Etikett: Staden mellan broarna

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Så var det dags för månadens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Ärendelistan innehåller en hel del intressant, bl.a. beslut om "Staden mellan broarna" och att gå vidare med ett gemensamtägt bolag tillsammans med Baltic, som får ansvar för att bygga bl.a. ett Kulturmötenas Hus i området. Fantastiskt att äntligen gå från ord till handling i denna långbänk.

Själv har jag stältl en fråga till Lennart Holmlund (S) om när det kan bli dags för kommunen att ta beslut om ett gemensamt destinations- och marknadsföringsbolag tillsammans med den privata besöksnäringen. Idag är krafterna – för att locka hit turister och konferenser etc – uppsplittrade på en rad olika händer, men det finns en ambition att samla allt under ett gemensamt paraply för att stärka Umeå som besöksstad. Från moderaternas sida så var detta en av de frågor vi lyfte under valrörelsen och jag hoppas vi snabbt kan komma till beslut i detta.

Vi hörs!

Kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 11

Strax kör vi igång med månadens kommunstyrelsesammanträde.

På dagordningen finns ett antal motioner, medborgarförslag, Staden mellan broarna m.m. Skönt att det rullar på i högt tempo nu med Staden mellan broarna, efter alla år av långbänk.

Ett annat glädjeämne är att försöket med Medborgarförslag enligt förslaget från oss i arbetsutskottet hädanefter skall göras permanent, och alltså inte bara vara försöksverksamhet. Det är positivt med fler kanaler att föra fram invånarnas synpunkter och idéer i kommunpolitiken.

På återhörande!

Staden mellan broarna!

Av , , 4 kommentarer 7

Igår kom det efterlängtade BESLUTET.

Igår lyckades vi hitta en bred politisk enighet – alla partier i näringslivs- och planeringsutskottet – om vad som ska ske beträffande Staden mellan broarna. Umeå kommun och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag för det som komma skall. Ett Kulturens hus kommer att byggas – biblioteket blir naturligtvis en tung del av innehållet – och området skall gestaltas i linje med vad som tidigare presenterats av Snöhetta, även om det inte var några slutgiltiga skisser som visades i augusti.

Nu krävs det ett snabbt fotarbete för att pusselbitarna skall fogas samman till kulturhuvudstadsåret 2014.

Ännu en av Umeås långbänkar kommer nu att kunna läggas till handlingarna.

När det väl gällde så lyckades "Umeandan" få genomslag i den praktiska politiken i kommunen. Det är bra för umeborna!

 

Staden mellan broarna vid gårdagens KF

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår besvarade Lennart Holmlund (S) min fråga om tidplanen för projektet "Staden mellan broarna" och när Umeå kommun skulle kunna förväntas ta ett inriktningsbeslut.

Under diskussionen från talarstolen kom det fram att kommunen förhoppningsvis skulle kunna komma till beslut vid årsskiftet. Först måste det fram ett förslag till avtal med berörd fastighetsägare (Baltic), och frågor som måste lösas är bl.a. vad ett Kulturens Hus skall innehålla och hur det hela ska drivas. Det är viktigt att vi kommer vidare i frågan och också förmår ta ett beslut om kommunens del i projektet. Tiden blir mer och mer knapp. Vi vill alla att det skall vara färdigt till år 2014, då Umeå är Europas Kulturhuvudstad.

Beskedet om ett beslut vid årsskiftet låter bra. Nu hoppas vi att det också blir så.

Valfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige i Umeå för första gången. Det är början på den nya mandatperioden, och det ska bli intressant att se hur de kommande åren kommer att bli.

Vid dagens möte väljs partiernas representanter till kommunens olika styrelser och nämnder, och det borde inte bli några konstigheter eftersom partierna har gått samman i valkarteller och fördelat platserna utifrån den styrka man har grundat på antalet mandat.

Under punkten Interpellationer och enkla frågor, så kommer mina två frågor till Lennart Holmlund att diskuteras: dels den om när Umeå kommer att få de nya digitala informationsskyltarna vid stadens infarter, dels frågan som behandlar när kommunen ska ta inriktningsbeslut om Staden mellan broarna.  

På återhörande!

När tar vi beslut om Staden mellan broarna?

