Etikett: skolan

En rejäl satsning på lärarna och skolan

Av , , 4 kommentarer 7

Imorse hade vi i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  ett extra telefonmöte med anledning av medlarnas bud i förhandlingarna mellan oss och lärarfacken. SKL accepterade medlarnas bud.

Ikväll blev resultatet offentligt. Både vi i SKL och de två lärarfacken har accepterat medlarnas bud. Det har varit långa förhandlingar, men glädjande nog är vi nu överens och har kunnat undvika en konflikt.

Det är en rejäl satsning på Sveriges lärare. Lärarkåren har halkat efter lönemässigt sedan 1970-talet, men i och med det här avtalet blir det en satsning som kommer märkas i lärarnas lönebesked.

För 2012 blir det en löneökning med 4,2%.

 

Följande pressmeddelande med fakta om avtalet har skickats ut från SKL:

En tydlig satsning på lärarna och skolan

Ett lönelyft på 4,2 procent i år och en avtalslängd som möjliggör ett långsiktigt arbete med skolans utveckling. Det är innehållet i medlarnas bud, som ikväll accepterades av SKL och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
 

– Vi är mycket nöjda att efter denna utdragna förhandling ha fått till ett längre avtal som ger oss lugn och ro och möjlighet att tillsammans koncentrera oss på viktiga utvecklingsfrågor i skolan. Det tjänar både elever och lärare på, säger ordföranden för SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström.

Avtalet ger ett garanterat löneutfall de första två åren, 4,2 procent i år och minst industrimärket 2013. Därefter är avtalet sifferlöst i två år, med möjlighet till uppsägning inför år 2015.

– Inslaget med sifferlösa år ger ett efterlängtat utrymme för lokal lönebildning och möjlighet att satsa särskilt på skickliga lärare. Vi hoppas att det ska leda till en ökad lönedifferentiering bland lärarna där goda insatser premieras, säger Ingela Gardner Sundström.

Utslaget per lärare ger det nya avtalet en genomsnittlig löneökning på 3 700 kronor de närmsta fyra åren.*

Utöver lönenivåerna har SKL och lärarorganisationerna enats om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att se över arbetet med individuell och differentierad lön.

FAKTA:
• Avtalet löper på fyra år till och med 31 mars 2016, men är uppsägningsbart efter tre år. Lönenivåerna hamnar på 4,2 procent 2012, minst industrinormen 2013, sifferlöst 2014 och 2015.
• Tre partsgemensamma arbetsgrupper tillsätts: Partsgemensamt arbete kring individuell och differentierad lön, kring lärares arbetssituation och arbetstid samt kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.
• I avtalet ingår också en kollektivavtalsreglering som innebär att studielediga/föräldralediga inte kan gå i tjänst över jul-, sport- och påsklov, utan att först tjänstgöra sju kalenderdagar innan i direkt anslutning till lovet.
• Därutöver har parterna enats om en ny anställningsform för nyutexaminerade lärare under introduktionsperioden.

*Snittökningen är beräknad på en medellön, och bygger på de prognostiserade löneökningarna enligt konjunkturlöneprognosen.
 

 

Oroande ökning av nätdroger även i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår skickades ett pressmeddelande ut från UmeBrå – vårt brottsförebyggande råd i Umeå där jag själv sitter med som vice ordförande. Användandet av nätdroger i Umeå ökar oroväckande. Var sjunde gymnasieelev i Umeå har testat narkotika. Det visar Unga enkäten, som genomförts på stadens skolor. Siffrorna kommer samtidigt som de som dagligen arbetar med unga ser ett ökat användande av nätdroger.

Filmen ovan har gjorts med syftet att få upp ögonen för problemet och länka till alla goda krafter i stan.

Nu inleds en kraftsamling för att uppmärksamma problemen och vända trenden. Läs mer på hemsidan för UmeBrå.

Positivt om betygssystemet

Av , , 1 kommentar 8

Alliansregeringen och socialdemokraterna har nu kommit överens om utformningen av det nya betygssystemet, med en skala från A till E och F för icke godkänt.

