Etikett: Stadsbiblioteket

Staden mellan broarna blir ett lyft för Umeå!

Av , , 22 kommentarer 15

Insändare i dagens VK.

Staden mellan broarna blir ett lyft för Umeå!

Umeå kommun och Balticgruppen har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för att kunna utveckla kvarteret Heimdal och Staden mellan broarna. Efter 20 år av långbänkar och misslyckanden, har vi äntligen kommit en bra bit på vägen för att utveckla området och ge staden ett nytt ansikte mot älven. Umeborna har länge frågat sig när det ska hända något i området. När ska politikerna samla sig till beslut? Den tiden är nu här. Vi har gått från prat och käbbel till konkret handling.

Ambitionen har varit att Staden mellan broarna och kvarteret Heimdal inom några år kommer att innehålla sådant som hotell, saluhall, butiker, restaurang, uteserveringar, kanske en Vinterträdgård, och inte minst – stora utrymmen för olika verksamheter kopplat till kultur. Ett Kulturens Hus kommer att byggas, och en viktig del i detta blir ett nytt Stadsbibliotek. En rad andra verksamheter skall inrymmas i huset, och sammantaget blir detta en av de största satsningarna i Umeå på länge.

De flesta partierna står bakom denna inriktning. En debatt har nu blossat upp där många på insändarsidorna vill behålla stadsbiblioteket på nuvarande plats. Att flytta biblioteket ca 300 meter inom centrumfyrkanten ses tydligen som en katastrof, och man befarar att umeborna kommer sluta besöka biblioteket om Kulturens Hus förverkligas. Att ge stadsbiblioteket nya, moderna och större lokaler i centrum skulle alltså vara dödsstöten för biblioteksverksamheten. Tillåt mig tvivla.

Från moderaterna är vi positiva till planerna på Staden mellan broarna, och däri ingår ett nytt Kulturens Hus som bl.a. kommer att innehålla det nya Stadsbiblioteket. Detta sade vi också i valrörelsen. Vi är övertygade om att de satsningar som kommunen gör tillsammans med Balticgruppen kommer att bli ett lyft för hela vår region. Ett kulturhus i kvarteret Heimdal knyter ihop Umeås kommersiella centrum med det kulturstråk vi håller på att förverkliga utmed älven. Placeringen är ju i hjärtat av vår stad med närhet till det mesta.

Nu räcker det med långbänkar. Låt oss istället tillsammans göra något positivt av Staden mellan broarna, istället för att bara av princip säga nej till alla försök att utveckla staden. All förändring är faktiskt inte av ondo. De gemensamma ambitionerna mellan Umeå kommun och Balticgruppen i kvarteret Heimdal är ett viktigt bidrag till fortsatt tillväxt och utveckling.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

22 kommentarer
Etiketter: , , ,

Har inget parti tagit ställning?

Av , , 2 kommentarer 15

I ett nyhetsinslag från ett av våra lokala nyhetsprogram på tv, så får tittarna veta att inget parti i Umeå har tagit ställning beträffande "Staden mellan broarna". I inslaget förklaras vidare att "inget parti driver frågan så här direkt konkret".

?????

Då nonchalerar man därmed det faktum att Alliansen Umeå i vårt valmanifest har det som en av 13 punkter att just förverkliga Staden mellan broarna samt att ett Kulturens Hus skall byggas i området. Nyhetsredaktionen bortser också från det faktum att vi moderater i vårt eget valmanifest skriver att vi vill förverkliga Staden mellan broarna snarast, bygga ett Kulturens Hus och att Stadsbiblioteket kan flyttas dit.

Men det klart. Eftersom TV inte kom till någon av våra presskonferenser (varken Alliansens eller Moderaternas) då valmanifesten presenterades, så kanske det är för mycket begärt att de ska ha upptäckt våra ställningstaganden.

Dock blev jag själv uppringd för inte så länge sedan av en reporter från samma tvprogram, och fick dessa frågor, Jag förklarade då att vi moderater vill se ett beslut inom två månader om vad ett Kulturens Hus ska innehålla, och att från moderaternas så anser vi att stadsbiblioteket kan flyttas dit.

Men när nyhetsinslaget sänds så får tittarna veta att inget parti har tagit ställning och att frågan inte drivs konkret i valrörelsen.

Vad hjälper det då att verkligheten är en annan? Tur att man har bloggen.