alla dessa 251 kommuner i landet sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte. Det vore ju unikt om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och därmed sänka skatten! Inom alliansen har i vårt förslag föreslagit en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med våra sänkningar kommer vi fortfarande att ha högst skatt av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.
 

Positiva effekter av jobbskatteavdraget!

Av , , Bli först att kommentera 13

Jobbskatteavdraget har haft tydligt positiva effekter. Det visas i en utvärdering som debatterats i riksdagen idag.

I filmklippet ovan kan du lyssna till Anna Kinberg Batra och Henrik von Sydow som sammanfattar de viktigaste slutsatserna. "Fler jobb och mer i plånboken. Dessutom en pensionärseffekt vilket är kul" säger Anna Kinberg Batra.

Såväl finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, SNS som Riksrevisionen pekar på
tydliga positiva resultat: Sedan jobbskatteavdraget infördes 2007 har antalet personer i arbetskraften ökat med mellan 70 000-100 000 personer. Jobbskatteavdraget är därmed en starkt bidragande faktor till att antalet sysselsatta i Sverige har ökat med drygt 200 000 sedan alliansregeringen tillträdde – och det i ett läge med internationell finanskris och oro i världsekonomin.

Jobbskatteavdraget har gjort att lönen efter skatt ökat med 1000 kronor i månaden för i princip alla heltidsarbetande. För 75 procent av alla som har ett jobb har lönen efter skatt ökat med över 1 500 kronor varje månad.

 

Vänstern en broms för tillväxten

Av , , Bli först att kommentera 9

Följande replik på (V) publicerad i dagens VF:

 

Vänstern är en broms för Umeås tillväxt

Vänsterpolitikern Irina Enbuska von Schantz (15/11) menar i en replik att Vänsterpartiet inte är tillväxtfientligt. Tyvärr pekar deras agerande i kommun- och rikspolitiken på motsatsen.

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för att höja skatterna, och i förekommande fall (som i Umeås) behålla redan höga skattenivåer. Enbuska von Schantz menar tydligen att den politiken gynnar småföretagare. Vänsterpartiets motstånd till entreprenader och valfrihet på det lokala planet är ytterligare exempel på hur deras tillväxtfientliga politik aktivt motverkar privata aktörer.

Att borgerligheten skulle minska den sociala och ekonomiska tillväxten är absurt. Alliansen har en rad förslag som ökar möjligheterna till ekonomisk tillväxt. Vi underlättar för nyföretagande genom ytterligare satsningar på företagsinkubatorer, vi vill införa s.k. utmaningsrätt för privata företag gentemot offentlig verksamhet och vi underlättar för människor att starta företag och anställa fler. Ju fler människor som kommer i arbete, desto mer resurser till välfärden.

Moderaterna och alliansen vill främja all företagsamhet, från småföretag till storföretag – det gynnar den sociala och ekonomiska tillväxten. Vänsterpartiet agerande är, tyvärr, en broms för Umeås tillväxt.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Umeå inför valet i Västerbottensnytt

Av , , 2 kommentarer 8

Ikväll sändes ett inslag på Västerbottensnytt om Umeå inför valet på söndag.

I inslaget uttalar jag mig bl.a. om Umeås starka tillväxtambitioner – som vi moderater är starka förespråkare för – samt om den höga kommunalskatten, vilken vi vill sänka successivt.

251 kommuner har lägre skatt än Umeå

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VF skriver vi gruppledare för Allianspartierna om behovet av sänkt skatt i Umeå, som en replik till ledarsidan.

 

251 kommuner har lägre skatt än Umeå

 Lars Bodén hävdar på ledarplats (VF 5/6) att Alliansens förslag om sänkt skatt den kommande mandatperioden är ”naivt”. Naivt? Vi rekommenderar Bodén en studieresa till någon av landets 251 kommuner där man faktiskt har lägre skatt än i Umeå. Självklart går det att ha lägre skatt, med bibehållen kvalitet i välfärden.
 
Varje år betalar den genomsnittliga familjen i Umeå ungefär 10 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. Det motsvarar två kronor i skatt till umebornas nackdel.
 
Den frågan vi ställer oss i Allians för Umeå är om den högre skattenivån resulterar i mer kvalité i skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, bättre snöröjning och andra kommunala ansvarsområden?
 
De undersökningar som finns visar inte generellt att kvaliteten i Umeå är bättre än jämförbara städer. Lösningen är alltså inte höga skatter utan att använda varje skattekrona på rätt sätt.
 
Umeå kommun gör år efter år ekonomiska överskott. Trots att vi på sistone gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet, har Umeå kommun kunnat spara pengar i ladorna. Som det ser ut idag skulle det vara möjligt att sänka skatten i Umeå och på sikt med en hel skattekrona utan att det skulle få effekter i vår välfärd.
 
Med Alliansens budgetförslag på lokalplanet skulle en familj i Umeå få behålla 5 000 kr mer i plånboken varje år. Därtill ökar Umeå sin konkurrenskraft gentemot andra städer och vi skapar bättre förutsättningar för att företag vill välja att etablera sig i Umeå istället för på andra ställen.
 
Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för valet av Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så.
 
Anders Ågren
Kommunalråd (m)
 
Sven-Olov Edvinsson
Gruppledare (c)
 
Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)
 
Anders Sellström
Gruppledare (kd)
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Börjar med Alliansträff

Av , , Bli först att kommentera 6

Veckan börjar med månadens träff med Allians för Umeå – gruppledare, politiska sekreterare och viceordföranden i styrelser och nämnder. Förre veckan presenterade vi vårt gemensamma förslag till budget för Umeå kommun år 2011, däribland en skattesänkning som har fått VF:s ledarsida att vakna till liv.