Av , , Bli först att kommentera 12
På måndag har vi mandatperiodens första fullmäktigesammanträde i Umeå. Då kommer frågan om ”Staden mellan broarna” upp till diskussion. Jag har lämnat in en enkel fråga till Lennart Holmlund (S), om det inte är dags att nu ta beslut om vad kommunens insats i ”Staden mellan broarna” skall vara.
 
Alla vet att det är bråttom med beslut om vi ska hinna få allt på plats till år 2014, då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Frågan är högt prioriterad av alla man talar med. Nu har dammet lagt sig efter valrörelsen – är det inte dags att börja ta beslut nu?
 
 
 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
När tar vi beslut om Staden mellan broarna?
 
Staden mellan broarna är ett projekt som är högt prioriterat av i stort sett alla personer i Umeå som man talar med. Vi politiker får också många frågor kring hur arbetet fortskrider.
 
Balticgruppen presenterade den 25 augusti ett förslag på hur området skulle kunna utvecklas, och de som var på plats vid presentationen var – som jag uppfattade det – rörande överens om att det nu gällde att snabbt komma fram med de nödvändiga besluten, beträffande bl.a. ett Kulturens Hus och kommunens del i detta.
 
Ambitionen hos många av oss är att området, utifrån de planer och tankar som finns, skall vara ”färdigt” till år 2014, då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Detta innebär att det är bråttom och det är hög tid att komma till beslut om en rad frågor som har med kommunens åtaganden att göra – ska vi ha ett Kulturens Hus där, vad ska det innehålla o.s.v.
 
 
Min fråga till Lennart Holmlund (S) är därför:
 
           När bedömer du att vi kan ta ett inriktningsbeslut om kommunens del i projektet ”Staden mellan broarna”?
 
 
Umeå 2010-11-23
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Har inget parti tagit ställning?

Av , , 2 kommentarer 15

I ett nyhetsinslag från ett av våra lokala nyhetsprogram på tv, så får tittarna veta att inget parti i Umeå har tagit ställning beträffande "Staden mellan broarna". I inslaget förklaras vidare att "inget parti driver frågan så här direkt konkret".

?????

Då nonchalerar man därmed det faktum att Alliansen Umeå i vårt valmanifest har det som en av 13 punkter att just förverkliga Staden mellan broarna samt att ett Kulturens Hus skall byggas i området. Nyhetsredaktionen bortser också från det faktum att vi moderater i vårt eget valmanifest skriver att vi vill förverkliga Staden mellan broarna snarast, bygga ett Kulturens Hus och att Stadsbiblioteket kan flyttas dit.

Men det klart. Eftersom TV inte kom till någon av våra presskonferenser (varken Alliansens eller Moderaternas) då valmanifesten presenterades, så kanske det är för mycket begärt att de ska ha upptäckt våra ställningstaganden.

Dock blev jag själv uppringd för inte så länge sedan av en reporter från samma tvprogram, och fick dessa frågor, Jag förklarade då att vi moderater vill se ett beslut inom två månader om vad ett Kulturens Hus ska innehålla, och att från moderaternas så anser vi att stadsbiblioteket kan flyttas dit.

Men när nyhetsinslaget sänds så får tittarna veta att inget parti har tagit ställning och att frågan inte drivs konkret i valrörelsen.

Vad hjälper det då att verkligheten är en annan? Tur att man har bloggen.

Nu eller aldrig – Staden mellan broarna

Av , , Bli först att kommentera 13

Har just varit på en spännande presentation av Baltics tankar kring utvecklingen av "Staden mellan broarna".

Från moderaternas sida i Umeå är vi mycket positiva till förslaget som presenterats, även om det än så länge är idéer och volymstudier på hur området kan utvecklas, så ligger det helt i linje med vad vi och många andra har efterfrågat.

Hotell, saluhall, butiker, restaurang, uteserveringar, Vinterträdgård, och inte minst – stora utrymmen för sådant kopplat till kultur. Från moderaternas sida har vi sagt att Stadsbiblioteket skulle kunna vara ett alternativ, men vi är öppna att diskutera allt förutsättningslöst för att komma till skott och hitta en stabil majoritet för vad ett Kulturens Hus skulle innehålla.

Men det börjar bli ont om tid, om projektet ska kunna bli färdigt till 2014. Det känns verkligen som nu eller aldrig för Staden mellan broarna.