Det är mycket goda nyheter att partierna har lyckats nå en överenskommelse över blockgränsen. Det ger stabilitet och en långsiktighet som behövs i skolans värld.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Så möjliggör vi ett bättre företagsklimat i Umeå

Av , , 1 kommentar 4

Igår presenterade Alliansen i Umeå två rapporter, bl.a. en om hur vi ska få ett bättre företagsklimat i Umeå. 19 punkter, i stort och smått, med förslag som Alliansen vill genomföra om vi vinner valet den 19 september.

Vi presenterade även resultatet från den som jobbat med skolområdet.

 

Båda rapporterna hittar du på Alliansens hemsida:

http://alliansumea.wordpress.com/2010/05/18/presskonferens-presentation-av-rapporter/

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Alliansen i Umeå håller presskonferens idag!

Av , , Bli först att kommentera 6
Idag  presenterar Alliansen i Umeå resultatet från två av de fyra arbetsgrupper som vi tillsatte i januari – dels den om hur vi ska möjliggöra ett bättre företagsklimat i Umeå, dels den om hur vi ska få en bättre politik på skolans område.

Grupperna har jobbat några månader, och har bestått av två representanter från respektive parti.  Avsikten är att resultaten nu ska användas både i samband med det pågående budgetarbetet och inför det gemensamma valmanifest som vår lokala Allians presenterar efter sommaren.

Senare idag kommer alltså resultatet från två av grupperna. På återhörande!
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Märkligt resonemang

Av , , 2 kommentarer 8

Regeringen har beslutat om betydande tillskott till kommuner och landsting för 2010, just för att man ska få hjälp mitt uppe i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskrigets dagar. Avsikten är att kommunerna inte ska behöva säga upp så mycket personal som annars var fallet, i väntan på att konjunkturen förbättras och skatteunderlaget stärks.

 
Socialdemokraterna, som på riksplanet är i opposition men däremot styr i Umeå, har klagat över att det är för lite pengar (trots att staten aldrig gett så mycket pengar till kommun- och landstingssektorn som nu). Trots detta hör vi nu att (S) inte anser att Umeå kommun ska använda pengarna för att lindra besparingarna i verksamheten. Man vill alltså säga upp mer än vad som är nödvändigt.
 
Alliansen vill att såväl sociala som skolan ska få ta del av de nya pengarna från regeringen. Vad vill socialdemokraterna????????
2 kommentarer
Etiketter: , ,

Problemet är dålig kvalitet, inte vinst

Av , , Bli först att kommentera 52
En märklig debatt har uppstått när först socialdemokraterna i Stockholm och nu även (S) i Umeå har gått ut och kritiserat privata alternativ inom skolas och omsorg som går med vinst.

Lennart Holmlund menar att man inte ska tillåta att det blir vinst för ett företag som sysslar med verksamhet finansierad av skattepengar, och syftar då t.ex. på friskolor. Men i så fall måste alla former av upphandling avbrytas i Umeå kommun – oavsett det gäller snöröjning, städning eller annat. För det finansieras ju också via skattemedel. 

Socialdemokraterna visar nu sitt rätta ansikte – alla alternativ ska bekämpas. Människors valfrihet är av ondo.

Minervaskolan pekas ut som ett exempel. Men Minervaskolan lyckas ju år efter år prestera mycket goda skolresultat. Man levererar hög kvalité och sköter dessutom ekonomin så bra att man gör vinst. Är det ett problem? Det borde ju snarast ses som ett föredöme! Hellre vinst än ständiga underskott.

Sossarnas skottlossning missar målet fullständigt. De borde fokusera på kvaliteten inom skolan och äldreomsorgen istället för att bedriva klappjakt på dem som lyckas bra.  Problemet inom exempelvis skolans område är ju de skolor som gör dåliga resultat.

Men om det vill socialdemokraterna inte prata. Pinsamt!
Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,