Bodén på VF menar att det är naivt att tro att skatten i Umeå ska kunna sänkas. Jaså. Det är väl bara att göra studiebesök till någon annan av landets alla kommuner för den som känner sig osäker, för Umeå är ju snart den kommun i landet som hör högst kommunalskatt av alla. 

Självklart kan skatten i Umeå vara lägre. Skulle kommunen ha samma skattenivå som genomsnittskommunen i landet, så skulle en familj i Umeå där båda arbetar, få behålla många extra tusenlappar per år. 

I alla fall om Alliansen får bestämma!

Förövrigt vill jag passa på att gratulera Krister Olsson som enligt en artikel i dagens tidning ska få medalj av kungen för sina insatser. Stort grattis!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Sänkt skatt i Umeå med Alliansen

Av , , 5 kommentarer 7

Pressmeddelande med anledning av Allians för Umeås budgetpresentation nu på eftermiddagen.

En ansvarsfull politik för jobb och välfärd
 
– För femte året i rad presenterar Allians för Umeå ett gemensamt och heltäckande budgetförslag för Umeås fortsatta utveckling. Allians för Umeås budget för 2011 utgör en stabil och trygg grund för ett fortsatt växande Umeå. säger Anders Ågren (M), Sven-Olof Edvinsson (C), Britt-Marie Lövgren (FP) och Anders Sellström (KD) i en kommentar.
 
Alliansen Umeå prioriterar satsningar på välfärdens kärna. Finansieringen sker genom att minska och sam­ordna gemensam administration och öppna upp för fler utförare
Umeå är en ung stad med en kreativ och innovativ miljö, vilket fungerar som en grogrund för entreprenör­skap. Trots det finns det mycket kvar att göra för att förbättra klimatet för företagande. Visionen är att det ska vara enkelt, utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i Umeå.
 
Alliansen är bekymrad över kommunens näringslivsklimat. För att komma tillrätta med det föreslår Alliansen en skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med normalinkomst, där båda arbetar, skulle det ge 5000 kr mer i plånboken per år. Vi förslår vidare en rad åtgärder, bland annat införandet av så kallad utmaningsrätt. Målsättningen är att innan utgången av 2013 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet.
 
Vi ser bristerna i Umeå skolor när det gäller ordning och reda och barngruppernas storlekar. Därför förslår vi extra medel för att nå målsättningen med 15 barn per grupp samt möjliggöra att minska klasstorlekarna i högstadiet.
 
Alliansen vill se ett mänskligare Umeå. Livet ska levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Alla människor måste kunna påverka sitt liv, hela livet. Alliansen Umeå vill i högre utsträckning sätta brukaren i centrum. Kommunen ska stödja och kunna komplettera men inte ställa krav på anhöriga att vårda en närstående.
Mer verksamhet skall upphandlas i konkurrens. Bättre samordning och ökad utbyggningstakt inom kommu­nen när det gäller boende riktade mot äldre.
 
En satsning på en ny fotbollshall på Noliaområde möjliggörs för att stärka idrotten. I förslag till budget finns en särskild satsning på ungdomsjobb i Umeå kommun. För att förbättra kollektivtrafiken föreslås en s.k. flexlinje inom lokaltrafiken (buss på beställning).
 
Vägvalet inför 2010 års kommunval kommer att vara tydlig. Allians för Umeå satsar på ett levande Umeå med satsningar på välfärdens kärna.
 
För mer information:
 
Anders Ågren,
070-341 67 64
Kommunalråd (M)
 
Sven-Olov Edvinsson
070-602 66 34
Gruppledare (C)
 
Britt-Marie Lövgren
070-227 87 77
Gruppledare (FP)
 
Anders Sellström
070-540 12 12
Gruppledare (KD)
 
 
 
5 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Siktar (S) på att samregera med (V) i Umeå?

Av , , 4 kommentarer 11

Vänsterpartiet i Umeå är ett synnerligen tillväxtfientligt parti, som säger nej till det mesta.

De är emot byggandet av nya bostadsområden, de är är emot vägpaketet. Nu senast kan vi läsa i dagens nummer av Dagens Samhälle att gruppledaren Tamara Spiric är kritisk mot Baltics satsning på jobb åt arbetslösa ungdomar i Umeå.

Vad vill då vänsterpartiet i Umeå? Ja, två saker vet vi med säkerhet. De vill höja den redan höga kommunalskatten. Och de vill ha ett majoritetsstyre tillsammans med socialdemokraterna efter valet i höst. Därför borde umeborna få svar från socialdemokraterna i god tid innan valet den 19 september:

Siktar (S) på att regera ihop med (V)?

Umeborna fötjänar svar på hur alternativet på vänsterkanten inför valet egentligen ser ut.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Bra talat, Erik Orring!

Av , , 6 kommentarer 13

Firade nyår hos släkten i Örnsköldsvik, men är nu tillbaka i Umeå och har bl.a. hunnit läsa det nyårstal som Erik Orring här höll vid tolvslaget.

Väl talat, med flera poänger. Inte minst det faktum att Umeås attraktivitet blir sämre av att ha en osedvanligt hög kommunalskatt. Två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner är verkligen ingen tillgång. Bara Lennart Holmlund och socialdemokraterna (med stödpartierna på vänsterkanten) kan anse att det är en merit.

Allians för Umeå har ambitionen att sänka kommunalskatten stegvis under fyra år. Fullt genomförd skulle denna reform innebära att en familj i Umeå, där båda arbetar, skulle få behålla ca 5000 kr mer per år.

I september 2010 är det val. Då kan umeborna rösta för att kommunalskatten ska sänkas – rösta på något av Allianspartierna!

6 kommentarer
Etiketter: , ,