Politiskt ställningstagande – om vad kommunens engagemang i området ska vara- måste komma under hösten, för att det ska kunna finnas någon rimlig chans att hinna.

Baltic har kommit med spännande, realistiska och genomtänkta förslag. Nu måste de politiska partierna svara upp mot detta!

Staden mellan broarna

Av , , Bli först att kommentera 7

Massmedia rapporterar idag om att Balticgruppen lämnat in begäran om detaljplaneändring för delar av området "Staden mellan broarna". Baltic kommer att utveckla sina planer vid en presskonferens som skall äga rum nästa vecka.

Det lilla som media hittills redogjort för är dock mycket positivt, och går hand i hand med kommunens vilja att utveckla området.

Nästa vecka kommer att bli intressant. Baltic presenterar då sina planer för "Staden mellan broarna" och flera partier presenterar också sina valmanifest för perioden 2010-2014.

Det är dags att komma till skott med "Staden mellan broarna".

Trevlig helg!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Alliansen vill bidra till en snabb lösning av Staden mellan broarna!

Av , , 4 kommentarer 6

Debattartikel införd i dagens VK, skriven av de fyra Allianspartiernas gruppledare i Umeå.

 

Alliansen vill bidra till en snabb lösning av Staden mellan broarna!

Valtemperaturen i Umeå har redan ökat. Senast var det socialdemokraternas påläggskalv Christer Lindvall som använder VK:s debattsida (7/6) till falska anklagelser. I ett försök att sätta en bold av Alliansen som nej-sägare glömmer han de styrande socialdemokraternas eget ansvar för långbänkarna i Umeå. Vi som representerar Alliansen är beredda till förutsättningslösa diskussioner över blockgränsen för att snabbt komma fram med stadsutvecklingsprojektet ”Staden mellan broarna”

För att Umeå ska kunna visa på nyheter inför 2014 måste Staden mellan broarna snabbt komma igång. Alliansen trycker på för att etablera ett Kulturens hus med både nya och gamla aktiviteter i det aktuella kvarteret. Det är förslag på väg men det är bråttom. Socialdemokraterna underlättar inte detta genom att låta Lindvall offentligt angripa Alliansen med rena osakligheter.

Lindvall har lyfts fram som idékläckaren bakom Operaflytten. Idén fanns varken i budget, som idéskiss eller som arkitektförslag. Nu har det dessutom visat sig att Operan inte skulle kunna rymmas på den aktuella platsen. Resultatet har bara blivit en konstgjord debatt, med onödiga turer i planerna för Staden mellan broarna.

Det tål även att påminna om några andra viktiga umeåfrågor, som Lindvall bara ytligt nämner i sitt debattinlägg: Tack vare ett intensivt samarbete och lobbyingarbete med Alliansregeringen har vi äntligen fått tillstånd genomförandet av ringleden runt Umeå. Efter närmare 20 år av långbänkar i frågan. Vägpaketet i Umeå var ordentligt inlåst i den tidigare, miljöpartistödda Perssonregeringen. Det är Alliansen arbete som gett resultat! Bad- och hotellprojektet genomförs i samarbete mellan Alliansen och (S) efter det att alla partier haft olika favoritlösningar. Ledande Alliansföreträdare har själva bidragit till att i början förmedla underlagshandlingar till den lösning som nu ser ut att bli verklighet.

Den övergripande planeringen av framtidens Umeå låg i socialdemokraternas malpåse i många år framtill att Alliansen med hugg och slag och med lagens hjälp tvingade fram arbetet med de översiktsplaner som nu äntligen är på väg ut i offentligheten. Var fanns Lindvall i detta arbete?

Det börjar brådska med beslut för att hinna med allt som skall göras inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Däribland måste de politiska partierna komma till skott med vad som skall vara Umeå kommuns bidrag till ”Staden mellan broarna”.

Våra fyra partier är redo till konstruktiva och seriösa överläggningar med socialdemokraterna, då vi är övertygade om att ett projekt av den digniteten kräver breda politiska lösningar. På samma sätt som vi gjort beträffande ringleden och det nya badhuset. Låt oss nu snabbt komma fram med ett Kulturens Hus som en del i Staden mellan broarna. Det vinner alla på!

Anders Ågren
Kommunalråd, M

Sven-Olov Edvinsson
Gruppledare, C

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare, FP

Anders Sellström
Gruppledare, KD